NobleCircles.com Genealogy © Sadolin

NobleCircles.com Genealogy © Sadolin is a searchable genealogical relationship database consisting of more than 458,500 people and 176,500 families at 40,000 places worldwide – all gathered in one single family tree; mapping their ancestors, descendants and various relatives and all of them somehow related to each other. The database also includes all European and some Middle Eastern royal families, many European noble families, one American President-Elect, 45 American Presidents and the only President of the Confederated States, 34 British Prime Ministers and all 141 Danish Privy Councilors and Danish Prime Ministers and many of their relatives. You can follow NobleCircles.com Genealogy © Sadolin if you join our Facebook Page and our Facebook Group. You can at on the Log File see what other people latest looked at in the database, which were last updated on 31 December 2020.

Notes


Tree:  

Matches 5,001 to 10,000 of 80,729

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 17» Next»

 #   Notes   Linked to 
5001 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Murtagh, Shaun David Alexander (I78615)
 
5002 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Filskov, Torben (I79694)
 
5003 Bogholder Petersen, Oscar Emanuel (I80744)
 
5004 Bogholder Madsen, Lavritz (I85957)
 
5005 Bogholder Færch (Jeppesen of Nibe), Niels Nielsen (I94010)
 
5006 Bogholder Sørensen, Ellen Elisabeth (I94207)
 
5007 Bogholder Schiøtz (Schiøtz), Erik (I94362)
 
5008 Bogholder Hagerup, Søren Sørensen (I99618)
 
5009 Bogholder Holm, Peter Harry (I100501)
 
5010 Bogholder Velschou, Niels Christian Matthias (I102125)
 
5011 Bogholder Hänschell, Carl Philip Hjalmar (I103892)
 
5012 Bogholder Engelsen, Karl (I105790)
 
5013 Bogholder Jensen, Eva (I110976)
 
5014 Bogholder Horn (Horn of Xxx), Ellen Winkel (I111020)
 
5015 Bogholder Hielte, Ole (I115492)
 
5016 Bogholder Pløen, Peter Ernst (I116224)
 
5017 Bogholder Petersen, Christian (I118052)
 
5018 Bogholder Riise, Christian Fisher (I119253)
 
5019 Bogholder Schmidten (Schmidten), Helm Gotthardt von (I120809)
 
5020 Bogholder Bøggild, Ove Henrik (I122783)
 
5021 Bogholder Tonning, Petter Johannes (I127631)
 
5022 Bogholder Christophersen, Jacob Jelstrup (I127903)
 
5023 bogholder Ussing (Ussing 1), Einar (I130926)
 
5024 bogholder Rothschild (Rothschild of Denmark), Peter Joseph (I131467)
 
5025 Bogholder Ponsaing, Julius Marie (I131847)
 
5026 bogholder Davidsen, David Fredrig (I131893)
 
5027 bogholder Levin, Albert Asser (I131922)
 
5028 bogholder Rud-Petersen, Tage Trier (I132638)
 
5029 bogholder Levin, Poul Jacob (I132686)
 
5030 bogholder Ørum (Ørum of Ørum), Janus Japhet Jepsen (I132819)
 
5031 bogholder Peiser, Berendt "Ber" Nathansen (I134491)
 
5032 Bogholder Tuxen (Tuxen), Bartholin Christian Maduro (I138533)
 
5033 bogholder Philipsen, Poul (I139901)
 
5034 Bogholder Frølich (Frølich), Emil Thyge Stampe (I140248)
 
5035 bogholder Warburg (Warburg), Elias (I140709)
 
5036 Bogholder Schmidt, William (I141215)
 
5037 bogholder Hansen, August William (I141363)
 
5038 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Termansen, Inger (I141984)
 
5039 Bogholder Winsløw, Frederik Christian Frantz (I142385)
 
5040 Bogholder Strandgaard, Andreas Sørensen (I144299)
 
5041 Bogholder Aagaard, Jørgen Christoph Tofte (I148185)
 
5042 Bogholder Hastrup (Hastrup), Kirsten (I149763)
 
5043 Bogholder Weidemann, (A) (I160313)
 
5044 Bogholder Mielche, Erik Lacoppidan (I163225)
 
5045 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nissen, Johannes (I163242)
 
5046 Bogholder Schow (Schow), J (I164822)
 
5047 Bogholder Nielsen, Christian Thorvald (I166636)
 
5048 Bogholder Carlson, Clarence James (I168078)
 
5049 Bogholder Bentsen, Hans Henrik (I168237)
 
5050 Bogholder Martved, William (I169120)
 
5051 Bogholder Thuesen, Niels Evan (I170648)
 
5052 bogholder Hirsch, Manfred (I173014)
 
5053 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Isaksen, Elin Marie Fjor (I175205)
 
5054 Bogholder Scheele (Scheele of Schwabstedt), Hans Christian Henrik de (I175334)
 
5055 Bogholder Knudsen, Frederik Carl Christian (I178568)
 
5056 Bogholder Koch, H A (I182112)
 
5057 Bogholder Perlen, Otto (I184749)
 
5058 Bogholder Holstein-Holsteinborg (Holstein), Johan Ludvig, Count (I186402)
 
5059 Bogholder Lütken (Lütken), Bent (I187446)
 
5060 Bogholder Worsøe, Hans Emil (I188222)
 
5061 Bogholder Jensen, Marius Lauritzen (I196915)
 
5062 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, John (I197913)
 
5063 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hagemann (Hagemann of Denmark), Steen (I198269)
 
5064 Bogholder Payngk (Panck), Rudolph Nikolaj (I198796)
 
5065 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Armand (I199683)
 
5066 Bogholder Blicher (Blicher), Peter Møller (I201014)
 
5067 Bogholder Jørgensen, Christian Theodor (I201871)
 
5068 Bogholder Theen, Waldemar Christian Peter Henrik (I213487)
 
5069 Bogholder Kornerup-Bang (Bang of Anneberggaard), Anne-Grethe (I224298)
 
5070 Bogholder Matzen, Johan Eberhard (I225529)
 
5071 Bogholder Petersen, Eduard (I241859)
 
5072 Bogholder Piper (Piper of Bernau), Johan Georg Ernst (I246319)
 
5073 Bogholder Arntzen, Harald (I246458)
 
5074 Bogholder Jürgensen, Andreas Christian (I251328)
 
5075 Bogholder Brammer-Olsen (Olsen), Erik Vilhelm (I266564)
 
5076 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Karstensen, Birthe Thora (I290764)
 
5077 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pristed, Ellen (I291598)
 
5078 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Winther, Poul (I294303)
 
5079 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Asta (I294568)
 
5080 BOGHOLDER Ødegaard, Thorvald (I296400)
 
5081 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jarosz, Elizbieta Lorette (I297728)
 
5082 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Anni (I298073)
 
5083 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Povl Erik (I298322)
 
5084 Bogholder Hansen, Karen Kirstine Nielsine (I384588)
 
5085 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Kurt (I388213)
 
5086 Bogholder Hummel, Marie Elisabeth (I400569)
 
5087 Bogholder Melbye, Svend Aage (I403624)
 
5088 Bogholder Thostrup, Oscar Sophus Christian (I416871)
 
5089 Bogholder Hammelev, Niels Jensen (I419549)
 
5090 Bogholder Thostrup, Christine Vilhelmine (I421153)
 
5091 Bogholder Dilling, Holger Emil (I432677)
 
5092 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Bente Møller (I433804)
 
5093 bogholder Holstebroe, Oscar (I436905)
 
5094 bogholder Paludan-Müller (Müller), Astrid (I437489)
 
5095 Bogholder Overbye, Niels Christian (I441085)
 
5096 Bogholder Frederiksen, Frida Marie (I446577)
 
5097 Bogholder Pedersen, Christen (I447345)
 
5098 Bogholder Stoye, Jens Valdemar (I447493)
 
5099 Bogholder Thune, Paul (I448766)
 
5100 Bogholder Olsen, Bjørn (I454642)
 
5101 Bogholder Veith, Hugo Johannes (I457358)
 
5102 Bogholder (Bookeeper) Lassen, Victor Christian (I248377)
 
5103 Bogholder hos A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord Kragh, Anna Julie Domine (I67668)
 
5104 Bogholder hos Asiatisk Kompagni Lücke, Ivar (I105292)
 
5105 Bogholder hos Det Alminidelige Brand-Assurance Compagni Kiersing, Berend Rasmus (I43003)
 
5106 Bogholder hos Kjoebenhavns Maelkeforsyning Müller, Hermann Edvard (I138088)
 
5107 Bogholder hos Rabeshave Schmidt, Peter Daniels (I393094)
 
5108 Bogholder i A/S Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni (Kongelige Brand), Grosserer Petit (Petit), Charles Matheus Philip (I84846)
 
5109 Bogholder i A/S H. E. Gosch & Co.s Taendstikfabrikker Harpøth (Harpøth), Ole Tang (I73457)
 
5110 Bogholder i Bank Mitschke, G (I407177)
 
5111 Bogholder i Den civile Enkekasse Zeuthen (Zeuthen), Peter Laurentius (I91776)
 
5112 Bogholder i Den Kongelige octroierede Bank og Bank-Realisations Kommission i Koebenhavn Olivarius (Olivarius), Arnoldus de Fine (I191877)
 
5113 bogholder i det kgl. oktr. Soeassurancekompagni Sommer, Aage (I131067)
 
5114 Bogholder i Det Vestindiske Kompagni og Thehandler Høyer, Stephan (I189439)
 
5115 Bogholder i handelshuset Erichsen Heise (Heise), Christian Samuel (I198994)
 
5116 Bogholder i Kjoebenhavns Brandforsikring (Baltica - Tryg) Vedel (Vedel of Copenhagen), Søren Henrik (I151054)
 
5117 bogholder i Koebenhavn Brammer (Brammer), Arendt Frederick (I265811)
 
5118 Bogholder i København Eyben (Eyben), Johann Georg Hulderich von (I437797)
 
5119 Bogholder i Overformynderiet Müller, Vilhelm (I89569)
 
5120 BOGHOLDER I RANDERS Riberholt, Søren Højmark (I294396)
 
5121 Bogholder i Rentekammeret Normand, Hans (I63210)
 
5122 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Arne (I292494)
 
5123 Bogholder i Union Oil Co. Qvist, Edward Anker (I239787)
 
5124 Bogholder og disponent Petersen, Axel Villy (I59621)
 
5125 Bogholder og Kasserer Erlids, Adolf Peter Christian (I19550)
 
5126 Bogholder og repraesentant Kloster, Christian Sørensen Nielsen (I63304)
 
5127 Bogholder ved Det Kongelige Lotteri Feilberg (Feilberg), Carl Elias (I186742)
 
5128 Bogholder ved Det Kongelige Oct. Asiatiske Kompagni, Regimentskvartemester (Haeren), Koebmand Aagesen (Aagesen), Niels (I191649)
 
5129 Bogholder, Kornerup (Kornerup of Roskilde), Sophus Jacob (I195057)
 
5130 Bogholder, Bogtrykker Biering (Biering of Funen), Christian Gormsen (I187696)
 
5131 Bogholder, Fuldmaegtig Grønlund, Niels Andersen (I409466)
 
5132 Bogholder, gaestgiver, hotelejer, ejendomshandler Jensen, Niels (I419789)
 
5133 Bogholder, Grosserer, Vinhandler Foss (Foss of Viborg), Vilhelm Daniel Christian (I142146)
 
5134 BOGHOLDER, INSPEKTOeR I GLOSTRUP Hansen, Robert (I299279)
 
5135 bogholder, kirkebetjent vid den portugisiske menighed Delbanco, Elias Moses (I95172)
 
5136 Bogholder, Kvaestor hos Koebenhavns Universitet og ved Soroe Akademi Hørring, Thorvald Frants Alfred (I178772)
 
5137 Bogholder, Manufaktur (Fabrikant) Astrup (Astrup of Norway), Hans Christian (I117472)
 
5138 Bogholder, Manufakturhandler Ipsen, Hjalmar Peter (I401308)
 
5139 Bogholder, Prokurist Lundsteen, Albert Theodor (I168666)
 
5140 Bogholder, Prokurist Jensen, Ernst Anton (I450473)
 
5141 Bogholder, Revisor Høst, Cajus Gustav Marius (I451339)
 
5142 Bogholder, Sekretaer Hagemann (Hagemann of Denmark), Paul Henrik (I198182)
 
5143 Bogholder, Silkevaever Meyer, Jacob Friderich (I440771)
 
5144 Bogholder, Vekselerer Møller, Hans Christian (I196575)
 
5145 Bogholderikonsulent Holstein-Holsteinborg (Holstein), Børge Ulrik Christoffer, Count (I162710)
 
5146 bogholderske Metz, Helene (I135911)
 
