NobleCircles.com Genealogy © Sadolin

NobleCircles.com Genealogy © Sadolin is a searchable genealogical relationship database consisting of more than 458,500 people and 176,500 families at 40,000 places worldwide – all gathered in one single family tree; mapping their ancestors, descendants and various relatives and all of them somehow related to each other. The database also includes all European and some Middle Eastern royal families, many European noble families, one American President-Elect, 45 American Presidents and the only President of the Confederated States, 34 British Prime Ministers and all 141 Danish Privy Councilors and Danish Prime Ministers and many of their relatives. You can follow NobleCircles.com Genealogy © Sadolin if you join our Facebook Page and our Facebook Group. You can at on the Log File see what other people latest looked at in the database, which were last updated on 31 December 2020.

Notes


Tree:  

Matches 80,001 to 80,729 of 80,729

      «Prev «1 ... 13 14 15 16 17

 #   Notes   Linked to 
80001 Vicekonsul Carøe (Carøe), Christian Frederik (I271090)
 
80002 Vicekonsul for Argentina i Danmark (Jylland - Frederikshavn), Spansk Vicekonsul i Helsingoer, Bogholder hos Fabrikken "Titan" Dockum (Dockum), Charles "Carl" Edouard "Edvard" William Van (I203139)
 
80003 Vicekonsul for Brasilien i Aarhus, Adm. Direktoer i A/S Oestjydsk Korn- og Foderstofforretning Blicher (Blicher), Kai Hilmer (I201026)
 
80004 Vicekonsul for Brasilien, Adm. Direktoer i A/S Aarhus Oliefabrik, Godsejer af Clasonsborg Lausen, Martin Frederik (I156409)
 
80005 Vicekonsul for Brasilien, Koebmand, Grosserer, Vinhandler, Ejer af Odense Vin Kompagni, Niels Jensen & Co. og J.J. Jacobsens Eft. (Vingaarden) samt C.F. Schalburg A/S (Nyborg) og Gamle Hestehauge (Svendborg), Godsejer Andersen, Hans Thorvald Alfred (I186598)
 
80006 Vicekonsul for England i Danmark MacGregor of Inneregny (MacGregor), John Coleman (I198843)
 
80007 Vicekonsul for England i Esbjerg og Soenderborg, Fabrikant, Slagteriejer af Esbjerg Svineslagteri og Adm. Direktoer i Soenderborg Andels Svinelagteri Okholm (Okholm), Christian Louis (I175646)
 
80008 Vicekonsul for England, Skibsmaegler, Kongelig Vejer og Maaler Brøchner-Mortensen, Jens Waldemar (I155368)
 
80009 Vicekonsul for Finland, Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Adm. Direktoer i A/S N. Raackmanns Fabriker Larsen, Asger Tage (I28179)
 
80010 Vicekonsul for Frankrig, Koebmand Henningsen, Hans (I69041)
 
80011 Vicekonsul for Graekenland i Esbjerg, Handelsuddannet, Grosserer, Ejer af Firmaet Moeller & Drost, Ejer af og Adm. Direktoer i A/S Th. Drost & Co. Drost, Theodor (I115799)
 
80012 Vicekonsul for Island, Vingrosserer, Ejer af Vinfirmaet Jens Jensen's Eftf. og M. Simoni Christensen, Niels Erik (I181056)
 
80013 Vicekonsul for Nederlandene, Koebmand Bang, Niels Christian (I166263)
 
80014 Vicekonsul for Norge i Aarhus, Koebmand, Filialbestyrer i Aarhus hos H. Meulengracht, Adm. Direktoer hos og BFM i Korn- og Foderstof-Kompagniet (KFK) Hansen, Christian Gotfred (I74798)
 
80015 Vicekonsul for Norge i Svendborg, Koebmand, Bestyrer af A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nords forretning i Svendborg, Stifter/Ejer af Firmaet Baagoee & Riber Riber (Riber of Svendborg), Ludvig (I223144)
 
80016 Vicekonsul for Norge, BFM og Merkantil Direktoer i A/S Korsoer Jernstoeberi & Maskinfabrik Hansen, Valdemar (I69399)
 
80017 Vicekonsul for Norge, Tobaksfabrikant, Adm. Direktoer og BFM i Harald Halberg Tobaksfabrikker A/S og Harald Halberg Holding A/S Halberg (Halberg of Svendborg), Jørgen Harald (I176340)
 
80018 Vicekonsul for Oestrig, Skibsklarer Thalbitzer, Ferdinand Emil (I186239)
 
80019 Vicekonsul for Oestrig, Skibsklarer, Tobaksfabrikant Thalbitzer, William Heinrich (I186213)
 
80020 Vicekonsul for Portugal i Danmark, Grosserer Pagh (Mortensen), Henrik (I202650)
 
80021 Vicekonsul for Preussen, Koebmand, Skibsreder Wibroe, Peter Johan (I188086)
 
80022 Vicekonsul for Preussen, Koebmand, Translatoer Holm (Holm of Holmstrand), Hans Peter Christophersen (I185866)
 
80023 Vicekonsul for Preussen, Skibsklarer Thalbitzer, Charles Christian (I186368)
 
80024 Vicekonsul for Rusland, Koebmand, Ejer af Mammen & Drescher Drescher, Martin Peter (I157903)
 
80025 Vicekonsul for Rusland, Koebmand, Ejer af og Direktoer i Th. Rasmusens Soenner Rasmusen (Rasmusen of Korsør), Thorvald Julius Emil Gundersen (I172544)
 
80026 Vicekonsul for Spanien i Odense, Vinhandler, Ejer af, Telefondirektoer, og Formand for Direktionen for Fyens Kommunale Telefonselskab, Ejer af Fyens Glasvaerk, Godsejer af Billeshave Hey (Møller), Frederik Larsen (I34438)
 
80027 Vicekonsul for Sverige, Adm. Direktoer i A/S P Schou & Co.s Traelasthandel Grønborg, Johannes Nielsen (I67479)
 
80028 Vicekonsul for Sverige, Koebmand, Agent Linnemann (Linnemann of Fredericia), Andreas Deichmann (I146656)
 
80029 Vicekonsul for Sverige, Koebmand, Ejer af og Ejer af C J Momme & Secher Secher (Secher of Denmark), Christian Momme (I103082)
 
80030 Vicekonsul for Tyskland, Kommerceraad, Grosserer Jütting, Theodor Hermann (I176840)
 
80031 Vicekonsul i Firenze, Assitent i Landbygningernes Brandforsikring, Kunstmaler Rottbøll (Rottbøll), Alfred Hannibal (I152173)
 
80032 Vicekonsul i Koebenhavn Nyegaard (Nyegaard of Nyegaard), Eigill Thorvald (I38609)
 
80033 Vicekonsul, Bogbindermester, Ejer af Kysters Bogbinderi (s.m. Bent Andrée), Kunstnerisk Direktoer i Esselte AB Park (Park), Henrik (I92720)
 
80034 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rossen, Nicolai Jacob (I103234)
 
80035 Vicekonsul, Direktoer Dahl, Henrik Jørgen (I248844)
 
80036 Vicekonsul, Garver Fynboe, Sophus Christian (I103337)
 
80037 Vicekonsul, Grosserer Sommer (Sommer of Faarup), Joachim Otto Schack (I25322)
 
80038 Vicekonsul, Grosserer Tutein, Adolf Frederik (I33797)
 
80039 Vicekonsul, Grosserer Tutein, Ferdinand (I33808)
 
80040 Vicekonsul, Grosserer Faber, Karl "Carl" Johan (I158754)
 
80041 Vicekonsul, Grosserer With (With of Rømø), Viggo (I164016)
 
80042 Vicekonsul, Grosserer, Ejer af Hans Puggaard & Co., Godsejer Hage (Hage 1), Peter Anton Alfred (I157485)
 
80043 Vicekonsul, Grosserer, Godsejer Strøyberg, Niels Kaj (I67063)
 
80044 Vicekonsul, Koebmand Sonne, Herman Jacob (I34085)
 
80045 Vicekonsul, Koebmand Hage (Hage 1), Christopher Theodor Friedenreich (I158073)
 
80046 Vicekonsul, Koebmand Bendixen, Frederik Carl (I158411)
 
80047 Vicekonsul, Koebmand Toft, Anders (I166026)
 
80048 Vicekonsul, Koebmand Friis (Friis of Copenhagen), Frederik Ferdinand Gottlieb (I167118)
 
80049 Vicekonsul, Koebmand Kolvig, Ludvig August Frederik (I170404)
 
80050 Vicekonsul, Koebmand Schou, Mads (I394251)
 
80051 Vicekonsul, Koebmand, Fattigvaesensforstander Bang, Jens Thykier (I30517)
 
80052 Vicekonsul, Koebmand, Sparekassedirektoer Bruun (Bruun of Fredericia), Bertel (I198275)
 
80053 Vicekonsul, Sukkerraffinadoer, Direktoer i A/S De Danske Sukkerfabriker (Danisco) Tutein, William Axel (I33819)
 
80054 Vicekonsul, Toemmerhandler, Sparekassedirektoer Sørensen, Philip (I30883)
 
80055 Vicekontorchef i Kommunernes Landsforening Konow, Lennart (I201200)
 
80056 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Hans (I61518)
 