5147 bogholderske Tachau, Inga (I136696)
 
5148 bogholderske Oppenheim, Wilma (I136721)
 
5149 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kornerup-Bang (Bang of Anneberggaard), Aase (I225184)
 
5150 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bossen, Birte (I298197)
 
5151 Bogmester, Stiftsskriver i Sjaellands Stift, Vaerge i Roskilde Domkirke Paludan (Rindom), Niels Hansen Lunde (I77634)
 
5152 Bogrykker, Udgiver af Aalborg Stiftstidende Borch, Jens Christian (I88957)
 
5153 Bogsamler Benzon (Bentsen of Aagaard), Niels von (I152105)
 
5154 Bogsamler Foss (Foss of Viborg), Niels (I387098)
 
5155 Bogtrykker Levison, Ejnar (I16089)
 
5156 Bogtrykker Philip (Philip of Aalsgaarde), Ejnar (I2783)
 
5157 Bogtrykker Jacobsen, Jacob Lauritz (I201)
 
5158 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thomasen, Kaj (I25215)
 
5159 Bogtrykker Rasmussen, Oluf Emil (I29041)
 
5160 Bogtrykker Vinding, Hans Lauritz Struch (I39909)
 
5161 Bogtrykker Oettinger, Sally Ezenchiel (I49195)
 
5162 Bogtrykker Beck, Wilhelm August (I50933)
 
5163 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Orla (I57947)
 
5164 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olsen, Axel Weis (I62231)
 
5165 Bogtrykker Olsen, Hugo Christian (I62233)
 
5166 Bogtrykker Jørgensen, Johan Arnold Heide (I63554)
 
5167 bogtrykker Schmidt, Ludvig O (I68284)
 
5168 Bogtrykker Nørby, Henning (I105297)
 
5169 Bogtrykker Nielsen, C (I106198)
 
5170 Bogtrykker Schubart, Carl Frederik (I116438)
 
5171 Bogtrykker Schubart, Carl Friderich (I116528)
 
5172 bogtrykker Fraenckel, Oscar Adolph (I116636)
 
5173 Bogtrykker Schultz (Hostrup), Johan Friederich (I127446)
 
5174 Bogtrykker Hostrup-Schultz (Hostrup), Jens Nicolai (I129864)
 
5175 bogtrykker Cohn (Cohn of Denmark), Einar Thorvald Ingomar (I131093)
 
5176 bogtrykker Brill, Heinrich Gottlob (I131709)
 
5177 bogtrykker Levy, Arnold (I134296)
 
5178 bogtrykker Trier (Trier), Salomon Levin (I136142)
 
5179 bogtrykker Levison, Herman "Hertz" (I137094)
 
5180 bogtrykker Levin, Joseph Sophus (I137521)
 
5181 Bogtrykker Hostrup-Schultz (Hostrup), Jens Niels Nicolai (I146198)
 
5182 Bogtrykker Thiele, Just Sophus Anker (I146605)
 
5183 Bogtrykker Petri, Aage Poul (I149097)
 
5184 Bogtrykker Bast, Poul (I155223)
 
5185 Bogtrykker Prior (Prior of Denmark), Thomas (I158156)
 
5186 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Birkvig, Erik Olaf (I164263)
 
5187 Bogtrykker Backhausen, Axel Christian Egtved (I171926)
 
5188 Bogtrykker Backhausen, Andreas Heinrich Martin (I171927)
 
5189 Bogtrykker Jacobsen, Holger Harald (I172460)
 
5190 Bogtrykker Berling (Berling), Carl Gustav (I179160)
 
5191 Bogtrykker Mathiessen, Jørgen (I179196)
 
5192 Bogtrykker Laub, Wilhelm Frederik (I188288)
 
5193 Bogtrykker Schiøtz (Schiøtz), Jens Christian (I189528)
 
5194 Bogtrykker Hempel, Morten Christian (I200416)
 
5195 Bogtrykker Schmidt, Otto Julius (I291130)
 
5196 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gaden, John Wiliam (I293370)
 
5197 BOGTRYKKER Andersen, Aage Kjær (I294399)
 
5198 Bogtrykker Møller, Søren Lauritz (I397443)
 
5199 Bogtrykker Christoffersen, Svend Erik (I402354)
 
5200 bogtrykker Tuxen, Ole Henrik (I438058)
 
5201 Bogtrykker i Hamborg Estienne, Isaac (I275215)
 
5202 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Petersen, Hans Heide (I63474)
 
5203 Bogtrykker og Udgiver Tryde, Eggert Christopher (I179500)
 
5204 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Tuxen (Tuxen), Ole (I40635)
 
5205 Bogtrykker, Adm. Direktoer i Dyva & Jeppesens Bogtrykkeri A/S Tuxen (Tuxen), Henrik (I163394)
 
5206 Bogtrykker, Bladudgiver Seidelin (Seidelin), K H (I157451)
 
5207 Bogtrykker, Bladudgiver Rye, Christian Valdemar Jensen (I161075)
 
5208 Bogtrykker, Borgmester i Haderslev Schnell (Schnell of Itzehoe), Johan (I95131)
 
5209 bogtrykker, cand.phil. Tuxen, Henrik (I438051)
 
5210 Bogtrykker, Ejar af og Direktoer hos Trykkerifirmaetet Hagen & Soerensen Saksø, Aksel (I179844)
 
5211 Bogtrykker, Ejer af Bog- og Stentrykkeriet F.E. Bording Bording, Victor Jensenius Bærentsen Petersen (I171313)
 
5212 Bogtrykker, Ejer af Bog- og Stentrykkeriet Mathias Seest (, F.E. Bording) Bording, Carl Adolph (I171320)
 
5213 Bogtrykker, Ejer af Bog- og Stentrykkeriet Mathias Seest (, F.E. Bording) Seest, Mathias Hansen (I171330)
 
5214 Bogtrykker, Ejer af Bogtrykkerfirmaet H H Thiele (viderefoerelse af Bogtrykkerfirmaet J R Thiele) Thiele, Hans Henrik (I146588)
 
5215 Bogtrykker, Ejer af Bogtrykkerfirmaet H H Thiele (viderefoerelse af Bogtrykkerfirmaet J R Thiele) Thiele, Johan Rudolph Just Felix (I146611)
 
5216 Bogtrykker, Ejer af Bogtrykkerfirmaet H H Thiele (viderefoerelse af Bogtrykkerfirmaet J R Thiele) Thiele, Andreas Jeppe Schmidt (I146613)
 
5217 Bogtrykker, Ejer af Bogtrykkerfirmaet H H Thiele (viderefoerelse af Bogtrykkerfirmaet J R Thiele) Wedege (Wedege), Søren (I146619)
 
5218 Bogtrykker, Ejer af Bogtrykkerfirmaet H H Thiele (viderefoerelse af Bogtrykkerfirmaet J R Thiele) Borup, (A) (I193274)
 
5219 Bogtrykker, Ejer af Bogtrykkerfirmaet J R Thiele (viderefoerelse af Bogtrykkerfirmaet Borup) Thiele, Johan Rudolph (I146584)
 
5220 Bogtrykker, Ejer af Bogtrykkerifirmaet O C Olsen & Co. Trolle (Trolle of Copenhagen), Herman (I195213)
 
5221 Bogtrykker, Ejer af Firmae C. C. Petersen, Bogtrykkeri (, Christtreu & C.C.Petersens Eftf.) Petersen, Aage Christian (I227007)
 
5222 Bogtrykker, Ejer af og Adm. Direktoer i A/S F.E. Bording Bording, Hans (I171323)
 
5223 Bogtrykker, Ejer af og Adm. Direktoer i A/S F.E. Bording Bording, Ole (I171324)
 
5224 Bogtrykker, Ejer af trykkeri Meyer, Holger Anton (I159637)
 
5225 Bogtrykker, Inspektoer i Tugthuset i Odense Faber, Lauritz Nicolai (I189346)
 
5226 Bogtrykker, Redaktoer Magnus, Peter (I148578)
 
5227 Bogtrykker, Stentrykker Nielsen, Anton (I72876)
 
5228 Bogtrykker, Stifter og Ejer af Firmae C. C. Petersen, Bogtrykkeri (, Christtreu & C.C.Petersens Eftf.) Petersen, Carl Christian (I227004)
 
5229 Bogtrykker, Udgiver af Grenaa Folketidende Rosenberg, Johan Engfred Theodor (I91974)
 
5230 Bogtrykkeribestyrer Grüner (Grüner), Elias Lauritz Christian (I178572)
 
5231 Bokbr Haderup, Nicolaj Strandz (I103310)
 
5232 Bokbr Gevee, Frederik August (I104367)
 
5233 Bokbr Walnum, Jørgen Sverdrup (I112438)
 
5234 Bokhandler Haffner, Hans Jokum Horn (I99282)
 
5235 Bokhandler Jersin, Ananias Christian (I112095)
 
5236 Bokhandler Nissen, Hans (I121016)
 
5237 Bokholder Borthig, Friderich (I128846)
 
5238 Boktrykker Barlien, Thore Edvard (I133861)
 
5239 boligkonsulent Fink, Julie Trier (I132198)
 
5240 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Tuxen (Tuxen), Susanne (I132340)
 
5241 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rud-Petersen, Hanne Blume (I132616)
 
5242 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nansen (Leidersdorff), Gerda Elisabeth (I133103)
 
5243 Boligkonsulent Schultz (Schultz of Hamburg), Birgit (I195247)
 
5244 BOLIGMONTOeR HOS ILLUM, KBH. Mortensen, Svend Aage (I298961)
 
5245 Bolsmand Dyhr, Kristen Jensen (I246803)
 
5246 Bolsmand og smed Sørensen, Hans (I60426)
 
5247 Bolsmand, Hoensemose. Mikkelsen, Jørgen Christian (I61999)
 
5248 Bolsmand, Mejrup Pedersen, Niels (I422838)
 
5249 Bommand Wibe, Christian (I123204)
 
5250 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Rosa Evelyn (I432195)
 
5251 Bomuldsvaever Birch, Jens Peter (I66165)
 
5252 Bonde Nyström, Claudio Axel Constantin (I19466)
 
5253 Bonde Nyström, Claudio Axel Constantin (I19466)
 
5254 Bonde Hansen, Jens (I18835)
 
5255 Bonde Puggaard, Rudolph Christopher (I17066)
 
5256 Bonde Bendix, Frans Maurice (I16202)
 
5257 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Riber, Kristian Sand (I7609)
 
5258 Bonde Sørensen, Niels (I7289)
 
5259 Bonde Gunderup, Jep Nielsen (I2178)
 
5260 Bonde Nilsson, (A) (I1737)
 
5261 Bonde Jensen, Hans (I21868)
 
5262 Bonde Pallesen, Jesper (I28512)
 
5263 Bonde Pedersen, Søren (I32723)
 
5264 Bonde Pedersen, Jens (I35064)
 
5265 Bonde Christiani, Jørgen Pontoppidan (I36279)
 
5266 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christiani, Preben Poul (I36301)
 
5267 Bonde Pontoppidan (Pontoppidan), Henrik Vieth (I42983)
 
5268 Bonde Fønss (Fønss), Frederik Jørgen de (I43997)
 
5269 Bonde Hornemann (Hornemann of Lübeck), Christian Frederik (I45810)
 
5270 Bonde Aller, Evert Marius Adriaan Martini Van (I50220)
 
5271 Bonde Bay (Bay of Rudkøbing), Jacob Sophus (I50488)
 
5272 Bonde Kjær (Kjær of Kjærby), Jens Anders Henriksen (I51889)
 
5273 Bonde Thesbjerg, Sigfred (I52014)
 
5274 Bonde Vinkel, Johannes Christensen (I52036)
 
5275 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Thue Christen Kirkegaard (I52054)
 
5276 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Trustrup, Niels Peder (I52071)
 
5277 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hagelskjær, Jens Clausager (I52095)
 
5278 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Erik Møller (I52099)
 
5279 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Peder Christian Nagstrup (I52178)
 
5280 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bennedsgaard, Gothard Kristensen (I52184)
 
5281 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Toft, Eskild (I52211)
 
5282 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schultz, Otto (I52230)
 
5283 Bonde Christensen, Arne (I52273)
 
5284 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kjær, Villy Ebbensgaard (I52303)
 
5285 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Simonsen, Henning Christian (I52370)
 
5286 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Kristian (I52383)
 
5287 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Henning (I52579)
 
5288 Bonde Bertelsen, Kristen (I52624)
 
5289 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Trankjær, Sven (I52658)
 
5290 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Henry (I52792)
 
5291 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Stengaard, Anders Trankjær (I52802)
 
5292 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Poulsgaard, Jørgen (I52852)
 
5293 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Trankjær, Jens Peter (I52859)
 
5294 Bonde Trankjær, Aksel (I52880)
 
5295 Bonde Jensen, Herman (I52928)
 
5296 Bonde Jensen, Bernhard (I52931)
 
5297 Bonde Jensen, Arne Johannes (I52933)
 
5298 Bonde Trankjær, Gustav (I53036)
 
5299 Bonde Trankjær, Martin (I53039)
 
5300 Bonde Trankjær, Peder (I53092)
 
5301 Bonde Stræde, Christen Nielsen (I53151)
 
5302 Bonde Jeppesen, Niels Husted (I53156)
 
5303 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Østergaard, Erik Sylvestersen (I53743)
 
5304 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Østergaard, Frederik (I53749)
 
5305 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Laursen, Poul Erik Sylvester (I53814)
 
5306 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Laursen, Aksel (I53815)
 
5307 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sylvestersen, Knud Kjær (I54078)
 
5308 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sylvestersen, Karl Aage (I54079)
 
5309 Bonde Toft, Evald (I54145)
 
5310 Bonde Sylvestersen, Ingemann (I54172)
 
5311 Bonde Sylvestersen, Karl Valdemar (I54175)
 
5312 Bonde Sylvestersen, Niels Ditlev (I54182)
 
5313 Bonde Hesteng, Jens Frederiksen (I54189)
 
5314 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Clausen, Torben (I54203)
 
5315 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jepsen, Lars (I54362)
 
5316 Bonde Godt, Christian Nielsen (I54698)
 
5317 Bonde Godt, Ejnar (I54726)
 
5318 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nørbygaard, Ove (I54847)
 
5319 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kristensen, Jørgen Høgsberg (I54871)
 
5320 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Klit, Iver Iversen (I54877)
 
5321 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Poul Frederik Hjardgaard (I54935)
 
5322 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Bent (I54979)
 
5323 Bonde Madsen, Inger Dorthea (I55008)
 
5324 Bonde Christiansen, Valdemar (I55012)
 
5325 Bonde Christiansen, Jens Marius (I55014)
 
5326 Bonde Sylvestersen, Christian Anton (I55019)
 
5327 Bonde Pedersen, Niels Peder (I55050)
 
5328 Bonde Carlsen, Jens Peder (I55146)
 
5329 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kristensen, Hans Høgsberg (I55218)
 
5330 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kristensen, Valdemar Høgsberg (I55219)
 
5331 Bonde Klit, Niels Iversen (I55233)
 
5332 Bonde Bach, Evald (I55246)
 
5333 Bonde Sørensen, Ingvard (I55272)
 
5334 Bonde Holgersen, Lars Esper (I55304)
 
5335 Bonde Knudsgaard, Poul Pedersen (I55312)
 
5336 Bonde Vium, Hans Andreas Knudsen (I55343)
 
5337 Bonde Jørgensen, Senius Frederik (I55364)
 
5338 Bonde Jørgensen, Jens Jørgen (I55366)
 
5339 Bonde Kristensen, Simon Opstrup (I55372)
 
5340 Bonde Kristensen, Jens Jørgen (I55375)
 
5341 Bonde Jeppesen, Kristen Simonsen (I55379)
 
5342 Bonde Vestergaard, Villads (I55385)
 
5343 Bonde Vestergaard, Knud (I55393)
 
5344 Bonde Bækby, Mads Christensen (I55398)
 
5345 Bonde Klit, Iver Christian Nielsen (I55415)
 
5346 Bonde Klit, Niels "Lodberg" Iversen (I55419)
 
5347 Bonde Eskildsen, Godtfred (I55426)
 
5348 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Eskildsen, Andreas (I55432)
 
5349 Bonde Eskildsen, Aage Jensen (I55435)
 
5350 Bonde Eskildsen, Svend Jensen (I55436)
 
5351 Bonde Eskildsen, Thorvald Jensen (I55441)
 
5352 Bonde Eskildsen, Hans Nielsen (I55444)
 
5353 Bonde Jensen, Jens Frederik Mourids (I55471)
 
5354 Bonde Nielsen, Niels Mathias (I55499)
 
5355 Bonde Jensen, Hans (I55504)
 
5356 Bonde Jensen, Jørgen (I55505)
 
5357 Bonde Jørgensen, Niels Øster (I55507)
 
5358 Bonde Eskildsen, Andreas (I55534)
 
5359 Bonde Eskildsen, Niels Jensen (I55535)
 
5360 Bonde Eskildsen, Hans Hansen Nielsen (I55541)
 
5361 Bonde Christensen, Niels Toft (I55547)
 
5362 Bonde Larsen, Niels Sund (I55565)
 
5363 Bonde Nielsen, Jens (I55588)
 
5364 Bonde Nørgaard, Knud Mikkelsen (I55620)
 
5365 Bonde Pedersen, Jens (I55642)
 
5366 Bonde Pedersen, Cenius (I55647)
 
5367 Bonde Pedersen, Peder (I55652)
 
5368 Bonde Jensen, Rasmus (I55681)
 
5369 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Friis, Edvin Wedel (I55803)
 
5370 Bonde Jensen, Jørgen Bækby (I56038)
 
5371 Bonde Pedersen, Jens Nørlund (I56220)
 
5372 Bonde Nielsen, Mads Christian (I56277)
 
5373 Bonde Pedersen, Svend Falkner (I56364)
 
5374 Bonde Lillegaard, Villads Andersen (I56385)
 
5375 Bonde Rasmussen, Knud (I56593)
 
5376 Bonde Pedersen, Anders (I56615)
 
5377 Bonde Vinkel, Christen Christensen (I57189)
 
5378 Bonde Hansen, Johannes (I57233)
 
5379 Bonde Maaløe (Maaløe), Hannibal Wilhelm Ludvig (I57408)
 
5380 Bonde Fosse, Anton Torgersen (I57614)
 
5381 Bonde Kvalen, Mathias (I57631)
 
5382 Bonde Veslum, Anton J (I57650)
 
5383 Bonde Brenden, Kristian (I57686)
 
5384 Bonde Graupe, Fredrik (I57694)
 
5385 Bonde Heide, Emil (I57706)
 
5386 Bonde Heide, Olaf (I57709)
 
5387 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Frede Kjær (I58126)
 
5388 Bonde Nielsen, Niels Peder (I58811)
 
5389 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hjort-Gregersen, Søren Marinus (I58826)
 
5390 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Terkildsen, Arne Østergaard (I58842)
 
5391 Bonde Simonsen, Jens Alfred (I58879)
 
5392 Bonde Nielsen, Metellus (I58920)
 
5393 Bonde Nielsen, Anders Pedersen (I58922)
 
5394 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Magnus (I58977)
 
5395 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Karl Hillingsø (I59048)
 
5396 Bonde Nielsen, Niels Jacob (I59152)
 
5397 Bonde Nielsen, Andreas (I59157)
 
5398 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Ib (I59334)
 
5399 Bonde Rasksen, Jens (I59496)
 
5400 Bonde Rasksen, Hans (I59501)
 
5401 Bonde Sørensen, Henrik (I59538)
 
5402 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wollesen, Johannes Jensen (I59569)
 
5403 Bonde Petersen, Jørgen (I59664)
 
5404 Bonde Hansen, Svend Richard (I59682)
 
5405 Bonde Hansen, Ejner (I59683)
 
5406 Bonde Hansen, Adolf Morten Uglvig (I59684)
 
5407 Bonde Hansen, Niels Christian Sigvald (I59688)
 
5408 Bonde Olesen, Johannes Marinus Andreas (I59724)
 
5409 Bonde Olesen, Laurids Dusinus (I59725)
 
5410 Bonde Jørgensen, Mogens (I60101)
 
5411 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Falk (Falck of Norway), Johannes (I60290)
 
5412 Bonde Jensen, Søren (I60419)
 
5413 Bonde Hugger, Christian Jeppesen (I60446)
 
5414 Bonde Ravn, Christian (I60711)
 
5415 Bonde Hansen, Jens (I60804)
 
5416 Bonde Melbye, Knud Christian Axel Jensen (I60834)
 
5417 Bonde Busch, Hans Christoffer (I60866)
 
5418 Bonde Smith, Søren Sophus Friis (I60889)
 
5419 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Søren (I61390)
 
5420 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Peter Hansen (I61408)
 
5421 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Petersen, Niels Peter (I61474)
 
5422 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Peter Dalsgaard (I61485)
 
5423 Bonde Tranberg (Tranberg of Bækmark), Truels Jørgensen Schmidt (I61583)
 
5424 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Klemmensen, Aage Kristian Gøttrup (I61650)
 
5425 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thomsen, Peter (I61653)
 
5426 Bonde Pedersen, Johannes Marinus (I61909)
 
5427 Bonde Mortensen, Peder (I61919)
 
5428 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Slemming, Gunnar (I61945)
 
5429 Bonde Christensen, Jens Peder (I61953)
 
5430 Bonde Poulsen, Henning (I61978)
 
5431 Bonde Poulsen, Lars Kristian Rølle (I61983)
 
5432 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Evers, Jack James (I62133)
 
5433 Bonde Haahr (Haahr 3), Hans Jørgen (I62160)
 
5434 Bonde Hansen, Niels (I62367)
 
5435 Bonde Thygesen, Thyge Andersen (I62689)
 
5436 Bonde Tetens, Eyvind Sehested (I63010)
 
5437 Bonde Heide-Jørgensen, Karl Johan (I63091)
 
5438 Bonde Heide-Jørgensen, Karl (I63115)
 
5439 Bonde Heide, Brede (I63223)
 
5440 Bonde Petersen, Esben (I63533)
 
5441 Bonde Heide-Jørgensen, Christian (I63545)
 
5442 Bonde Jørgensen, Hans Christian (I63556)
 
5443 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Svend Møller (I63726)
 
5444 Bonde Petersen, Henning Østergaard (I63728)
 
5445 Bonde Petersen, Peter Chr (I63784)
 
5446 Bonde Melbye-Hansen, Paul (I63839)
 
5447 Bonde Melbye, Peter (I63955)
 
5448 Bonde Melbye, Niels Basse (I63960)
 
5449 Bonde Hansen, Hans Peter (I64339)
 
5450 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Birtwistle, Richard (I70351)
 
5451 Bonde Buch (Buch of Nagbøl), Mogens Knudsen (I72987)
 
5452 Bonde Pedersen, Anton (I75034)
 
5453 Bonde Dybro, Jens Christian Christensen (I77392)
 
5454 Bonde Madsen, Jens (I77473)
 
5455 Bonde Qvistgaard (Qvistgaard of Vejrum), Vilhelm (I79223)
 
5456 Bonde Brøchner (Brøchner), Christian Lassen (I79911)
 
5457 Bonde Pedersen, Anders (I80606)
 
5458 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sikker Hansen, Niels (I81446)
 
5459 Bonde Villaume, Daniel (I82329)
 
5460 Bonde Nissen, Boye Negelsen (I83089)
 
5461 Bonde Skidenvad, Jacob Clemensen (I83122)
 
5462 Bonde Olufsen, Hans (I83739)
 
5463 Bonde Hansen, Anders (I84201)
 
5464 Bonde Mogensen, Peder (I84229)
 
5465 Bonde Michaelsen, Jens (I84512)
 
5466 Bonde Pedersen, Christen (I84523)
 
5467 Bonde Hansen, Jens (I85281)
 
5468 Bonde Espersen, Jørgen (I85412)
 
5469 Bonde Skidenvad, Clemmen Jacobsen (I85594)
 
5470 Bonde Walther, Sven Elkjær (I86326)
 
5471 Bonde Elkiær, Hans Pedersen (I86355)
 
5472 Bonde Nielsen, Niels (I86444)
 
5473 Bonde Bjerg, Hans Pedersen (I86465)
 
5474 Bonde Elkiær, Peder Hansen (I86516)
 
5475 Bonde Grønning, Niels Valdemar (I86562)
 
5476 Bonde Elkiær, Niels Nielsen (I86577)
 
5477 Bonde Elkiær, Hans (I86602)
 
5478 Bonde Elkiær, Hans Hansen (I86803)
 
5479 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Elkiær, Andreas (I86817)
 