80057 Vicelagmand Schøller (Schøller), Christopher Casparsen (I170512)
 
80058 Vicepastor Hagerup, Søren Rickertsen (I119146)
 
80059 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kirkegaard, Herluf (I294092)
 
80060 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rehling, David (I81141)
 
80061 Vicepraesident i Danmarks Agrarforening Trampe (Trampe of Fjellebro), Adam Gebhardt Rudolph, Count (I46672)
 
80062 vicepraest Galthen (Galthen of Aarhus), Eggert (I84008)
 
80063 Viceprovst 1684 Schytte (Schytte of Denmark), Knud Nielsen (I92694)
 
80064 Viceraadmand Glückstadt, Michael (I95795)
 
80065 Viceraadmand Jacobsen, Jens (I101228)
 
80066 Viceraadmand, Tolder Edinger, Nicolai (I200540)
 
80067 Viceretspraesident i Landsover- samt Hof- og Stadsretten Tuxen (Tuxen), Lorenz (I192756)
 
80068 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Henriques (Henriques), Allan (I17433)
 
80069 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Ebbe Bondegaard (I55758)
 
80070 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Peter Damgaard (I62593)
 
80071 Viceskoleinspektoer Jensen, Karen Mary (I71860)
 
80072 viceskoleinspektoer Herlev, V (I76589)
 
80073 Viceskoleinspektoer Hebert, Ingeborg Louise (I108740)
 
80074 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Brandt, Mogens Benedikt (I141822)
 
80075 Viceskoleinspektoer Behrens, Julius Frederik (I161631)
 
80076 Viceskoleinspektoer Linvald, Frederik Carl Christian (I185476)
 
80077 Viceskoleinspektoer Vammen, Simon Jens (I209512)
 
80078 Viceskoleinspektoer Stricker-Petersen, Johan Adolf (I239469)
 
80079 viceskoleinspektør Paludan (Paludan of Denmark), Inger (I435929)
 
80080 Vicesorenskriver i Soloer Stabel (Stabel), Peder Clausen (I63127)
 
80081 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Heinsen, Dan Jørgen (I46165)
 
80082 Vicestaldmester (Hoffet), Godsejer af Birkholm og Vidskoefle Barnekow (Barnekow), Hans (I180135)
 
80083 Vicetoldinspektoer Holst, Anton (I149684)
 
80084 VICETOLDKONTROLLOeR Larsen, Svend Otto Valdemar (I293279)
 
80085 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Graversen, Kurt (I53848)
 
80086 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Metzon, Martin Philip (I135645)
 
80087 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Ernst Bering (I297526)
 
80088 VICEVAeRT I BOLIGSELSKAB Jensen, Johannes Christian (I298152)
 
80089 vicevaert/varmemester Hansen, Albrecht Magnus (I266574)
 
80090 Vicomte Châtellerault, Aimery I, Vicomete de Rochefoucauld, (I206373)
 
80091 Vicomte de Rennes France (Capét), Judicaël, Viscount of (I205807)
 
80092 Victoria Feodorovna, Princess of Russia United Kingdom of Great Britain and Ireland (Wettin-Windsor), Victoria Melita Saxe-Coburg-Saalfeld, Princess of (I150586)
 
80093 vid Randers Hospital Mortensen, Birgitte (I138626)
 
80094 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Heurlin, Bertel (I79069)
 
80095 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Barkenæs, Jan Erik (I293190)
 
80096 videotekniker Danm. Radio Hansen, Martin (I435915)
 
80097 Viele Jahre Amtsrat in Stradaunen im Litthauischen Departement Gwiazdowski Genannt Stern, Johann Christian von (I421048)
 
80098 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bino, Sucie Evye (I290978)
 
80099 vikariende Cand.theol., Sognepraest Fogh, Nicolaj Christopher Kall (I80951)
 
80100 Vikingehoevding Denmark (Munsö), Hakon Haraldsen, Prince of (I205856)
 
80101 Vikingehoevding Aagesen, Vagn (I206605)
 
80102 Vikingekonge Friesland, Gotfred Ii, King of (I205188)
 
80103 Viktualiehandler Jørgensen, Henrik (I15305)
 
80104 viktualiehandler Jensen, Rasmus (I80869)
 
80105 viktualiehandler Sikker Hansen, Tage (I81408)
 
80106 Viktualiehandler Wicksell, Johan (I122373)
 
80107 viktualiehandler Nissen, Knud Valdemar (I132572)
 
80108 Viktualiehandler Skouenborg, Anton Martin Sørensen (I147181)
 
80109 Viktualiehandler Rafn (Rafn of Allerslev), Vilhelm Martin Konrad Sofus (I226623)
 
80110 VIKTUALIEHANDLER Olsen, Esther Alberta (I291455)
 
80111 VIKTUALIEHANDLER Olsen, Dagmar Kristine (I294083)
 
80112 Viktualiehandler i Brabrand, Hotelejer i Sillkeborg Nielsen, Hans Severin (I389074)
 
80113 Viktualiehandler, Detailhandler, Particulier Larsen, Frederik (I445200)
 
80114 Vilhelmsborgs Brohus Jacobsen, Pouline (I421433)
 
80115 Villaen, Ommel Pedersen, Peder Jensen (I176327)
 
80116 Vilolinist Schiøler (Schiøler), Marie Louise Schou (I3456)
 
80117 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Holger (I79698)
 
80118 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Monpezat, Jean-Baptiste, Count of Laborde de (I195492)
 
80119 Vinbonde Xandry, Jean (I82304)
 
80120 Vindhandler Rönchendorff, Franz von (I188424)
 
80121 vingaardsejer Perrochet, James Alphone (I79465)
 
80122 vingrosser Wandel (Wandel), Einar Henning "Hanse" (I33816)
 
80123 Vingrosserer Raaschou, Hans Georg (I12603)
 
80124 Vingrosserer Jensen, Carl Ferdinand (I49385)
 
80125 Vingrosserer Iversen, Niels Salskov (I146161)
 
80126 Vingrosserer Langballe (Langballe), Alexander Frederik (I176231)
 
80127 Vingrosserer Christensen, Ole (I213007)
 
80128 Vingrosserer, Ejer af Carl Wandel & Soen Wandel (Wandel), Carl Frederik Theodor (I162774)
 
80129 Vingrosserer, Ejer af Carl Wandel & Soen Wandel (Wandel), Oscar (I162799)
 
80130 Vingrosserer, Ejer af Carl Wandel & Soen Wandel (Wandel), Helge Carl (I162801)
 
80131 Vingrosserer, Ejer af Carl Wandel & Soen, Ejer af A/S Sadolins Farver (SaHO) Wandel (Wandel), Oscar Andreas (I162785)
 
80132 Vingrosserer, Ejer af Vinfirmaet Jens Jensen's Eftf. og M. Simoni Christensen, Niels (I198815)
 
80133 Vingrosserer, Koebmand, Braendevinsbraender og Brygger, Medlem af den grundlovgivende rigsforsamling Buchwald (Buchwald), Andreas Severin Morell (I88876)
 
80134 Vinhandler Dreyer, Carl Peter (I14730)
 
80135 Vinhandler Dreyer, Rudolph Christian (I14723)
 
80136 Vinhandler Steenberg, Schack August (I33064)
 
80137 Vinhandler Jørgensen, Ludvig (I44724)
 
80138 Vinhandler Rohde, Rasmus (I47204)
 
80139 Vinhandler Drewsen, Jacob (I53918)
 
80140 Vinhandler Berg, Hans Hansen (I61224)
 
80141 Vinhandler Kofoed (Kofoed of Blykobbegaard), Peder (I75062)
 
80142 Vinhandler Weile, Frederik (I78122)
 
80143 vinhandler Schouw, Poul Andreasen (I79316)
 
80144 vinhandler Hoff, Peter Lohmann (I79960)
 
80145 vinhandler Kofoed, Christopher Hansen (I85417)
 
80146 Vinhandler Arctander, Niels Justesen (I85476)
 
80147 Vinhandler Lucht, Christoffer (I88326)
 
80148 Vinhandler Permin, Carl Andreas (I88961)
 
80149 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dahlerup, Aage Bent, Baron (I95383)
 
80150 Vinhandler Steinbach, Heinrich Jacob (I108788)
 
80151 Vinhandler Sorterup, Christian (I110370)
 
80152 Vinhandler Lønborg, Christian Rudolph (I110701)
 
80153 Vinhandler Kjær, Charles (I116576)
 
80154 Vinhandler Cramer, Christopher (I117972)
 
80155 vinhandler Sichel, Herman Marcus Nathan (I118465)
 
80156 Vinhandler Møller, Christian (I122876)
 
80157 Vinhandler Ræmisch, Ignatus (I126544)
 
80158 Vinhandler Meyer, Ernst (I126722)
 
80159 vinhandler Larsen, Georg (I135539)
 
80160 vinhandler Eibeschütz, Aron (I135552)
 
80161 Vinhandler Hagen, Eduard Carl (I139034)
 
80162 vinhandler Kirketerp (Kirketerp of Denmark), Caroline Elisabeth (I139035)
 
80163 Vinhandler Schmidt, Carl (I141226)
 
80164 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sichel, Peter Allan (I141951)
 
80165 vinhandler Sichel, Allan Herman Nathan (I141959)
 
80166 vinhandler Vadas, Bela (I142053)
 
80167 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pocard, Constant (I143964)
 
80168 Vinhandler Reenberg, Frederik Teilmann (I148969)
 
80169 Vinhandler Krebs, Carl Frederik (I150744)
 
80170 Vinhandler Behagen, Anthony (I150988)
 
80171 Vinhandler Kaasbøll, Jacob Rohde (I159215)
 
80172 Vinhandler Sidenius (Sidenius), Christian (I161887)
 
80173 Vinhandler Walcker, Daniel (I165792)
 
80174 Vinhandler Suenson (Suenson), Aage (I167047)
 
80175 Vinhandler Reenberg, Christian Christopher (I168116)
 
80176 Vinhandler Reimer, Hans Christian (I169687)
 
80177 Vinhandler Jørgensen, Peter Christian (I173062)
 
80178 vinhandler Kastrup, Bertha Alma (I175586)
 
80179 Vinhandler Suhm, Hans Jørgen von (I178319)
 
80180 Vinhandler Eegholm (Eegholm), Sophus Johannes (I181739)
 
80181 Vinhandler Hey (Møller), Frederik Vilhelm (I182685)
 
80182 Vinhandler Fischer, Uffe Harald (I183553)
 
80183 Vinhandler Hennings, Johan Christian (I186394)
 
80184 Vinhandler Lund, Søren Julius (I187722)
 
80185 Vinhandler Sprunck, Johan Christian (I189783)
 
80186 Vinhandler Lorck, Niels Ferdinand (I192467)
 
80187 Vinhandler Hansen, Carl Jürgen August (I192764)
 
80188 Vinhandler Thiele, Morten (I201007)
 
80189 Vinhandler Rohde, Johannes (I203751)
 
80190 Vinhandler Rohde, Jacob (I203791)
 
80191 Vinhandler Rohde, Bartholomaeus (I203792)
 
80192 Vinhandler Christensen, Jens (I216697)
 
80193 Vinhandler Hagen, Frantz Peter (I242082)
 
80194 Vinhandler Troels-Smith (Smith of Norway), Erik (I246342)
 
80195 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Knud Christian (I294936)
 
80196 Vinhandler Jürgensen, Peter (I393093)
 
80197 Vinhandler i Koebenhavn Grüner Green, Jacob Preben Banner (I178684)
 
80198 Vinhandler Og Violinist Haslund, Nils (I134346)
 
80199 Vinhandler, Agent Kieler, Henrik Christian (I91746)
 
80200 Vinhandler, Bogholder og Grosserer Müller, Peter (I178318)
 
80201 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sandeman, Timothy Walter (I186503)
 
80202 Vinhandler, Direktoer for Fattigvaesenet Hansen, Godfred (I105636)
 
80203 Vinhandler, Direktoer i A/S Georg Bestle og A/S United Wine Import Dreyer, Peter Georg (I186013)
 
80204 Vinhandler, Direktoer i A/S Georg Bestle og A/S United Wine Import Dreyer, Carl Dines (I186069)
 
80205 Vinhandler, Direktoer i A/S Millé & Co. (Koebenhavn), Ejer af Odense Vin Kompagni, Niels Jensen & Co. og J.J. Jacobsens Eft. (Vingaarden) samt C.F. Schalburg A/S (Nyborg) og Gamle Hestehauge (Svendborg) Dreyer, Jørgen Christian (I186308)
 
80206 Vinhandler, Direktoer i Carilam Ltd. (Nassau), Adm. Direktoer i Munson Shaw Co. - National Distillers & Chemical Corp. (New York, USA), Adm. Direktoer og BFM i The Buckingham Corporation (New York, USA) og Dubos Freres & C Kai-Nielsen, Jørgen Ulrich "Wum" (I116351)
 
80207 Vinhandler, Direktoer, Ejer af Odense Vin Kompagni, Niels Jensen & Co. og J.J. Jacobsens Eft. (Vingaarden) samt C.F. Schalburg A/S (Nyborg) og Gamle Hestehauge (Svendborg) Andersen, Niels Ove (I186641)
 
80208 Vinhandler, Ejer af F.V. Raaschou & Soen Raaschou, Frederik Vilhelm (I26947)
 
80209 Vinhandler, Ejer af F.V. Raaschou & Soen Raaschou, Hans Peter (I159922)
 
80210 Vinhandler, Ejer af Firmaet Berner & Welander Welander, Carl Vilhelm Nielsen (I13061)
 
80211 Vinhandler, Ejer af Firmaet N. & Paul Plum (vin) Plum (Plum), Theodor Immanuel Paul Ferdinand (I181233)
 
80212 Vinhandler, Ejer af Hans Andersen Vinhandel (Fiolstraede) Andersen, Hans (I441076)
 
80213 Vinhandler, Ejer af Riis & Dreyer, Direktoer i A/S Riis & Dreyer, A/S Georg Bestle og A/S United Wine Import Dreyer, Peter Theodor (I186027)
 
80214 Vinhandler, Ejer af Riis & Dreyer, Direktoer i A/S Riis & Dreyer, A/S Georg Bestle og A/S United Wine Import, Godsforpagter af Jomfruens Egede Gods Dreyer, Carl Dines (I186181)
 
80215 Vinhandler, Ejer af Vinfirmaet F.V.Raaskou & Soen Baastrup, Lauritz Carl (I85155)
 
80216 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Barton, Andrew Frederick (I231714)
 
80217 Vinhandler, Grosserer Ørsted (Ferslev), Aage (I5973)
 
80218 Vinhandler, Grosserer Eegholm (Eegholm), Hans Frederik (I34011)
 
80219 Vinhandler, Grosserer Hansen, Frans "Niels" (I147803)
 
80220 Vinhandler, Grosserer, Fabrikant Owen (Owen of Scotland), Joseph (I170522)
 
80221 Vinhandler, Kaedefabrikant, Toldbetjent og Konsumptionsbetjent Hude (Hude), Christian Ludvig von der (I170589)
 
80222 Vinhandler, Portraetkunstmaler Bock, Johan Nikolaj (I103475)
 
80223 Vinhandler, Raadmand Kaasbøll, Aage Henrik (I159220)
 
80224 Vinhandler, Restauratoer, Ejer af og Direktoer i Vinfirmaet Oskar Davidsen & Co., Ejer af Restaurant Oskar Davidsen Davidsen, Per (I88467)
 
80225 Vinhandler, Restauratoer, Ejer af Vinfirmaet Oskar Davidsen & Co., Ejer af Restaurant Oskar Davidsen Davidsen, Vagn Aage (I88463)
 