5480 Bonde Klein, Julius (I86818)
 
5481 Bonde Elkiær, Palle Hansen (I86839)
 
5482 Bonde Nielsen, Palle (I86863)
 
5483 Bonde Iversen, Iver (I86988)
 
5484 Bonde Degn, Søren Karlsbæk (I87029)
 
5485 Bonde Elkiær, Palle Hansen (I87061)
 
5486 Bonde Elkiær, Niels Pedersen (I87303)
 
5487 Bonde Klein, Jens Andreas (I87347)
 
5488 Bonde Klein, Steen (I87357)
 
5489 Bonde Linde (Linde of Germany), Konrad Julius (I88431)
 
5490 Bonde Rømer, Fritz Otto (I88585)
 
5491 Bonde Hjaltelin, Hans Sophus (I88931)
 
5492 Bonde Schwane (Schwane), Henrik Gottlieb (I89098)
 
5493 Bonde Madsen, Chresten (I89795)
 
5494 Bonde Krarup (Krarup of Viborg), Christen Fabricius (I91817)
 
5495 Bonde Esmann, Kai (I91999)
 
5496 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Brekke, Vilhelm Lerche Dahl (I96994)
 
5497 Bonde Christie (Christie), Benjamin Conrad (I102527)
 
5498 Bonde Hastrup (Hastrup), Carl Johan (I105284)
 
5499 Bonde Leigh (Leigh), Søren Peter Reehorst (I107277)
 
5500 Bonde Bruun (Bruun of Halland), Frederik Børgesen (I107354)
 
5501 Bonde Suhr (Suhr), Bertel Wichmand (I107365)
 
5502 Bonde Bruun (Bruun of Halland), Børge Frederiksen (I107388)
 
5503 Bonde Abrahamsen, Povl Josef (I107601)
 
5504 Bonde Ulrichsen, Arne (I109177)
 
5505 Bonde Hansen, Reimer (I110445)
 
5506 Bonde Gleerup (Gleerup), Severin Jensen (I111597)
 
5507 Bonde Wohl, Richard Andreas Høÿer (I112575)
 
5508 Bonde Siegumfeldt, Heinrich Anton (I113850)
 
5509 Bonde Feddersen, Fritz (I115438)
 
5510 Bonde Dyrlund, Ole (I115459)
 
5511 Bonde Bengtsson, Jonas (I116698)
 
5512 Bonde Vangberg, Torsten Olsen (I116837)
 
5513 Bonde Christensen, Niels Christian (I118944)
 
5514 Bonde Lausten, Jens Christian (I120831)
 
5515 Bonde Fogh (Fogh), Peder Nielsen (I122155)
 
5516 Bonde Perret-Gentil, Jules (I122628)
 
5517 Bonde Nilsen, Ole (I127427)
 
5518 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philipson, Edmund Charles (I131202)
 
5519 Bonde Philipson, Valdemar (I131204)
 
5520 Bonde Raanæs, Nils Ferdinand (I131236)
 
5521 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Michélsen, Johannes (I131537)
 
5522 Bonde Hertz (Lazarus), Robert (I132086)
 
5523 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kienzl, Anton (I132339)
 
5524 Bonde Glückstadt, Reinhold (I132674)
 
5525 Bonde Jørgensen, Povl Christian (I132760)
 
5526 Bonde Thomsen, Arne (I132998)
 
5527 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nansen, Svend Holst (I133024)
 
5528 Bonde Nansen, Alvin (I133046)
 
5529 Bonde Nansen (Leidersdorff), Cresten (I133048)
 
5530 Bonde Nansen (Leidersdorff), Anton Frederik Niels (I133072)
 
5531 Bonde Nansen (Leidersdorff), Ferdinand Mendel Levin (I133132)
 
5532 Bonde Møller, Gunnar Holger Nue (I133465)
 
5533 Bonde Scheving, Helge (I133554)
 
5534 Bonde Wangberg, Ferdinand Joachim Arntsen (I133936)
 
5535 Bonde Bang, Christen Hansen (I134380)
 
5536 Bonde Bech, Jørgen Goth (I134819)
 
5537 Bonde Metz, Eigil (I135982)
 
5538 Bonde Carlsen, Hans Peter (I137258)
 
5539 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Michélsen, Carl Anton (I137362)
 
5540 Bonde Glahn (Glahn), Hother Frederik Harald (I138189)
 
5541 Bonde Brandt, Frithiof Carl Villiam (I139119)
 
5542 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Franck, Bertil (I139235)
 
5543 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Langebæk (Langebæk), Henning Ulrich (I139281)
 
5544 Bonde Bielke (Simesen), Erik Gunnar Simesen (I139567)
 
5545 Bonde Philipsen, Georg Peter (I139888)
 
5546 Bonde Philipsen, Carl Theodor (I139892)
 
5547 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Henriques (Henriques), Ulf Poul (I140866)
 
5548 Bonde Dick, Paul (I141284)
 
5549 Bonde Hansen, Alfred (I141346)
 
5550 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Høyer, Erik (I141401)
 
5551 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Høyer, Knud (I141402)
 
5552 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bager (Bager of Aastrup), Bent Høyer (I141415)
 
5553 Bonde Luplau, Ludvig (I141839)
 
5554 Bonde Pedersen, Christen (I143753)
 
5555 Bonde Brønnum (Brønnum), (A) (I146438)
 
5556 Bonde Heilmann (Heilmann), Gerhard Wilhelm (I146764)
 
5557 Bonde Gyldenfeldt (Schousboe), Eduard Casper Vessel Sehested von (I148167)
 
5558 Bonde Pedersen, Kresten (I148247)
 
5559 Bonde Juul, Jørgen (I148713)
 
5560 Bonde Fogh (Fogh), Niels (I148733)
 
5561 Bonde Rønnenkamp (Rønnenkamp), Friedrich Wilhelm (I149617)
 
5562 Bonde Jansen (Jansen), Heinrich Sigismund (I150753)
 
5563 Bonde Kornerup (Kornerup of Roskilde), Frederik Rasmus (I150812)
 
5564 Bonde Fønss (Fønss), Christian Holger Basse von (I151417)
 
5565 Bonde Rottbøll (Rottbøll), Christian Michael (I152163)
 
5566 Bonde Olsen, Niels (I156673)
 
5567 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Blixen-Finecke (Blixen-Finecke), Jan Claus Gustaf Bror, Baron von (I158935)
 
5568 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holst (Holst of Xxx), Steffen Stampe (I160032)
 
5569 Bonde Kristensen, Kristian (I160187)
 
5570 Bonde Frølund, Jens Christian (I160334)
 
5571 Bonde Bauditz (Baudissin), Christian (I165114)
 
5572 Bonde Varming (Varming of Obling), Lauritz "Lauritzen" (I165333)
 
5573 Bonde Hansen, Lauritz (I165628)
 
5574 Bonde Bing, August (I166372)
 
5575 Bonde Bing, Mogens Henrik (I166388)
 
5576 Bonde Paulsen (Paulsen), Carl Ernst Wilhelm de (I167771)
 
5577 Bonde Richter, Aage Julius Thomsen (I169537)
 
5578 Bonde Rasch, Tønnes Georg (I169656)
 
5579 Bonde Schilling (Schilling), Alexander, Baron von (I170670)
 
5580 Bonde Frederiksen, Daniel (I171214)
 
5581 Bonde Mielenz, Otto (I171968)
 
5582 Bonde Krogh (Krogh), Vilhelm Ferdinand von (I172378)
 
5583 Bonde Heilmann (Heilmann), Peter Karl Arendt (I175617)
 
5584 Bonde Fabritius de Tengnagel (Fabritius of Denmark), Conrad Alexander (I177926)
 
5585 Bonde Fabritius de Tengnagel (Fabritius of Denmark), Hans Christoffer (I177940)
 
5586 Bonde Fabritius de Tengnagel (Fabritius of Denmark), Michael (I177952)
 
5587 Bonde Kralund, Niels Andersen (I179356)
 
5588 Bonde Ewald, Christian Henrik Emil von (I179462)
 
5589 Bonde Ewald, Johannes von (I179465)
 
5590 Bonde Rousing, Søren Pedersen (I179835)
 
5591 Bonde Hansen, Peter (I184385)
 
5592 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmusen (Rasmusen of Korsør), Michael Thorvald Qvade (I184664)
 
5593 Bonde Sørensen, Jens (I185711)
 
5594 Bonde Jensen, Søren "Severin" (I185715)
 
5595 Bonde Kragh (Kragh of Aalborg), Niels (I185933)
 
5596 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Karl Viggo (I186434)
 
5597 Bonde Feilberg (Feilberg), Ditlev Nicolaj (I186842)
 
5598 Bonde Kjølsen, Jens Christian (I192607)
 
5599 Bonde Mogensen, Hans (I192621)
 
5600 Bonde Rønne, Albert Augustinus (I193428)
 
5601 Bonde Schrøder, Casper Frederik (I193555)
 
5602 Bonde Schrøder, Hans Christian (I193799)
 
5603 Bonde Bluhme, Ole Adolph Ditlev Winding (I193837)
 
5604 Bonde Bay (Bay of Rudkøbing), Johannes Emil (I194334)
 
5605 Bonde Hagemann (Hagemann of Denmark), Johann Ludvig (I197645)
 
5606 Bonde Sibbern-Møller, Hermann (I198654)
 
5607 Bonde Faber, Nicolai (I198940)
 
5608 Bonde Ramberg, Albert (I199386)
 
5609 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Adamsen, Knud Bønløkke (I202489)
 
5610 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Malmstedt, Hans (I220261)
 
5611 Bonde Jensen, Marine (I228332)
 
5612 Bonde Jørgensen, Kristoffer (I231941)
 
5613 Bonde Lautrup, Nils Christian (I237934)
 
5614 Bonde Kornerup-Bang (Bang of Anneberggaard), Vilhelm Christian (I239853)
 
5615 Bonde Meincke, Peter Christian Bjørn Bech (I255563)
 
5616 Bonde Thomsen, Christen (I255596)
 
5617 Bonde Hansen, Hans Erik (I269466)
 
5618 Bonde Hansen, Hans Erik (I269466)
 
5619 Bonde Wichmand (Wichmand), Erik Johannes (I270364)
 
5620 Bonde Wichmand (Wichmand), Erik Johannes (I270364)
 
5621 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lund, Poul Henrik Wilhelm (I276721)
 
5622 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lund, Poul Henrik Wilhelm (I276721)
 
5623 Bonde Jørgensen, Otto Elius (I290495)
 
5624 Bonde Søndergaard, Chresten (I292844)
 
5625 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Søndergaard, Jacob (I292845)
 
5626 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jepsen, Jens Henrik (I292971)
 
5627 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thomsen, Svend Erik (I293054)
 
5628 Bonde Skøt, Christen (I293442)
 
5629 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christiansen, Poul Madsen (I294217)
 
5630 Bonde Jørgensen, Aksel Thorvald Emil (I294561)
 
5631 Bonde Jensen, Thomas (I294599)
 
5632 Bonde Jensen, Johan (I294603)
 
5633 Bonde Jensen, Tage Reinhardt (I294865)
 
5634 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bæk, Jørgen Kristian (I296223)
 
5635 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Thorkild Bjergager (I296427)
 
5636 Bonde Jensen, Christen (I296490)
 
5637 Bonde Jensen, Jens (I296491)
 
5638 Bonde Larsen, Thomas Christian (I296815)
 
5639 Bonde Pedersen, Vitus Bering (I297515)
 
5640 Bonde Kristensen, Aage Valdemar (I297680)
 
5641 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olsen, Bjarne Bang (I297682)
 
5642 Bonde Jensen, Knud Valdemar (I297782)
 
5643 Bonde Christensen, Arnold Johannes (I297811)
 
5644 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Svend Aage (I297824)
 
5645 Bonde Christensen, Karl Johan (I297834)
 
5646 Bonde Pedersen, Kristian Bering (I297850)
 
5647 Bonde Pedersen, Robert Bering (I297852)
 
5648 Bonde Christensen, Karl (I297854)
 
5649 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Knud Bering (I297855)
 
5650 Bonde Mikkelsen, Richardt (I297863)
 
5651 Bonde Kristensen, Marinus Peter (I297885)
 
5652 Bonde Nielsen, Eyvind Mølgaard (I297900)
 
5653 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Svend Viggo (I297917)
 
5654 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Henning Bøgh (I297918)
 
5655 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Erhard Mølgaard (I297948)
 
5656 Bonde Bering (Pedersen), Hagbard (I298009)
 
5657 Bonde Larsen, Bernhard (I298137)
 
5658 Bonde Bering (Velling), Henrik (I298418)
 
5659 Bonde Christensen, Lars Christian (I298546)
 
5660 Bonde Paulsen, Hans Christian Michael (I385191)
 
5661 Bonde Hansen, M (I385196)
 
5662 Bonde Madsen, Sigurd (I395043)
 
5663 Bonde Jacobsen (Jacobsen of Carlsberg), Jacob "Hansen" (I396884)
 
5664 Bonde Balle, Anders Christian (I398792)
 
5665 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Boll, Ole (I399604)
 
5666 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hjelmager, Thorkild (I399608)
 
5667 Bonde Pedersen, Niels Peter Larsen (I401505)
 
5668 Bonde Nielsen, Anders (I402142)
 
5669 Bonde Pedersen, Christen (I407331)
 
5670 Bonde Hansen, Niels Peter (I419386)
 
5671 Bonde Braun, Frederik Rudolph Adrian (I420102)
 
5672 Bonde Beck (A), Johan Wilhelm August (I431740)
 
5673 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wang, Kaj Johannes (I292235)
 
5674 Bonde (Farmer) Nyrop, Johannes Vilhelm (I34902)
 
5675 Bonde (Farmer), Fredsdommer Nyrop, Christopher (I34891)
 
5676 Bonde (Farmer), Skibsfoerer Nyrop, Holger Ahlmann (I34888)
 
5677 Bonde 13 fam Ingstrup Rafft, Peder Jensen Willadsen (I69600)
 
5678 Bonde hos Fyn, Moebelhandler i Odense Borchsenius (Borchsenius), Hans Peter Axel (I42338)
 
5679 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Anthon Sulbæk (I290546)
 
5680 Bonde i Elsted, Koebmand i Aarhus Bech (Bech of Aarhus), Knud Nielsen (I30245)
 
5681 Bonde I FIPPENBORG, TORSLEV Larsen, Christen (I295479)
 
5682 Bonde I GADHOLT Larsen, Lars Peter (I295482)
 
5683 Bonde i Horne Hansen, Johan Christoffer (I54002)
 
5684 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Henry (I298300)
 
5685 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Trankjær, Frits (I52638)
 
5686 Bonde i Lilleheden Antonsen, Jens (I78658)
 
5687 Bonde i Lyngaa Pedersen, Anthon Johannes (I148009)
 
5688 Bonde i Nebraska Koch, Alfred (I239929)
 
5689 Bonde I NOeRREGAaRD Olesen, Peder Christian (I89789)
 
5690 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Axel (I62709)
 
5691 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Jens (I62711)
 
5692 Bonde i Rusland Dons (Tved), Andreas Julius (I130025)
 
5693 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Tøstesen, Frede (I53898)
 
5694 Bonde i Skoven Nielsen, Christian (I61101)
 
5695 Bonde i Sverige Seidelin (Seidelin), David Bonde (I60937)
 
5696 Bonde i Sydslesvig Prætorius, Henrik (I60960)
 
5697 Bonde i Vollerup (A), Niels (I78223)
 
5698 Bonde Johanneseje Johansen, Johannes Martinus (I72414)
 
5699 Bonde Ll Tyrrestrup Pedersen, Anders Christian (I55571)
 
5700 Bonde m.m. Børgesen, Anders (I56089)
 
5701 Bonde og almisselem Rafft, Jens Pedersen (I69582)
 
5702 Bonde og Boelsmand Jacobsen, Christen (I60421)
 
5703 Bonde og boelsmand Hansen, Kristen (I66758)
 
5704 Bonde og fisker Nielsen, Jens Severin (I68208)
 
5705 Bonde og fisker Larsen, Peder (I74476)
 
5706 Bonde og gaardbeboer Øster, Christen Christensen (I45680)
 
5707 Bonde og gaardbeboer Thomasen, Jørgen (I58057)
 
5708 Bonde og gaardbeboer Nielsen, Christen (I91184)
 
5709 Bonde og gaardbeboer Thomsen, Mads (I93176)
 
5710 Bonde og gaardbeboer Pedersen, Jørgen (I270775)
 
5711 Bonde og gaardbeboer Pedersen, Anders (I418211)
 
5712 Bonde og gaardbeboer Jensen Refning, Anders (I418472)
 
5713 Bonde og gaardbeboer Christensen, Jens (I418730)
 
5714 Bonde og Gaardbeboer Andersen, Lars (I422422)
 
5715 Bonde og gaardbeboer Gravesen, Jacob (I422726)
 
5716 Bonde og gaardbeboer Studs Studsholt, Christen Jensen (I94617)
 
5717 Bonde og gaardbeboer, Aastrup, Stoevring sogn Lauridsen, Peder (I422510)
 
5718 Bonde og gaardbeboer, Klejnstrup i Vinding Iversen, Jens (I418915)
 
5719 Bonde og gaardbeboer, Taastrup, Jystrup, Soroe amt Johansen, Haagen (I422276)
 
5720 Bonde og gaardbeboer, Tvislund Christensen, Niels (I419389)
 
5721 Bonde og gaardbeboer, Vrup, Sandby, Praestoe amt Frantzen, Niels (I417881)
 
5722 Bonde og gaardbeboer, vurderings mand Kofoed, Jens Friderichsen (I85212)
 
5723 Bonde og GAARDBEBOR Rasmussen, Jens (I399426)
 
5724 Bonde og gaardboer Jensen, Christen (I55938)
 
5725 Bonde og gaardmand Andreasen, Peder (I418486)
 
5726 Bonde og gaardmand Vestisen, Christen (I419582)
 
5727 Bonde og gårdbeboer Christensen, Anders (I418045)
 
5728 Bonde og gårdbeboer Andersen, Anders (I418498)
 
5729 Bonde og gårdbeboer Jensen (Lund), Niels (I420650)
 
5730 Bonde og gårdbeboer, Roejkjaer, Vinding, Ulfborg Knudsen Damgaard, Poul (I418482)
 
5731 Bonde og gårdbeboer, Vognstrup Jensen, Clement (I420148)
 
5732 Bonde og halvgaardmand Mortensen, Christen (I93186)
 
5733 Bonde og Husmand Pedersen, Jeppe (I57474)
 
5734 Bonde og kirkevaerge Boye, Andreas Lorentzen (I83092)
 
5735 Bonde og kirkevaerge Pedersen, Wefst (I84604)
 
5736 Bonde og kontrolassistent Christensen, Hans Simonsen (I54338)
 
5737 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Niels Karl (I58979)
 
5738 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Erlangsen, Erling (I54424)
 
5739 Bonde og regnskabsfoerer Mølgaard, Anders (I106530)
 
5740 Bonde OG REPRAeSENTANT Kristensen, Jens Kristian (I298182)
 
5741 Bonde og Savvaerksbetyrer i Trend Storskov Schat-Holm, Kjeld (I94646)
 
5742 Bonde og sidder til Leie i Hyrdehuset og er Dagleier Jensen, Niels (I421312)
 
5743 Bonde og smed Nielsen, Søren (I76513)
 
5744 Bonde OG SMOeRER Christensen, Carl Møller (I297634)
 
5745 Bonde og sognefoged Jørgensen, Jens (I55577)
 
5746 Bonde og Staevningsmand Nielsen, Peter (I52879)
 
5747 Bonde og strandfoged Tarbensen, Christen Cilius (I62571)
 
5748 Bonde og strandfoged Andersen, Karl Kristian (I62589)
 
5749 Bonde og Vaertshusholder Kulenkamp, Leffke (I275098)
 
5750 Bonde og vindyrker Villaume, Jacques (I82332)
 
5751 Bonde Skoettrup Christensen, Niels (I50619)
 
5752 Bonde ved Thisted, stationsforstander Wittendorff, Gerhard Andreas (I135132)
 
5753 Bonde Vester Gydeje Jensen, Poul (I67144)
 
5754 Bonde Vestermark Jensen, Ulrich Helmich (I44330)
 
5755 Bonde, arbejdsmand Pedersen, Johannes (I52896)
 
5756 Bonde, arbejdsmand Justesen, Christen (I55414)
 
5757 Bonde, Assurandoer Ahlefeldt-Laurvig (Ahlefeldt), Carl Poul Benedikt, Count (I154137)
 
5758 Bonde, Ejer af Vestergaard fra 1972 Bjerregaard, Marie (I56567)
 
5759 Bonde, exam.jur., kolonist Holm (Holm of Gunderslev), Thorkild (I138953)
 
5760 Bonde, Forpagter Kristensen, Hans Madsen (I62324)
 
5761 Bonde, forpagter Friis (Friis of Ribe 2), Johannes (I138931)
 
5762 Bonde, forpagter Kaas, Emil Peter (I138938)
 
5763 Bonde, Forpagter Hansen, Niels Christiansen (I387403)
 
5764 Bonde, forpagter under Kbh.’s Kommune Hansen, Ejnar (I130305)
 
5765 Bonde, forpagter, landvaesenskommissaer, Gaardejer Holm (Holm of Gunderslev), Viggo Henrik (I138919)
 
5766 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Castberg (Castberg), Peter Atke (I147726)
 
5767 Bonde, Forvalter ved Rodsnaes Gods, Direktoer i A/S Dansk Champignon Industri Helms (Helms), Helge (I168929)
 
5768 Bonde, gaardbeboer Jespersen, Christen (I58007)
 
5769 Bonde, Gaardboer Jensen, Andreas (I171285)
 
5770 Bonde, Gaardejer Hansen, Niels (I132539)
 
5771 Bonde, Gaardejer Holm (Holm of Gunderslev), Axel Viggo (I138979)
 
5772 Bonde, Gaardejer Holm (Holm of Gunderslev), William (I139149)
 
5773 Bonde, Grosserer i Kbh Gad (Gad of Denmark), Christian Frederik Kornerup (I119625)
 
5774 Bonde, Guldsmed Brix, Jacob Stephanus (I195565)
 
5775 Bonde, Handelsfuldmaegtig Blædel, Johannes Dons (I149829)
 
5776 Bonde, Hesteavler Ingwersen, Peter Margarth (I54263)
 
5777 Bonde, Inspektoer ved Den Kongelige Veterinaer- og Landbohoejskole (KVL) Rørdam (Rørdam), Georg (I177816)
 
5778 Bonde, Kasserer Blicher (Blicher), Peder (I107774)
 
5779 Bonde, Kopist i Soe- og Handelsretten Benzon (Bentsen of Aagaard), Cai Marius Vilhelm Julius Albert von (I165177)
 
5780 Bonde, loejtnant, Gaardejer Holm (Holm of Gunderslev), Hjalmar Frederik (I138967)
 
5781 Bonde, Materialforvalter Mürer, Otto Hieronymus Sylvester (I170975)
 
5782 Bonde, Medopfinder det foerste taerskevaerk (praesensenteret ved verdensudstillingen i St. Petersburg, 1917) Hansen, (A) (I183382)
 
5783 Bonde, Mejerist/Ottawa Sigen, Jens Valdemar (I239749)
 
5784 Bonde, Moeller. Pedersen, Henrik Georg (I63525)
 
5785 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Jens Peter (I297865)
 
5786 Bonde, politibetjent Clausen, Peder Andersen (I54830)
 
5787 Bonde, repraesentant Holm (Holm of Gunderslev), Valdemar Peder (I138973)
 
5788 Bonde, Rutsker Hansen, Ole (I371928)
 
5789 Bonde, Sandemand Pedersen, Terchild (I84396)
 
5790 Bonde, sandemand Nielsen, Hans (I84903)
 
5791 Bonde, Sandemand Warming (Varming of Obling), Jens Lauritzen (I165212)
 
5792 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Johansson, Leif (I187514)
 