80226 Vinhandler, Sparekassedirektoer Jensen, Jens (I173138)
 
80227 Vinhandler, Vaertshusholder, Restauratoer, Ejer af Hviids Vinstue Hviid, Rasmus Ernst (I172651)
 
80228 Vinhandler, Vaertshusmand i Assens Klemme, Casper Henrich (I420366)
 
80229 Vinkyper Holm, Lars Peter (I100535)
 
80230 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Oxholm (Oxholm), Peter Otto Herman (I159721)
 
80231 Vinkyper Hoeing, Julius Olaf Franciskus (I447692)
 
80232 Vinkyper, Overvinkyper Jensen, Laurids (I404172)
 
80233 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Boll, Inger (I399701)
 
80234 vinLandmand Sols, Didier Sept (I82238)
 
80235 VinLandmand Sols, David Sept (I82239)
 
80236 VinLandmand Sols, David Sept (I82239)
 
80237 vinLandmand Halanzy, Tobie (I82300)
 
80238 VinLandmand Rollin, Didier (I82321)
 
80239 Vintapper Timmermann, Peder (I253221)
 
80240 Vintapper, Groshandler, Kompagniskab med Jochum Christian Kähler, Stadsmand Foss (Foss of Viborg), Holger Lauritsen (I200515)
 
80241 Vintapper, Vinkyper, Traktoer, Vaertshusholder, Ejer af bevaertning med dansebod og vaershus Pätges, Christian Heinrich Joseph (I245105)
 
80242 Vinterlaerer Jensen, Gertrud (I56033)
 
80243 Vinterlaerer Nielsen, Anna Marie (I59150)
 
80244 Vinterskolelaerer og Gaardejer Jørgensen, Søren (I59922)
 
80245 violinbygger Neilson, Niels Laurits (I52501)
 
80246 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gudmandsen (Gudmandsen), Jakob Sadolin von Hausen (I153261)
 
80247 Violincellist Bache, Paulus (I188797)
 
80248 Violinist Bech, Anna Bolette Wibroe (I15090)
 
80249 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sambleben, Kanny (I12868)
 
80250 Violinist Møller, Peder (I44558)
 
80251 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Zeuthen (Zeuthen), Elisabeth (I47377)
 
80252 Violinist Salomon (Dessau-Meisling-Salomon), Hartvig Abraham (I49250)
 
80253 Violinist Bülow (Bülow), Peter Johannes von (I50691)
 
80254 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Krøll, Mette Maria Høegh (I54762)
 
80255 violinist Itkis, Mikhail (I86166)
 
80256 Violinist Faber, Ella (I94102)
 
80257 Violinist Thaulow, Christian Lasson (I98777)
 
80258 violinist Monies, Karen Johanne (I117022)
 
80259 violinist Börjeson, Rolf (I134885)
 
80260 violinist Raffenberg, Ida (I139707)
 
80261 violinist Raffenberg, Lillian Elisabeth (I140704)
 
80262 Violinist Salomon (Dessau-Meisling-Salomon), Maude Dagmar (I162662)
 
80263 Violinist Larsen, Julie Laura (I164194)
 
80264 Violinist Bojesen, Ragnhilde (I165641)
 
80265 violinist Sidenius (Sidenius), Immanuella Antoinette "Ella" (I187305)
 
80266 Violinist Telmanyi, Emil (I197365)
 
80267 Violinist Bramsen (Bramsen), Karen (I198362)
 
80268 Violinist And Composer Bull, Ole Bornemann (I125488)
 
80269 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schousboe (Schousboe), Jan Erik (I88828)
 
80270 Violinist, Composer St Amory (Brøchner), Amory Caroline Eleanor Brøchner (I43875)
 
80271 Violinist, Direktoer i Det Kongelige Musikkonservatorium, Titulaer Professor hos Koebenhavns Universitet Svendsen, Anton (I157280)
 
80272 violinist, komponist Haenflein, Robert Henriques (I138230)
 
80273 violinist, komponist Aulin, Tor Bernhard Vilhelm (I140402)
 
80274 Violinist, Kongelig Kapelmusikus Rafn (Rafn of Allerslev), Gerhard Kristian (I226620)
 
80275 Violinist, Kongelig Koncertmester, Docent ved Det Kongelige Musikkonservatorium, Medlem af Koppel-Kvartetten Koppel (Koppel of Poland), Julius (I193117)
 
80276 Violinist, Musikpaedagog Bülow (Bülow), Gerda Carola Frederikke, Baroness von (I183131)
 
80277 Violinist, Oversaetter Schielderup, Andrea Margrethe (I182688)
 
80278 Violinmager Kleve, Rasmus Cornelius (I97795)
 
80279 Violinmager Klæve, Anders Rognaldsen (I97797)
 
80280 Violoncellist Ring, Knud (I196469)
 
80281 Violoncellist Bramsen (Bramsen), Henry (I198360)
 
80282 violoncellist, maler Herskind, Constance Violet Sophie (I186291)
 
80283 Violonist Christophersen, Ketty Doris Wätzold (I100343)
 
80284 Violonist Pfaffstetler, Franz Otto "Otto" Hans (I102197)
 
80285 Violonist Fürst (Fürst of Copenhagen), Nanny (I140759)
 
80286 Vioncellist hos Det Kongelige Kapel Ejler-Jensen, Peter (I257856)
 
80287 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Buchwald of Gudumlund (Buchwaldt), Anne Sophie von (I21619)
 
80288 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Buchwald of Gudumlund (Buchwaldt), Else Beate von (I21618)
 
80289 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lütken (Lütken), Marianne (I187451)
 
80290 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rantzau (Rantzau), Elsebet, Comtesse (I163572)
 
80291 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Morgan Paludan (I435881)
 
80292 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olsson, Jette Mariane (I57460)
 
80293 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holm, Ulla (I91001)
 
80294 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Iversen, Ole Jes (I431514)
 
80295 Vise Sorenskriver for Esker, Modum og Sigdal Pedersen, Elias (I178710)
 
80296 Viseforfatter Rantzau (Andresen), Anthon William Theobald Andresen (I231083)
 
80297 Visesanger, Operasanger Krabbe (Krabbe of Damsgaard), Margrethe (I162388)
 
80298 Visiterer Bering (Svendsen), Jonas (I35057)
 
80299 Visitoer Lund, Anders Christian (I16340)
 
80300 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mikkelsen, John Frydendahl (I86404)
 
80301 Vnhandler Barfred, Friderich "Frederik" (I326535)
 
80302 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Kim Tjørnelund (I61529)
 
80303 Vodbr i Esbjerg Larsen, Jørgen (I62518)
 
80304 Vogmand Nielsen, Thomas (I145456)
 
80305 Vogmand Hansen, Jens Ladegaard (I389603)
 
80306 Vogmand Petersen, Henrich Hansen (I406256)
 
80307 Vogmand, Grosserer Thomsen, Ole Christian (I391948)
 
80308 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Peter Bremer (I221183)
 
80309 Vognmand Jacobsen, Henrik Ludvig (I14057)
 
80310 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thygesen, Karl (I21775)
 
80311 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olander, Hans Johansen (I29263)
 
80312 Vognmand Nielsen, Jørgen (I30284)
 
80313 Vognmand Rasmussen, Carl (I33646)
 
80314 Vognmand Holst, Hans Peter (I44040)
 
80315 Vognmand Jensen, Henning Peter (I50845)
 
80316 Vognmand Mortensen, Hans Ernst Kristian (I53640)
 
80317 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olesen, Poul Fischer (I54504)
 
80318 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christiansen, Hugo Schmidt (I61445)
 
80319 Vognmand Andersen, Anders Peter (I72463)
 
80320 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Erik Kaj (I81431)
 
80321 Vognmand Sørensen, Søren Christian (I91846)
 
80322 Vognmand Buaas, Ingebregt (I102750)
 
80323 Vognmand Hornwain, Lorentz (I117351)
 
80324 Vognmand Larsen, Hjalmar Dilling (I149003)
 
80325 Vognmand Ahlefeldt-Laurvig (Ahlefeldt), Niels Holger, Count (I154180)
 
80326 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Petersen, Vagn (I171847)
 
80327 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Poulsen, Peder (I175215)
 
80328 Vognmand Jensen, Christian (I181729)
 
80329 Vognmand Jørgensen, Frederik Christian (I182301)
 
80330 Vognmand Hjort, Christen Borup (I248293)
 
80331 vognmand Brammer (Brammer), Poul Frederik (I265999)
 
80332 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Poul Erik (I290497)
 
80333 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Poul Erik (I290497)
 