5793 Bonde, smed og husmand, Svanninge Pedersen, Ivar (I419255)
 
5794 Bonde, Sparekassebestyrer Hansen, Frederik Christian (I74793)
 
5795 Bonde, Sporvognskonduktoer Staffeldt (Staffeldt), Agathus Ditlef Frederik von (I20569)
 
5796 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Christian (I193644)
 
5797 Bonde, vejerassistent Bartholin-Eichel, Johan Casper Thomas "Onkel Ham" (I135368)
 
5798 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Knudsen, Per Møller (I296945)
 
5799 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rytter, Bent Olsen (I228469)
 
5800 Book-keeper (Bogholder) Hjorth, Christine Marie (I347552)
 
5801 Bookbr (Bogbr) Folkmann (Folchmann 2), Hans Josephsen (I299705)
 
5802 Bookbr (Bogbr) Kofoed, Peter Thorsen (I344829)
 
5803 Bookbr (Bogbr) Stender, Samuel (I351702)
 
5804 Bookbr (Bogbr) & Retailer (Handler) Stender, Jørgen Samuelsen (I336787)
 
5805 Bookkeeper (Bogholder) Bondeson, Gustave B (I23893)
 
5806 Bookkeeper (Bogholder) Madsen, Thomas Nørrelund (I307002)
 
5807 Bookkeeper (Handelsbogholder) Møller, Carl Michael (I380003)
 
5808 Bookkeeper and Log Surveyor Hartt (Hartt), William Charles (I250309)
 
5809 Bookprinter Harbou, George Washington (I150277)
 
5810 Bookseller (Boghandler) Henrichsen, Jens Jørgen (I376451)
 
5811 Bootleg Alcohol Inspector (Braendevinsmand) Møller, Jens Nielsen (I304817)
 
5812 Bootleg Alcohol Inspector (Braendevinsmand) Hansen, Jochum (I349697)
 
5813 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olesen, Erling Damgaard (I290692)
 
5814 bor hjemme 1787 Nielsen, Chresten (I68211)
 
5815 bor hjemme 1787 Nielsen, Niels (I68212)
 
5816 bor hjemme 1787 Sørensen, Niels (I93390)
 
5817 Bor hjemme hos moderen Ehnhuus, Marie Judithe Axeline (I421657)
 
5818 bor hjemme i 1801 Christensen, Laust (I44137)
 
5819 Bor hos Jytte Christensen, Edel (I295773)
 
5820 bor hos LAesoe i 1800 Nielsen, Christen (I57224)
 
5821 Bor hos Lea Levin Philip (Philip of Altona), Sara Joel (I3839)
 
5822 bor i Broedselv i 1753 Haugaard, Svend Christensen (I45557)
 
5823 bor i en jordhytte 1787 Matsen, Johanne (I65691)
 
5824 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dybro, Gerda (I76961)
 
5825 bor i Hjermeslev 1779 Matsen, Else (I56046)
 
5826 bor i Hvorup Klit Nielsen, Christen (I56878)
 
5827 bor i Ingstrup i 1753 Hougaard, Christen Christensen (I45459)
 
5828 bor i Jonstrup 1758 Andersen, Christen (I45593)
 
5829 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Jørgen Dybro (I76045)
 
5830 bor i Vrensted 1858 Nielsen, Christiane (I56928)
 
5831 BOR KULSVIERVEJ 75, LUNDTOFTE Sørensen, Børge Hans (I298781)
 
5832 bor Lysholt Dronninglund Pedersen, Chresten (I89163)
 
5833 bor matr 78 Saltum Thørsen, Jens (I69657)
 
5834 BOR NORGESVEJ 21, LYNGBY Sørensen, Holger Tage (I298783)
 
5835 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Asta Brothagen (I299331)
 
5836 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Inga Grete (I299240)
 
5837 BOR VESTER TVAeRSTED Hansen, Dagny Libak (I299234)
 
5838 Borer i Holmen Rafsted, Morten Andersen (I167287)
 
5839 Borger Moses, Nathan (I15949)
 
5840 Borger Tutein, Pierre (I33565)
 
5841 Borger Tutein, Pierre (I33576)
 
5842 Borger Tutein, Jean Thierry (I33587)
 
5843 Borger Bay (Bay of Randers), Niels (I49595)
 
5844 Borger Nielsen, Thomas (I60363)
 
5845 Borger Sporon, Benjamin Nicolaisen (I78466)
 
5846 borger Møller, Peder Rasmussen (I84304)
 
5847 Borger Hagefeldt, Hartwig (I85409)
 
5848 Borger Olivarius (Olivarius), Holger Jacobsen (I113806)
 
5849 Borger Schouboe (Schouboe of Viborg), Jesper Nielsen (I114222)
 
5850 Borger Schriver (Schriver of Norway), Albert (I116996)
 
5851 Borger Brandt (Brandt of Soenderborg), Christian (I152076)
 
5852 Borger Bentsen (Bentsen of Ribe), Bent "Hansen" (I152108)
 
5853 Borger Pallesen, Jens (I158485)
 
5854 Borger Falsted, Rasmus Madsen (I169777)
 
5855 Borger Madsen, Frands (I172925)
 
5856 Borger Harding, Bendix Hansen (I183554)
 
5857 Borger Nansen, Evert (I183754)
 
5858 Borger Holm (Holm of Svendborg), Jens Knudsen (I183821)
 
5859 Borger Ostenfeld (Holländer of Holland), Christian Peiter (I188341)
 
5860 Borger Borch (Borch of Roskilde), Jens Andersen (I189339)
 
5861 Borger Stage, Peder Clausen (I192142)
 
5862 Borger Jacobsen, Jürgen (I244884)
 
5863 Borger Skam, Hans (I406954)
 
5864 Borger Hegelund (Hegelund), Jacob Henrichsen (I453879)
 
5865 BORGER I SKIVE Winther, Hans Knudsen (I353347)
 
5866 BORGER OG SKIPPER Krog, Erik (I398969)
 
5867 Borger i Aarhus Friis (Friis of Ribe 1), Christen (I192409)
 
5868 Borger i Flensborg 1511 Nigelsen, Peter (I275629)
 
5869 Borger i Husum Hagge, Marcus (I277197)
 
5870 Borger i Kiel Bremer, Hartvig (I178587)
 
5871 Borger i Saeby Hjulskov, Jens (I72661)
 
5872 borger i Saeby og Wilsbech, Rasmus (I68479)
 
5873 borger i Toender Schmidt, Hans (I275488)
 
5874 Borger i Århus, senere gårdmand og kromand i Borum Eggertsen, Rasmus (I437936)
 
5875 Borger og Haarskaerer i Koebenhavn, Perugemager i Raadhus-straede. Mathiesen Birch, Johan (I417363)
 
5876 Borger og Handelsmand Westermann (Westermann), Gert (I225526)
 
5877 Borger og Indvaaner i Holstebro og Muurmester Hansen, Peder (I420092)
 
5878 Borger, Bager Bay (Bay of Randers), Christen Poulsen (I47235)
 
5879 Borger, Feldberedermester Estrup (Estrup 1), Anders Christensen (I44369)
 
5880 Borger, Koebmand Lindhard, Peter Sommer (I96944)
 
5881 Borger, Koebmand i Middelfart Pedersen, Iver (I323136)
 
5882 Borger, Koebmand i Middelfart Sørensen, Laurids (I383743)
 
5883 Borger, Skomager Møller (Brandt), Laurits Jespersen (I348188)
 
5884 Borger, Vaertshusholder Estrup (Estrup 1), Niels Pedersen (I88496)
 
5885 Borgerepresentant Birch, Mads Andreas (I118841)
 
5886 Borgermajor (Haeren), Brygger Hjorth, Hans Jørgen (I84130)
 
5887 Borgermajor i Artilleriet Wilsbech, Christopher Cramer (I68765)
 
5888 Borgermester Hagerup, Caspar Peter (I99360)
 
5889 Borgermester Hjorthøy, Morten (I107495)
 
5890 Borgermester Blichfeldt, Frantz Henriksen (I110876)
 
5891 Borgermester Roll, Niels Jacobsen (I115521)
 
5892 Borgermester Weiner, Lauritz Hansen (I118003)
 
5893 Borgermester Weiner, Johan "Jan" (I118004)
 
5894 Borgermester Bremer, Fredrik (I119761)
 
5895 Borgermester Bremer, Jürgen (I119853)
 
5896 Borgermester Hagerup, Hans (I126892)
 
5897 Borgermester Stroem, Jens Henrik (I133250)
 
5898 Borgermester I Christiania Wolner, Peter (I119801)
 
5899 Borgermester I Horsens Riber (Riber of Horsens), Hans Olufsen (I120753)
 
5900 Borgermester I Koebenhavn Friis (Friis of Ribe 1), Søren Christensen (I120777)
 
5901 Borgermester i Trondheim Gamshard, Hans Caspersen (I84206)
 
5902 Borgermester I Trondheim Aubert (Aubert), Michael Conrad Sophus Emil de (I98726)
 
5903 Borgermester I Trondheim Jyde, Christen Jensen (I121342)
 
5904 Borgermester i Wildeshausen Cappelen (Cappelen), Dietrich von (I70984)
 
5905 Borgerrepresentant Caspersen, Hans (I69014)
 
5906 Borgerrepresentant Lund, Jens Gustav (I94082)
 
5907 Borgmester Friis, Henrik (I17965)
 
5908 Borgmester Pedersen, Peder (I17908)
 
5909 Borgmester Sørensen, Hans (I6815)
 
5910 Borgmester Müller (Müller of Boller), Ulrich Christian (I6004)
 
5911 Borgmester Grønbech, Hans Hansen (I34710)
 
5912 Borgmester Blankenborg, Knud Jakobsen (I35042)
 
5913 Borgmester Bredal, Nikolai Krog (I35436)
 
5914 Borgmester Marcussen (Marcussen of Fredericia), Hans Hansen (I49696)
 
5915 Borgmester Hegelund (Hegelund), Peder Trane (I71270)
 
5916 borgmester Andersen, Jørgen (I79023)
 
5917 borgmester Olufsen, Hans (I79025)
 
5918 borgmester Baltzersen, Jørgen (I79028)
 
5919 Borgmester Borgstrøm, Otto Petrus (I79633)
 
5920 borgmester Buch (Buch of Nagbøl), Ancher Mogensen (I80734)
 
5921 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christoffersen, Knud Bøgedahl (I81540)
 
5922 borgmester Boye, Johannes Jørgensen (I83083)
 
5923 borgmester Bonde, Herman (I83285)
 
5924 borgmester Arctander, Peter Nielsen (I84296)
 
5925 borgmester Arctander, Niels Lauritsen (I84400)
 
5926 borgmester Clausen, Peder (I84722)
 
5927 borgmester Lesler, Sander Pedersen (I84998)
 
5928 borgmester Böhme, Georgius (I85234)
 
5929 borgmester Hansen, Albrecht (I85322)
 
5930 borgmester Hartwig, Augustin (I85452)
 
5931 borgmester Hartwig, Michael Augustin (I85455)
 
5932 borgmester Hartwig, Michael Michaelsen (I85507)
 
5933 borgmester Ravn, Mads Madsen (I85591)
 
5934 borgmester Kofod (Kofod of Kofodgaard), Poul Madsen (I85683)
 
5935 borgmester Kofoed, Jørgen Pedersen (I85848)
 
5936 borgmester Kofoed (Kofoed of Hasle), Oluf Jensen (I85959)
 
5937 borgmester Kofod (Kofod of Kofodgaard), Peder Poulsen (I86025)
 
5938 borgmester Kofoed (Kofoed of Hasle), Mads Jensen (I86027)
 
5939 borgmester Kofoed, Jacob Pedersen (I86036)
 
5940 borgmester Kofod (Kofod of Kofodgaard), Esbern Poulsen (I86044)
 