80334 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Davidsen, Birthe (I290501)
 
80335 VOGNMAND Christiansen, Henry (I294108)
 
80336 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Poul Gaden (I294647)
 
80337 VOGNMAND Jensen, Oluf Sinius (I294924)
 
80338 VOGNMAND Gaden, Chresten Højmark Jensen (I294931)
 
80339 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Helge Aage Marius (I295217)
 
80340 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Knudsen, Poul Erik (I295333)
 
80341 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Ole Skytte (I296445)
 
80342 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Poul Lind (I296855)
 
80343 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Hans Bering (I297534)
 
80344 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Slesvig, Finn (I297575)
 
80345 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Frank Egon (I297646)
 
80346 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Krogshave, Tage Mellergaard (I297967)
 
80347 Vognmand Sørensen, Aksel Rudolf Kristian (I401587)
 
80348 Vognmand Bierring (A), Hans Jørgensen (I406898)
 
80349 Vognmand Lund, Niels (I408813)
 
80350 Vognmand Nielsen, Rasmus (I421450)
 
80351 Vognmand Kragh, Christian (I440464)
 
80352 Vognmand Olsen, Lars (I441416)
 
80353 Vognmand Mogensen, Echardt (I447460)
 
80354 Vognmand Klausen, Klaus Karl (I453202)
 
80355 Vognmand Klausen, Frands Kristian (I453205)
 
80356 VOGNMAND PÅ MORS Bertelsen, Svend Børge (I398749)
 
80357 vognmand - BYBUS Nielsen, Peder Christian (I90357)
 
80358 vognmand i Fr.havn Jacobsen, Laurids Peter (I90414)
 
80359 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Oskar (I90914)
 
80360 Vognmand I Grenaa Broge, Peder Hansen (I70147)
 
80361 Vognmand i Hobro Dyhre, Hans Hansen (I60450)
 
80362 VOGNMAND I ODENSE Jensen, Christian Marius (I298955)
 
80363 Vognmand i Roskilde Lützhøft (Lützhøft), Gustav Holten (I88583)
 
80364 vognmand i Roust Friis, Andreas Hansen (I436538)
 
80365 VOGNMAND I SAeBY Nielsen, Poul Henry (I298860)
 
80366 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Flemming Krog (I52223)
 
80367 VOGNMAND I STERUP Carlsen, Svend (I292652)
 
80368 VOGNMAND OG AaBO CAMPING Dybro, Charles Valdemar (I77031)
 
80369 Vognmand og faergemand Jürgensen, Peter (I56962)
 
80370 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Møller, Poul Bering (I298042)
 
80371 Vognmand ved De Danske Statbaner (DSB) Hansen, Jesper (I181740)
 
80372 Vognmand, Faergemand Jürgensen, Jürgen Nicolai (I61276)
 
80373 VOGNMAND, HOeRBY Johansen, Oskar (I291822)
 
80374 VOGNMAND, POLITIBETJENT Bering (Velling), Arnst (I298265)
 
80375 Vognmand, Proprietaer Hostrup-Schultz (Hostrup), August Henrik Otto Frederik (I152421)
 
80376 vognmand- Rutebiler Nielsen, Almand (I90347)
 
80377 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Aage Andreas (I290517)
 
80378 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Aaen, Carl Albert (I290484)
 
80379 Vognmandskusk Petersen, Hans (I64301)
 
80380 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Molsted, Rasmus (I181104)
 
80381 Vognpasser hos De Danske Statsbaner (DSB) Knudsen, Lars (I248862)
 
80382 vognstyrer Knudsen, Gert Sperling (I68270)
 
80383 Vognstyrer Petersen, Thorvald (I194713)
 
80384 Vognstyrer Knudsen, Hans Frederik (I439936)
 
80385 Vognstyrer Pedersen, Peder (I446075)
 
80386 Voldmester Bremer, Claus Carl (I119894)
 
80387 Voldmester i Koebenhavns Faestning Wahl, Ernst Heinrich (I409456)
 
80388 Voldmester ved Koebenhavns Faestning Scheele (Scheele of Schwabstedt), Joachim de (I75977)
 
80389 Voldmester, Handelsgartner Sørensen, Johannes (I171130)
 
80390 Volontair Schønheyder (Schønheyder), Morten Smith (I127338)
 
80391 Volontoer Stiegaard, Lauritz Wadum (I112942)
 
80392 Volontoer Randulff, Wilhelm Fredrik (I117580)
 
80393 Volontoer hos Major de Noy's Kompagni Lerche (Lerche), Frederik Christian (I18019)
 
80394 Volontoer i Krigskancelliet, Gaardbestyrer Hansen, Christian (I220702)
 
80395 Volontoer-Kadet (Soevaernet) Bruun (Bruun of Aalborg), Friederich Conrad (I188368)
 
80396 VOLVO-FORHANDLER Christensen, Kaj Børge (I290859)
 
80397 VP of Moller Pipe Organ Co Moller, Mathias Peter (I373411)
 
80398 VTJ-3P5 Pristed, Hans (I290898)
 
80399 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Henriques (Henriques), Bodil (I142097)
 
80400 Vulkanisoer Trankjær, Svend Aage (I52959)
 
80401 Vulkanisoer Henriksen, Karl (I56333)
 
80402 Vulkanisormester Jørgensen, Niels Frederik Troels Jarman (I242057)
 
80403 Vulkanisør Evald, Hans Helge Nyborg (I397472)
 
80404 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Svend Evald (I297719)
 
80405 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thomsen, Henry (I295375)
 
80406 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, John (I295380)
 
80407 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wismer-Pedersen, Carsten (I155212)
 
80408 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Møltorp, Tom (I297840)
 
80409 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Paludan (Paludan of Denmark), Jørgen Valdemar (I436051)
 
80410 VÆRTSHUSHOLDER, HADERSLEV Dinsen, Jens "Dinesøn" (I399366)
 
80411 Waddet Jensen, Niels (I94889)
 
80412 Waiter (Kelner) Hansen, Victor Carl Alexander (I334682)
 
80413 War Councillor (Krigsraad) Brandenborg, Friderich (I313329)
 
80414 War-Office Secretary (Krigskancellisekretaer) Müller, Alexander Jagenreuter (I313280)
 
80415 Wassermüller, Koik, Peude, Ösel, Estland Eekfoot, Jürgen Johann (I422664)
 
80416 Watchmaker (Urmager) Uhrmager, Rasmus Johansen (I328910)
 
80417 Watchman (Vaegter) Pedersen, Hans (I300147)
 
80418 Watchman (Vaegter) Drejer, Niels Peter Jochum (I309345)
 
80419 Watchman (Vaegter) Noer, Didrich Hansen (I316076)
 
80420 Watchman (Vaegter) Pedersen, Vilhelm Emil (I328588)
 
80421 Watchman (Vaegter) Bornholmer, Christopher Pedersen (I330915)
 
80422 Watchman (Vaegter) Andersen, Christian (I333934)
 
80423 Watchman (Vaegter) Kjøbech, Jens Hansen (I347331)
 
80424 Watchman (Vaegter) Nielsen, Peder (I351285)
 
80425 Watchman (Vaegter) Lind, Jens Hansen (I358315)
 
80426 Watchman (Vaegter) Josephsen, Niels (I359458)
 
80427 Watchman (Vaegter) Kjøbech, Hans Olsen (I365784)
 
80428 Watchman (Vaegter) Hobye, Peder Olsen (I372675)
 
80429 Watchman (Vaegter) Johnsen, Hans (I382375)
 
80430 Waterschout, Koffardikaptajn Poulsen, Ludvig Christian (I388503)
 
80431 Weaver (Drejlsvaever) Møller, Jochum Friderich (I325521)
 
80432 Weaver (Vaevekone) Christiansen, Margrethe (I346990)
 
80433 Weaver (Vaevepige) Falk, Ellen Cathrine (I300379)
 
80434 Weaver (Vaevepige) Hansen, Frederikke Cathrine (I300520)
 
80435 Weaver (Vaevepige) Krampe, Anne Margrethe Jensen (I303678)
 
80436 Weaver (Vaevepige) Krampe, Marie Jensen (I303690)
 
80437 Weaver (Vaevepige) Wevestsen, Caroline Kirstine (I305341)
 
80438 Weaver (Vaevepige) Pedersen, Bodil Kirstine (I305854)
 
80439 Weaver (Vaevepige) Rasmussen, Anne (I325522)
 
80440 Weaver (Vaevepige) Aristsen, Inger Kristine (I325969)
 
80441 Weaver (Vaevepige) Lou, Cecilie Marie Mouritsen (I331611)
 
80442 Weaver (Vaevepige) Pedersen, Caroline (I351553)
 
80443 Weaver (Vaevepige) Svendsen, Elsebeth Louise (I361189)
 
80444 Weaver (Vaevepige) Lind, Karen Kirstine (I383717)
 
80445 Weaver (Vaever) Thuesen, Giertrud Kirstine (I299710)
 
80446 Weaver (Vaever) Langemark, Poul Eggertsen (I299767)
 
80447 Weaver (Vaever) Væver, Hans Jørgensen (I299891)
 
80448 Weaver (Vaever) Væver, Claus Jørgensen (I299892)
 
80449 Weaver (Vaever) Væver, Jørgen Nielsen (I299894)
 
80450 Weaver (Vaever) Laursen, Kirsten (I299899)
 
80451 Weaver (Vaever) Nielsen, Niels (I303564)
 
80452 Weaver (Vaever) Jørgensen, Niels (I303572)
 
80453 Weaver (Vaever) Larsen, Seigne Cathrine (I306083)
 
80454 Weaver (Vaever) Nielsen, Ole (I309981)
 
80455 Weaver (Vaever) Jørgensen, Rasmus (I311646)
 
80456 Weaver (Vaever) Væver, Mogens Nielsen (I315059)
 
80457 Weaver (Vaever) Schumann, Thomas Henrich (I317441)
 
80458 Weaver (Vaever) Pedersen, Niels (I319390)
 
80459 Weaver (Vaever) Christensen, Rasmus (I323894)
 
80460 Weaver (Vaever) Rasmussen, Søren (I323911)
 
80461 Weaver (Vaever) Jensen, Jørgen (I325428)
 
80462 Weaver (Vaever) Madsen, Laue (I327134)
 
80463 Weaver (Vaever) Johansen, Laurits (I327137)
 
80464 Weaver (Vaever) Johansen, Johan Peder (I327853)
 
80465 Weaver (Vaever) Johansen, Christian (I328359)
 
80466 Weaver (Vaever) Væver, Hans (I331981)
 
80467 Weaver (Vaever) Hohlen, Christian (I336975)
 
80468 Weaver (Vaever) Hansen, Niels (I338182)
 
80469 Weaver (Vaever) Væver, Lars (I338352)
 
80470 Weaver (Vaever) Ipsen, Ane Cathrine (I338595)
 
80471 Weaver (Vaever) Rasmussen, Friderich (I339686)
 
80472 Weaver (Vaever) Friderichsen, Rasmus (I339688)
 
80473 Weaver (Vaever) Hansen, Laurits (I342919)
 
80474 Weaver (Vaever) Loft, Jens Nielsen (I348414)
 
80475 Weaver (Vaever) Rasmussen, Otto (I348512)
 
80476 Weaver (Vaever) Hvam, Margrethe Pedersen (I351094)
 
80477 Weaver (Vaever) Hansen, Hans (I355820)
 
80478 Weaver (Vaever) Hansen, Giertrud Kirstine (I358383)
 
80479 Weaver (Vaever) Zander, Hans Henrich Hansen (I361317)
 
80480 Weaver (Vaever) Nielsen, Søren (I364093)
 
80481 Weaver (Vaever) Jensen, Carl (I364097)
 
80482 Weaver (Vaever) Bech, Giertrud Cecilie Christine (I373665)
 
80483 Weaver (Vaever) Jochumsen, Giertrud Kirstine (I373716)
 
80484 Weaver (Vaever) Gudmandsen, Hans (I377606)
 
80485 Weaver (Vaever) Holm, Ane Marie Pedersen (I379557)
 
80486 Weaver (Vaever) Mammen, Søren Michaelsen (I381494)
 
80487 Weaver (Vaeverske) Nielsen, Elsebeth (I85048)
 
80488 Weaver (Vaeverske) Echstein, Anne Sophie (I123640)
 
80489 Weaver (Vaeverske) Marcher, Margrethe Elisabeth (I250787)
 
80490 Weaver (Vaeverske) Pedersen, Karen (I298036)
 
80491 Weaver (Vaeverske) Olsen, Karen Magdalene (I301029)
 
80492 Weaver (Vaeverske) Thomasen, Kirstine (I302955)
 
80493 Weaver (Vaeverske) Hvass, Karen Kirstine Andersen (I306524)
 
80494 Weaver (Vaeverske) Due, Margrethe Kirstine (I307016)
 
80495 Weaver (Vaeverske) Jørgensen, Johanne Dorthea (I309660)
 
80496 Weaver (Vaeverske) Heiner, Karen Kirstine Hansen (I311691)
 
80497 Weaver (Vaeverske) Mortensen, Margrethe Kirstine (I312059)
 
80498 Weaver (Vaeverske) Sonne, Cathrine (I314519)
 
80499 Weaver (Vaeverske) Bidstrup, Bodil Kirstine Nielsen (I314778)
 
80500 Weaver (Vaeverske) Hansen, Karen Marie (I318334)
 
80501 Weaver (Vaeverske) Christiansen, Kirstine (I319555)
 
80502 Weaver (Vaeverske) Marcher, Else Hansen (I319883)
 
80503 Weaver (Vaeverske) Kofoed, Anne Margrethe (I321843)
 
80504 Weaver (Vaeverske) Marcher, Birgitte (I323500)
 
80505 Weaver (Vaeverske) Nielsen, Margrethe (I324174)
 
80506 Weaver (Vaeverske) Ernstsen, Elisabeth (I327752)
 
80507 Weaver (Vaeverske) Jørgensen, Karen (I337703)
 
80508 Weaver (Vaeverske) Pedersen, Else (I337829)
 
80509 Weaver (Vaeverske) Hansen, Karen (I344619)
 
80510 Weaver (Vaeverske) Mørch, Ingeborg Jensen (I344813)
 
80511 Weaver (Vaeverske) Rottensteen, Frederikke (I346513)
 
80512 Weaver (Vaeverske) Jensen, Bodil Kirstine (I349344)
 