5941 Borgmester Surbech, Simon Simonsen (I87229)
 
5942 Borgmester Werchmeister (Werchmeister), Carsten (I88627)
 
5943 Borgmester Nielsen (Baggesen), Peder (I95242)
 
5944 Borgmester Pedersen (Baggesen), Lars (I95244)
 
5945 Borgmester Larsen (Baggesen), Peder (I95246)
 
5946 Borgmester Carøe (Carøe), Johan Frederik (I102464)
 
5947 Borgmester Ogelby, Claus (I107212)
 
5948 Borgmester Tesdorph (Tesdorpf), Peter Hinrich (I109716)
 
5949 Borgmester Winther, Hans Jensen (I110101)
 
5950 Borgmester Suur (Suur), Jens Jensen (I118415)
 
5951 Borgmester Marstrand (Marstrand), Jacob Nicolai (I118651)
 
5952 Borgmester Falkener, Adrian Rickertsen (I120838)
 
5953 Borgmester Malling (Malling of Pøel), Michael Michaelsen (I122058)
 
5954 Borgmester Olufsen, Clemens (I124407)
 
5955 Borgmester Fenwick (Fenwick), William (I145559)
 
5956 Borgmester Rosenberg, Jens Madsen (I148229)
 
5957 Borgmester Hansen, Matthias (I148482)
 
5958 Borgmester Lerche (Lerche), Peder Nielsen (I149269)
 
5959 Borgmester Hoskiær (Hoskiær), Preben (I150590)
 
5960 Borgmester Ginchel Bergh, Christen Van (I151456)
 
5961 borgmester Rømer, Hans Christian Thorkild Kofoed (I151747)
 
5962 Borgmester Pedersen, Holger (I151871)
 
5963 Borgmester Grøn (Hansen), Michael (I157048)
 
5964 Borgmester Hofman, Søren (I158197)
 
5965 Borgmester Reenberg, Peder Hegelund Clausen (I168107)
 
5966 borgmester Petersen, Hermann Bech (I169354)
 
5967 Borgmester Clausen, H H E (I172251)
 
5968 Borgmester Paludan (Kjær), Søren Andersen (I176726)
 
5969 Borgmester Feddersen, (A) (I177779)
 
5970 Borgmester Friderichsen, Rasmus Severin (I177880)
 
5971 Borgmester Qvistgaard (Qvistgaard of Vejrum), Jørgen Mourits (I178676)
 
5972 Borgmester Münter (Münter of Lübeck), Johan Lorentz (I181863)
 
5973 Borgmester Kull, Johan (I181885)
 
5974 Borgmester Münter (Münter of Lübeck), Hermann (I181910)
 
5975 Borgmester Rønnenkamp (Rønnenkamp), Anna Maria (I183084)
 
5976 Borgmester Mule (Mule), Jørgen Hansen (I183584)
 
5977 Borgmester Rosenvinge, Mogens Henriksen (I183603)
 
5978 Borgmester Lerche (Lerche), Mads Jepsen (I183708)
 
5979 Borgmester Surbech, Simon (I183741)
 
5980 Borgmester Leth (Leth of Odense), Jacob Sørensen (I183748)
 
5981 Borgmester Dverig, Sigvard Friis (I183763)
 
5982 Borgmester Bertelsen, Peder (I183787)
 
5983 Borgmester Heiberg (Heiberg), Jacob Wilhelm Rode (I185640)
 
5984 Borgmester Knudtzon, Hans (I186371)
 
5985 Borgmester Sessler, Elisabeth Catharina Friederica (I191715)
 
5986 Borgmester Bjørke, (A) (I193619)
 
5987 Borgmester Roo, Gérard François de (I196093)
 
5988 borgmester Iuel (Juel of Oegelstrup), Peter "Jul" (I206206)
 
5989 borgmester Frese (Frese of Finland), Hinrick (I206504)
 
5990 Borgmester Olufsen, Jørgen (I224653)
 
5991 Borgmester Grubbe (Grubbe), Didrik Heinrichsen (I224658)
 
5992 Borgmester Skinkel (Skinkel), Laurids Poulsen (I230067)
 
5993 Borgmester Seefried, Johann Georg (I242311)
 
5994 Borgmester Brunow, Søren Jacobsen (I244191)
 
5995 Borgmester Felthus, Jørgen Olufsen (I253689)
 
5996 Borgmester Michaelsen, Christen (I253711)
 
5997 Borgmester Schumacher (Schumacher 2), Gottfried Schrøder (I254054)
 
5998 Borgmester Christensen, Frederik Carl Christian (I254349)
 
5999 Borgmester Werchmeister (Werchmeister), Herman Carstensen (I271414)
 
6000 Borgmester Hansen, Jesper (I276136)
 
6001 Borgmester Urbansen, Jacob (I276315)
 
6002 Borgmester Jørgensen, Oluf (I276487)
 
6003 Borgmester Finde, Peder Nielsen (I276491)
 
6004 Borgmester Calow, Daniel (I276566)
 
6005 Borgmester Mortensen, Christian (I276585)
 
6006 Borgmester Wandel (Wandel), Hans Pedersen (I276865)
 
6007 Borgmester Poulsen, Matthias (I277188)
 
6008 Borgmester Jacobsen, Sander (I393682)
 
6009 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Henning (I457441)
 
6010 Borgmester for Aarhus Basballe (Basballe), Jens Christensen (I63404)
 
6011 Borgmester for Aarhus Basballe (Basballe), Christen Jensen (I63415)
 
6012 Borgmester for Christianshavn Schøller (Schøller), Ivar Casparsen (I170594)
 
6013 Borgmester for Viborg Billeschou, Hans Lauritsen (I64344)
 
6014 Borgmester i Aalborg Svane, Thomas Erichsen (I201948)
 
6015 Borgmester i Aalborg Gissmann (Gissmann), Jacob Urbansen (I248322)
 
6016 Borgmester i Aarhus Fleischer, Hans Astrup (I83605)
 
6017 Borgmester i Aarhus Galthen (Galthen of Aarhus), Knud (I231443)
 
6018 Borgmester i Aarhus Laasby, Peder (I434113)
 
6019 Borgmester i Bogense Madsen, Jens (I64230)
 
6020 Borgmester i Christiansand Puntervold, Gottfried Abraham (I438349)
 
6021 Borgmester i Flensborg Fries, Hans Thomsen (I192255)
 
6022 borgmester i Flensborg Krog, Sivert (I206219)
 
6023 borgmester i Flensborg Iuel (Juel of Oegelstrup), Peter Astrup (I206949)
 
6024 Borgmester i Flensburg Feddersen, Hans Rudolph (I194945)
 
6025 Borgmester i Fredericia Thomsen, Thomas Hansen (I149019)
 
6026 Borgmester i Fredericiia Schaarup (Schaarup 1), Jacob (I448154)
 
6027 Borgmester i Frederiksberg Kommune Hedebol, Peder (I80909)
 
6028 Borgmester i Haderslev Mecklenborg (Mecklenborg of Flensburg), Carsten Olufsen (I95133)
 
6029 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Henning (I409624)
 
6030 Borgmester i Helsingoer Laurberg, Palæmon (I20940)
 
6031 Borgmester i Helsingoer Hansen, Caspar (I684)
 
6032 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Øhrstrøm, Jytte (I164292)
 
6033 Borgmester i Holbaek Eggers (Eggers 1), Herman von (I61304)
 
6034 Borgmester i Holbaek Sørensen, Jens (I249778)
 
6035 Borgmester i Horsens Benzon (Bentsen of Randers), Peder Hansen (I276185)
 
6036 Borgmester i Horsens, Byskriver i Vejle Carøe (Carøe), Hans Frederik (I241088)
 
6037 Borgmester i Kertem Glüsing, Johan (I384903)
 
6038 Borgmester i Kiel Bureneus, Rudolph (I32888)
 
6039 Borgmester i Koebenhavn Hansen, Christopher (I29940)
 
6040 Borgmester i Koebenhavn Poulsen (Kolding), Iver (I40080)
 
6041 Borgmester i Koege Friderichsen, Mathias (I94130)
 
6042 Borgmester i Kolding Bøgvad, Niels Andersen (I270914)
 
6043 Borgmester i Kolding Bøgvad, Anders Nielsen (I271468)
 
6044 Borgmester i Kolding Bøgvad, Søren Andersen (I271622)
 
6045 Borgmester i Larvik Scherven, Lars Olufsen (I60011)
 
6046 Borgmester i Mo, senere byfoged i Trondhjem Jacobsen, Carl Nerva Eide (I438459)
 
6047 Borgmester i Naestved Heller, Caspar Ditmarsen (I61252)
 
6048 Borgmester i Nyborg Boysen, Bo "Boy" (I24858)
 
6049 Borgmester i Nyborg Stampe (Stampe of Kiel), Jesper Sørensen (I70767)
 
6050 borgmester i Nyborg, birkedommer Schou, Christian Laurits (I137925)
 
6051 Borgmester i Odense Hansen, Thor (I64265)
 
6052 Borgmester i Odense Friis (Friis of Odense 1), Jørgen Christensen (I249746)
 
6053 Borgmester i Odense, Godsejer Schouboe (Schouboe of Margaard), Jens Christensen (I156613)
 
6054 Borgmester i Praestoe, Byfoged i Praestoe Hastrup (Hastrup), Adam Vilhelm (I71074)
 
6055 Borgmester i Randers Seemann, Morten Johansen (I97426)
 
6056 Borgmester i Randers Jacobsen, Niels (I161511)
 
6057 Borgmester i Randers Lauridsen, Jesper (I276177)
 
6058 Borgmester i Randers Benzon (Bentsen of Randers), Mads Hansen (I276343)
 
6059 Borgmester i Randers Lassen (Lassen of Randers), Peder (I276841)
 
6060 Borgmester i Ribe Tønnesen, Carsten (I45895)
 
6061 Borgmester i Ribe Stage (Stage of Horsens), Søren Jacobsen (I95233)
 
6062 Borgmester i Ribe Munk (Munk of A), Laurids Thøgersen (I231451)
 
6063 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, H C (I389918)
 
6064 Borgmester i Roskilde Schrøder, Gert (I61851)
 
6065 Borgmester i Rostock Scharffenberg, Bernhard (I121303)
 
6066 Borgmester i Saeby Wilsbech, Rasmus (I68479)
 
6067 Borgmester i Slangerup Pedersen, Hans (I183776)
 
6068 Borgmester i Toensberg Coldevin, Jørgen (I59203)
 
6069 Borgmester i Varde Skiernow (Skiernow), Christiern Nielsen Markvardsen "Varder" (I26013)
 
6070 Borgmester i Varde Krag (Krag of Denmark), Johan (I77302)
 
6071 Borgmester i Vejle Weile, Mads Nielsen (I26350)
 
6072 Borgmester i Viborg Hegelund (Hegelund), Jens Christensen (I33854)
 
6073 Borgmester i Viborg Bering (Bering), Peder Pedersen (I179862)
 
6074 Borgmester i Viborg Stub (Stub of Viborg), Peder Poulsen (I435513)
 
6075 Borgmester i Ystad Kofoed, Oluf Pedersen (I196985)
 
6076 borgmester og byfoged Wøldike, Knud Hjalmar (I144074)
 
6077 Borgmester og Bygfoged i Nakskov Brücker (Brücker), Christian Daniel Gottlieb (I183331)
 
6078 Borgmester og etatsraad Carøe (Carøe), Nicolai Christian (I241087)
 
6079 Borgmester og koebmand, Haderslev Muusmann, Andreas (I98417)
 
6080 borgmester og landstingshoerer Jensen, Henrik (I84285)
 
6081 Borgmester, Byfoged og Byskriver, samt Herredfoged & -skriver i Noerre og en del af Soender Herred Rothe (Rothe), Carl Ewald (I166252)
 
6082 Borgmester, Godsejer Bornemann (Bornemann), Johan von (I75952)
 
6083 Borgmester, Godsejer af Gjoelmoe Schøller (Schøller), Caspar Christophersen (I170592)
 
6084 Borgmester, Godsejer af Taarupgaard Malling (Malling of Viborg), Peder Pedersen (I44744)
 
6085 Borgmester, Hoejesteretsdommer Schøller (Schøller), Christen Casparsen (I114821)
 
6086 Borgmester? Poppe, Poul (I253672)
 
6087 bormester Carstensen, Caspar (I139361)
 