80513 Weaver (Vaeverske) Pihl, Karen Kirstine (I350318)
 
80514 Weaver (Vaeverske) Holstebro, Anne Margrethe Henrichsen (I352624)
 
80515 Weaver (Vaeverske) Mortensen, Kirstine (I354124)
 
80516 Weaver (Vaeverske) Kofoed, Sidsel Kirstine Nielsen (I354292)
 
80517 Weaver (Vaeverske) Kofoed, Kirstine Nielsen (I354293)
 
80518 Weaver (Vaeverske) Rømer, Ane Margrethe Elisabeth (I356821)
 
80519 Weaver (Vaeverske) Goddike, Maren Jørgensen (I357161)
 
80520 Weaver (Vaeverske) Grønvold, Karen Olsen (I357514)
 
80521 Weaver (Vaeverske) Grønvold, Kirstine Olsen (I357517)
 
80522 Weaver (Vaeverske) Jensen, Bodil (I357978)
 
80523 Weaver (Vaeverske) Jensen, Elsebeth (I357980)
 
80524 Weaver (Vaeverske) Mogensen, Kirstine (I359891)
 
80525 Weaver (Vaeverske) Eskildsen, Helvig (I360014)
 
80526 Weaver (Vaeverske) Michaelsen, Inger Kirstine (I360677)
 
80527 Weaver (Vaeverske) Hansen, Marie (I361513)
 
80528 Weaver (Vaeverske) Ribe, Anne Margrethe Christophersen (I361514)
 
80529 Weaver (Vaeverske) Pedersen, Karen Kirstine (I363549)
 
80530 Weaver (Vaeverske) Jørgensen, Lisabeth (I363587)
 
80531 Weaver (Vaeverske) Nielsen, Ane Cathrine (I364096)
 
80532 Weaver (Vaeverske) Aabye (Aabye of Bornholm), Margrethe Friderikke (I366074)
 
80533 Weaver (Vaeverske) Aabye (Aabye of Bornholm), Ane Cathrine (I366081)
 
80534 Weaver (Vaeverske) Falch, Elisabeth Henrichsen (I366888)
 
80535 Weaver (Vaeverske) Mortensen, Ingeborg Johanne (I366978)
 
80536 Weaver (Vaeverske) Hermansen, Englike (I366989)
 
80537 Weaver (Vaeverske) Pedersen, Cecilie Christine (I368151)
 
80538 Weaver (Vaeverske) Bertelsen, Margrethe (I370322)
 
80539 Weaver (Vaeverske) Laursen, Anne Cathrine (I373017)
 
80540 Weaver (Vaeverske) Pedersen, Ane Cathrine (I373335)
 
80541 Weaver (Vaeverske) Kjeldsen, Inger (I374152)
 
80542 Weaver (Vaeverske) (A), Boel (I374296)
 
80543 Weaver (Vaeverske) Jespersen, Kristine Marie (I375750)
 
80544 Weaver (Vaeverske) Pedersen, Valborg (I376844)
 
80545 Weaver (Vaeverske) Holst, Dorothea Mortensen (I377358)
 
80546 Weaver (Vaeverske) Michaelsen, Kirstine (I379156)
 
80547 Weaver (Vaeverske) Jacobsen, Elisabeth (I379740)
 
80548 Weaver (Vaeverske) Jørgensen, Karen (I379907)
 
80549 Weaver (Vaeverske) Nielsen, Ellen Kirstine (I380607)
 
80550 Weaver (Vaeverske) Nielsen, Kirstine (I380608)
 
80551 Weaver (Vaeverske) Schou, Martha (I382273)
 
80552 Weaver (Vaeverske) Hansen, Margrethe Kirstine Kofoed (I382392)
 
80553 Weaver (Vaeverske) Andersen, Karen (I383198)
 
80554 Weaver (Vaeverske) & Bleacher (Bleger) Hansen, Karen (I340681)
 
80555 Weaver (Vaeversker) Juul (Juul of Bornholm), Karen Hansen (I344633)
 
80556 Weaver (Vaeversker) Bech, Margrethe Haagensen (I344634)
 
80557 Weaver of Cotton Cloth (Vaever af Bomuldstoej) Bech, Cecilie Kirstine (I366982)
 
80558 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Viby, Marie (I87869)
 
80559 Weigher & Measurer (Vejer og Maaler) Schou, Jørgen Johan Wefstsen (I308512)
 
80560 Weigher & Measurer (Vejer og Maaler) Blykop, Jens Laursen (I308990)
 
80561 Weigher & Measurer (Vejer og Maaler) Jespersen, Hans (I309749)
 
80562 Weigher & Measurer (Vejer og Maaler) Bendixen, Mogens (I316193)
 
80563 Weigher & Measurer (Vejer og Maaler) Styrmand, Niels Jensen (I329359)
 
80564 Weigher & Measurer (Vejer og Maaler) Birch, Mads (I361023)
 
80565 Weinhändler Bomgardenn, Franz (I422478)
 
80566 Weisgerber (garver), Mitau Stübchen, (A) (I420060)
 
80567 Welder, Nurse Vance, Flora Ellen (I102211)
 
80568 Wet Nurse (Amme) Svendsen, Regitze (I291359)
 
80569 Wheat Bread Baker (Hvedebroedbager) Laurberg, Christian (I383352)
 
80570 Wheat-bread Baker (Hvedebroedsbager) Siemsen, Hans Henrich (I359016)
 
80571 Wheel-wright (Hjulmager) Nielsen, Niels (I307187)
 
80572 Wheel-wright (Hjulmager) Jensen, Hans Peter (I307543)
 
80573 Wheelwright & Fisherman (Hjulmager og Fisker) Mortensen, Hans (I336909)
 
80574 Wheelwright (Hjuler) Thue, Mads Sørensen (I310112)
 
80575 Wheelwright (Hjuler) Hjuler, Jeppe Hansen (I310815)
 
80576 Wheelwright (Hjuler) Caspersen, Peder (I328671)
 
80577 Wheelwright (Hjuler) Mogensen, Samsing (I337689)
 
80578 Wheelwright (Hjulmager) Pedersen, Rasmus (I112017)
 
80579 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Niels Pedersen (I302709)
 
80580 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Jens Pedersen (I302737)
 
80581 Wheelwright (Hjulmager) Samsingsen, Mogens (I307369)
 
80582 Wheelwright (Hjulmager) Jensen, Thomas (I312649)
 
80583 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Jep Jensen (I322435)
 
80584 Wheelwright (Hjulmager) Andersen, Elver (I323065)
 
80585 Wheelwright (Hjulmager) Mogensen, Ole (I324817)
 
80586 Wheelwright (Hjulmager) Hermansen, Willum (I329153)
 
80587 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Sadzer (I332307)
 
80588 Wheelwright (Hjulmager) Hansen, Ole (I333859)
 
80589 Wheelwright (Hjulmager) Nielsen, Hans (I335883)
 
80590 Wheelwright (Hjulmager) Hansen, Niels (I337975)
 
80591 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Mogens Rasmussen (I338086)
 
80592 Wheelwright (Hjulmager) Mogensen, Poul (I338439)
 
80593 Wheelwright (Hjulmager) Marcher, Hans Hansen (I340092)
 
80594 Wheelwright (Hjulmager) Larsen, Hans (I341668)
 
80595 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Anders Pedersen (I343914)
 
80596 Wheelwright (Hjulmager) Jørgensen, Jens (I351301)
 
80597 Wheelwright (Hjulmager) Müller, Poul Pedersen (I351884)
 
80598 Wheelwright (Hjulmager) Ibsen, Lars (I354027)
 
80599 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Jep Pedersen (I356305)
 
80600 Wheelwright (Hjulmager) Øsel, Jens Pedersen (I357285)
 
80601 Wheelwright (Hjulmager) Olsen, Hans (I362536)
 
80602 Wheelwright (Hjulmager) Jensen, Clemen (I364611)
 
80603 Wheelwright (Hjulmager) Pedersen, Jens Jacob (I366633)
 
80604 Wheelwright (Hjulmager) Pedersen, Jørgen (I367000)
 
80605 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Rasmus Jensen (I367280)
 
80606 Wheelwright (Hjulmager) Henrichsen, Hans (I368057)
 
80607 Wheelwright (Hjulmager) Hjuler, Eskel Jessen (I368091)
 
80608 Wheelwright (Hjulmager) Christensen, Ole (I368924)
 
80609 Wheelwright (Hjulmager) Kjeldsen, Ole (I374144)
 
80610 Wheelwright (Hjulmager) Hansen, Lars (I376050)
 
80611 Wheelwright (Hjulmager) Raes, Peder Mogensen (I377958)
 
80612 Wheelwright (Hjulmager) Rag, Hans Andersen (I379186)
 
80613 Wheelwright (Hjulmager) Mogensen, Hans (I379473)
 
80614 Wheelwright (Hjulmager) Hjulmager, Trued Sadzersen (I380486)
 
80615 Wheelwright (Hjulmager) Hansen, Anders (I380695)
 
80616 Wheelwright (Hjulmager) Larsen, Niels (I383273)
 
80617 Wheelwright (Hjulmager) & Joiner (Snedker) Pedersen, Lars (I350412)
 
80618 Wheelwright (Hjulmager) & Lumberman (Hugger) Goddike, Hans Jørgensen (I309965)
 
80619 Wheelwright (Hjulmand) Wulf, Martin Ernst (I305930)
 
80620 Wheelwright (Hjulmand) Hjulmand, Niels Rasmussen (I322495)
 
80621 Wheelwright (Hjulmand) Poulsen, Peder (I340873)
 
80622 Wheelwright (Hjulmand) Sørensen, Lars (I348201)
 
80623 Wheelwright (Hjulmand) Larsen, Niels (I361562)
 
80624 Wheelwright (Hjulmand) Jensen, Lars (I361567)
 
80625 Whitewasher (Kalkslager) Olufsen, Anders (I383895)
 
80626 Wholesale Dealer (Grosserer) Guldmann, Hans Kofoed (I363817)
 
80627 Wholesale Dealer (Grosserer) Guldmann, Alfred Victor Eugenius (I363819)
 
80628 Wholesale Grocer (Urtekraemmer en gros) Ancher, Peder Munch (I340754)
 
80629 Wholesale Merchant (Grosserer) Rosenberg (Jacobi), Carl Valdemar (I311643)
 
80630 Wholesaler (Grosserer) Friis, Hans (I305936)
 
80631 Wholesaler (Grosserer) Sonne, Edvard Christian (I313034)
 
80632 Wholesaler (Grosserer) Kofoed, Hans Peter Georg (I340541)
 
80633 Wholesaler (Grosserer) Kraft (Kraft), Christen (I353514)
 
80634 Widwife (Jordemoder) Olsen, Giertrud (I329924)
 
80635 Widwife (Jordemoder) Olsen, Marie Caroline (I340017)
 
80636 Wigmaker (Parykmager) Steen, Niels Pedersen (I316605)
 
80637 Wigmaker (Parykmager) Haal, Carl Friderich (I337662)
 
80638 Wigmaker (Parykmager) Bendixen, Jørgen (I349703)
 
80639 Wigmaker (Parykmager) Lind, Andreas (I358776)
 
80640 Wigmaker (Parykmager) Lind, Jonas (I358889)
 
80641 Wigmaker (Parykmager) Colberg, Henrich Andersen (I366421)
 
80642 Wigmaker (Parykmager) Lenge, Hans Christian (I368797)
 
80643 Wigmaker (Parykmager) Andersen, Friderich (I373945)
 
80644 Wigmaker (Parykmager) Schack, Lambert (I373950)
 
80645 William The Conqueror England (Normandy), Royal Lord William I "Conqueror", Duke of Normandy, King of (I202952)
 
80646 Wine & Liquor Merchant (Vin og Braendevinssaelger) Boller, Bolle Børgesen (I320316)
 
80647 Wine Cellar Master (Vinkaeldermester) Michelbecker, Gisbert Wigand (I383964)
 
80648 Wine Dealer (Vinhandler) Schou, Christopher Hansen (I371549)
 
80649 Wine Merchant (Vinhandler) Mildenstein, Marcus Henrich (I345676)
 
80650 Wine Merchant (Vinhandler) Edinger, Wilhelm (I383957)
 
80651 Wine Merchant (Vinhandler) Edinger, Johann Willem (I383962)
 
80652 Wing-Commander i de britiske luftstyrker (Royal Air Force), Ingenioer, Raadgivende Ingenioer hos Hongkong Faber, Sven Erik (I94168)
 
80653 Wirt im Ges Waino Kammarberg, Willem (I417484)
 
80654 Wirt im Ges Waino No 10 Kammarberg, Mats (I417490)
 
80655 Wittwe Braasch, Abel Dorthe (I418006)
 
80656 Woman of the Bedchamber to HRH Queen Elizabeth II (1953-1975) Seymour (Seymour), Dame Margaret Katherine (I431368)
 
80657 Wooden Shoe Seller (Traeskomand) Matthiasen, Matthias (I381415)
 
80658 Wooden Shoemaker (Traeskomager) Kaas (Kaas of Bornholm), Poul Pedersen (I339948)
 
80659 Wooden Shoemaker (Traeskomager) Jacobsen, Michael (I370849)
 
80660 Wooden-shoe Maker (Traeskomager) Pedersen, Anders (I342632)
 
80661 Wooden-Shoemaker (Traeskomager) Jørgensen, Jørgen (I327590)
 
80662 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Hald, Mogens Jensen (I300368)
 
80663 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Jespersen, Peder (I302166)
 
80664 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Weidemann, Hans (I321245)
 
80665 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Kejser, Ole Hansen (I325151)
 
80666 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Larsen, Jens (I326719)
 
80667 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Pedersen, Jens (I326853)
 
80668 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Nielsen, Jens Christian (I332454)
 
80669 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Schou, Peder Andersen (I335925)
 
80670 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Hansen, Jens (I345762)
 
80671 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Nielsen, Anders Absalon (I346837)
 
80672 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Larsen, Jørgen (I349571)
 
80673 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Torndal, Jens Mogensen (I349717)
 
80674 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Mortensen, Hans (I354673)
 
80675 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Holm, Hans Sørensen (I356968)
 
80676 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Larsen, Jep (I363953)
 
80677 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Høg (Høg of Bornholm), Mogens Henrichsen (I368229)
 
80678 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Raes, Mogens Andersen (I368643)
 
80679 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Jacobsen, Jacob Thomasen (I369177)
 
80680 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Pedersen, Willum (I370676)
 
80681 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Lind, Esper Andersen (I371312)
 
80682 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Jensen, Anders (I375049)
 
80683 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Engel (Engel Y), Niels Svendsen (I376577)
 
80684 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Jensen, Peder (I383791)
 
80685 Woodenshoe Maker (Traeskomager) Hald, Jens Larsen (I384103)
 
80686 Woodenshoe Maker (Traeskomand) Hansen, Lars (I319257)
 
80687 Woodenshoe Maker (Traeskomand) Nielsen, Peder (I326835)
 
80688 Woodenshoe Maker (Traeskomand) Jespersen, Ole (I327395)
 
80689 Woodenshoe Maker (Traeskomand) Hansen, Ude (I328592)
 
80690 Woodenshoe Maker (Traeskomand) Larsen, Lars (I329046)
 
80691 Woodsman (Traearbejder) Bering (Velling), Martin Pedersen (I99502)
 
80692 Woodturner (Drejer) Svarer, Hans Nielsen (I314238)
 
80693 Woodturner (Drejer) Drejer, Christen Andersen (I331120)
 
80694 Woodturner (Drejer) Rasmussen, Johan (I334646)
 
80695 Woodturner (Drejer) Riis, Jens Hansen (I334650)
 
80696 Woodturner (Drejer) Drejer, Anders Andersen (I339734)
 
80697 Woodturner (Drejer) Drejer, Peder Ibsen (I356304)
 
80698 Woodturner (Drejer) Svarer, Anders Nielsen (I383741)
 
80699 Woodturner (Svarer) Jørgensen, Niels (I70591)
 
80700 Wool-spinner (Uldspr) Schrøder, Bærendt (I308805)
 
80701 Workhouse Manager (Fattiggaardbestyrer) Kofoed, Mathias Peter (I319134)
 
80702 Writ Server (Staevningsmand) Knudsen, Ole (I329833)
 
80703 Writ Server (Staevningsmand) Michaelsen, Clemen (I340967)
 
80704 Writ Server (Staevningsmand) Frost, Hans Nielsen (I344556)
 
80705 Writ Server (Staevningsmand) for Landsting Ancher, Peder Hansen (I308412)
 
80706 Xylograf Aagaard, Johan (I109355)
 
80707 Xylograf Pauli, Johan Georg Leander (I177907)
 
80708 Yes Ulfeldt (Ulfeldt), Ludvig Corfitzen, Imperial Count von (I119664)
 
80709 Yes Rasmussen, Hans (I183430)
 
80710 Yes Bruusgaard, Emil Nicolaj (I189749)
 
80711 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Michaels, Barbara Henni (I177245)
 
80712 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Moltke (Moltke), Adam Christian von (I184791)
 
80713 Zigarrenmacher, später Gemediener, Eutin Pitzner (Pitzner), August Carl Christian (I417174)
 
80714 Zimmermeister in Fissau Scheerer, Hans Hinrich (I417748)
 
80715 Zimmermeister in Fissau Scheerer, Claus Simon (I418016)
 
80716 Zimmermeister, Hamburg, Lincolnstrasse Hammerich, Johannes (I417739)
 
80717 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bjarnhof, Line (I158033)
 
80718 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Vangsted, Hanne (I294098)
 
80719 Zoolog Collin (Collin of Denmark), Jonas Sigismund (I161059)
 
80720 Zoolog Laerer for Arveprins Frederik (Hoffet), Forfatter Holten of Oberndorf (Holten), Johann Severin von (I31913)
 
80721 Zoolog Lektor Dr. phil. Larsen, Elinor Bro (I51940)
 
80722 Zoologisk Konservator Møhl, Ulrik (I199324)
 
80723 Zultan af Ungarn Hungary (Árpád), Zoltan, King of (I205179)
 
80724 “hoejlaerd” Goldschmidt (Goldschmidt of Witzenhausen), Josef Hameln (I137465)
 
80725 ¡rkebiskop af Magdeburg Brandenburg (Hohenzollern), Erich de (I207414)
 
80726 ¡rkebiskop i Reims Vermandois (Vermandois), Ebles I de Roucy, Count of (I206438)
 
80727 ¡rkebisp i Vienne 1088 Vienne, Gui de (I206386)
 
80728 ØK-ansat, sen. forsikring Hoffmeyer (Hoffmeyer), Halvor Andreas Broch (I458193)
 
80729 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hvenegaard, Lotte (I436819)
 

      «Prev «1 ... 13 14 15 16 17

This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Maintained by NobleCircles.com Genealogy © Sadolin 2000-2020). | Data Protection Policy.