6088 Born Bolette Petrine Olsen Nielsen, Bolette Petrine (I131863)
 
6089 Born Niels Pedersen Jørgensen, Niels Peter (I131864)
 
6090 Born: Prince of Battenberg - Name Changed: 1917 Mountbatten (Hesse - Battenberg Windsor), Privy Counsellor of The UK, Lord Ludwig "Louis" Alexander The 1st Marquess of Milford Haven (I874)
 
6091 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Martoft, (A) (I201650)
 
6092 Botaniker Lind, Jens (I28783)
 
6093 Botaniker Liebmann, Frederik "Frits" Michael (I45659)
 
6094 Botaniker Hofman-Bang (Bang), Niels (I99624)
 
6095 Botaniker Benzon (Bentsen of Lund), Peter Eggert (I152087)
 
6096 Botaniker Holm (Holm of Svendborg), Jørgen Tyge "Georgius Tycho" (I166064)
 
6097 Botaniker Hansen-Ostenfeld, Carl Emil (I188326)
 
6098 Botaniker og Sprogforsker, Filolog Bredsdorff (Bredsdorff), Jacob Hornemann (I44643)
 
6099 Botaniker, Naturhistoriker, Godsejer Raben (Raben of Christiansholm), Frederik Christian, Ruling Count (I147382)
 
6100 Botaniker, Professor Heiberg (Heiberg), Peter Andreas Christian (I159631)
 
6101 Botanisk Gartner Lange (Lange of Sorø), Axel (I183536)
 
6102 Botanist Darwin (Darwin), Robert Waring of Elston (I213868)
 
6103 Br of Herring Twine (Br Sildegarn) Dich, Cecilie Christensen (I382806)
 
6104 Br of Twine (Br Garn) Nielsen, Margrethe (I363965)
 
6105 Braendehandler Larsen, Christen (I390945)
 
6106 Braendehugger, Toervehandler (Frimands Kvarter - hjoernet af Skindergade og Kjoebmagergade, Baghuset) Hansen, Christian (I231488)
 
6107 Braenderiejer Krener, H C (I43778)
 
6108 Braenderiejer Boserup (Boserup), Peter Joachim (I80048)
 
6109 Braenderiejer Olesen, Niels (I120780)
 
6110 braenderiejer Cohn, Isaac Abraham (I133217)
 
6111 Braenderiejer Johnstrup, Ulrik Frederik (I135857)
 
6112 Braenderiejer Tvede (Tvede of Vejlby), Jørgen Martin Hansen (I150958)
 
6113 Braenderiejer Harboe (Harboe of Odense), Frederik Christian Blixencrone Gunnersen (I171889)
 
6114 Braenderiejer Harboe (Harboe of Odense), Jørgen Nielsen Gunnersen (I171972)
 
6115 Braenderiejer Houmann, Ludvig Christian Kruuse (I201370)
 
6116 Braenderiejer og Skibsreder Harboe (Harboe of Odense), Jørgen Gottfried Thuerecht (I149241)
 
6117 Braendeviinsbestyrer Vonsild (Wonsild of Fole), Harald Christian (I446160)
 
6118 Braendevinsbraender Wonsild (Wonsild of Fole), Anders Jacob (I32781)
 
6119 Braendevinsbraender Hagenau, Mads (I50929)
 
6120 braendevinsbraender Pedersen, Oluf Brændevin (I80746)
 
6121 braendevinsbraender William, Carl Eduard Friederich (I82206)
 
6122 Braendevinsbraender Christensen, Michael (I113342)
 
6123 Braendevinsbraender Tvede (Tvede of Vejlby), Hans Jørgensen (I150972)
 
6124 Braendevinsbraender Hadsund, Jens (I169062)
 
6125 Braendevinsbraender Møldrup, Peter Andersen (I421957)
 
6126 Braendevinsbraender Hansen, Anders (I439046)
 
6127 Braendevinsbraender i Aarhus Jensen, Jens Peter Birch (I58560)
 
6128 Braendevinsbraender i Kbhn. Reuter, Simon (I60676)
 
6129 Braendevinsbraender, Grosserer, Dampskibsinspektoer, Ejer af Roskildehvile Lassen, Jørgen (I396507)
 
6130 Braendevinsbraender, Moelleejer Hauberg, Peter Christian (I174567)
 
6131 Braendevinsbraender, Oliemoeller Andresen, Heinrich Martin (I61700)
 
6132 Braendevinshandler Haarløv, Niels Henrik (I3292)
 
6133 Braendevinshandler Pagh (Pagh 3), Niels Madsen (I81691)
 
6134 Braendevinshandler Ravn, Hans Peter (I92924)
 
6135 Braendevinshandler Prom, Paul Henrich (I100954)
 
6136 Braendevinshandler Meyer, Boye Olsen (I113665)
 
6137 Braendevinshandler Meyer, Hans Boyesen (I113666)
 
6138 Braendevinshandler Basløff, Lars Madsen (I123768)
 
6139 Braendevinshandler Prætorius, Jeppe (I146832)
 
6140 Braendevinshandler Mollerup (Mollerup of Oerum), Peder Andersen (I173537)
 
6141 Braendevinshandler Meyer, Martin Ludvig (I176351)
 
6142 Braendevinshandler Bech, Niels (I183618)
 
6143 Braendevinshandler, Brygger (Fabrikant) Mollerup (Mollerup of Oerum), Søren Andersen (I173538)
 
6144 Braendselsbaerer Pedersen, Karl Viggo Kristian (I385946)
 
6145 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Oldenburg (Oldenburg), Robert Otto (I103230)
 
6146 Braendselshandler, Kolonialhandler Madsen, Peter (I431539)
 
6147 Brand Direktoer Ditten, Johan Ernst von (I106888)
 
6148 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Poulsen, Holger (I61929)
 
6149 Branddirektoer Honoré, Jacob (I57342)
 
6150 Branddirektoer Skeel (Skeel), Otto (I107313)
 
6151 Branddirektoer Rasmussen, Emil (I116871)
 
6152 Branddirektoer Krog, Poul Andreas (I137904)
 
6153 Branddirektoer Jensen, Edvard (I142946)
 
6154 Branddirektoer Jansen, Niels Peter Vilhelm (I161106)
 
6155 Branddirektoer Falbe-Hansen, Emanuel (I179168)
 
6156 Branddirektoer Schibbye, J (I179408)
 
6157 Branddirektoer Schou, Jørgen Ludvig (I267599)
 
6158 Branddirektoer Matthiesen, Johan Peter (I433769)
 
6159 Branddirektoer i Gammel Skivehus Amt Sehested (Sehested), Poul (I54984)
 
6160 Branddirektoer, Justitsraad, Landstingsmand Hansen, Carl August Holmer (I77276)
 
6161 Branddirektoer, Proprietaer, Ejer af Bedholm Knudsen, Johan Christian (I387057)
 
6162 Brandforsikringsekspert, Baltica Meyer, Knud Philip (I416359)
 
6163 Brandinspektoer Færch (Jeppesen of Nibe), Carl Peter Ferdinand Neergaard (I94295)
 
6164 Brandinspektoer Dyrlund, Folmer Nielsen (I118880)
 
6165 Brandinspektoer, Brandirektoer Brorson (Brorson), Alfred Lund (I49498)
 
6166 Brandirecteur Schram, Andreas I (I122182)
 
6167 Brandkaptajn i Koebenhavns Brandkorps, Spejlfabrikant Brion, Christian Julius Theodor (I73867)
 
6168 Brandkaptajn, Kraemner Starck, Rasmus Wilhelm (I113594)
 
6169 Brandmajor hos Bakke Collin (Collin of Denmark), Georg Christian (I63255)
 
6170 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Jørgen Gilbert (I61203)
 
6171 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Jørgen Hemming (I200189)
 
6172 Brandmand Landsmann, Arthur Wilhelm (I453535)
 
6173 Brandmester Jensen, Jens Peter Kristian (I389111)
 
6174 Brasholt Ibsen (Ibsen of Sindal), Ole (I92985)
 
6175 Brasiliansk Konsularagent, Skibsmaegler Pyk, Axel Nicolai (I122406)
 
6176 Braunschweigsk-Lüneburgsk Officer Schack (Schack of Basthors), Emeke von (I190875)
 
6177 Brazier (Goertler) Petersen, Hans Jacob (I335083)
 
6178 Brendevinshandler Grip, Rudolphus "Rudolph" (I137800)
 
6179 Brennevinhandler Rindom (Rindom), Paul Andersen (I124886)
 
6180 Brennevinsbrender Taastrup, Jens Sørensen (I104463)
 
6181 Brennevinsbrender Leigh (Leigh), Christian Magdelus Thestrup Cold (I107268)
 
6182 Brennevinsbrender Høyen, Anders Larsen (I110500)
 
6183 Brennevinshandler Astrup (Astrup of Norway), Mathias Ludvig Nicolai (I115990)
 
6184 Brennevinshandler Mollerup (Mollerup of Oerum), Else Margrethe (I116728)
 
6185 Brennevinshandler Rindom (Rindom), Søren (I124890)
 
6186 Brennevinshandler Rindom (Rindom), Poul Andreas (I124894)
 
6187 Brennevinshandler Rindom (Rindom), Ane Dorthea (I124895)
 
6188 Brevet Brigadier General Peyster (Peyster of Benelux), John Watts de (I440060)
 
6189 Brevet Brigadier General Peyster (Peyster of Benelux), John Watts de (I440097)
 
6190 Brewer Maslen, Henry (I75706)
 
6191 Brewer Margetts, John (I242847)
 
6192 Brewer & Distiller (Brygger og Braendevr) Rømer, Hans Jensen (I321059)
 
6193 Brewer (Brygger) Bohn, Henning Pedersen (I352789)
 
6194 Brewer, Founder and Owner of Samuel Allsopp & Sons Allsopp (Allsopp), Samuel (I227970)
 
6195 Brewer, Owner of Samuel Allsopp & Sons Allsopp (Allsopp), Lord Samuel Chales The 2nd Baron Hindlip (I43794)
 
6196 Brewer, Owner of Samuel Allsopp & Sons Allsopp (Allsopp), Samuel (I227967)
 
6197 Brewer, Owner of Samuel Allsopp & Sons Allsopp (Allsopp), James (I227968)
 
6198 Brick-maker (Teglbraender) Mørk, Jens Pedersen (I310888)
 
6199 Bricklayer (Murarbejder) Kejser, Hans Hansen (I300630)
 
6200 Bricklayer (Murarbejder) Hansen, Jens (I300896)
 
6201 Bricklayer (Murarbejder) Holm, Herman Nielsen (I376981)
 
6202 Bricklayer (Mursvend) Timroth, Johan Friderich (I376743)
 
6203 Brickmaker (Klodsemager) Jensen, Hans (I341217)
 
6204 Brickmaker (Teglvaerksarbejder) Andreasen, Jesper (I365599)
 
6205 Bridge Watchman (Brovaegter) Sejersen, Rasmus (I373052)
 
6206 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Valentin, Anne Marie (I155175)
 
6207 Brigadechef i civilforsvars-korpset Muxoll (Muxoll), Osvald Rudolf Jens (I220216)
 
6208 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen-Nord, Jørgen (I163053)
 
6209 Brigadegeneral i de franske landstyrker Foucault, Louis Marie Florent, Count of (I145527)
 
6210 Brigadegeneral i de russiske landstyrker Myschetzky (Myschetzky), Jegraf Dimitrievich, Ruling Prince of (I179710)
 
6211 Brigader (Haeren), Oberhofmarschall ved det sachsiske hof Løvendal (Gyldenløve Pape - Danneskiold-Løwendal), Waldemar Gyldenløve, Ruling Baron of (I96457)
 
6212 Brigadier General Sesterfleth, Vincents Heinrich de (I134523)
 
6213 Brigadier General Lowry-Corry (Corry), Noel Armar (I252305)
 
6214 Brigadier General Asquith (Asquith), Arthur Melland (I252681)
 
6215 Brigadier General Cavendish (Cavendish), Frederick (I443291)
 
6216 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lee (Lee of England), Edwin Gray (I450573)
 
6217 Brigadier General i de britiske landsstyrker Walker, Harry Charles (I170113)
 
6218 Brigadier-General Dahlgren, Charles Gustavus Ulrich (I247962)
 
6219 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Boyd, Lionel (I252427)
 
6220 Brigidier General Skinner (Skinner), Cortlandt (I439520)
 
6221 Brillehandler Levy, Simon David (I15859)
 
6222 Brithish Commissioner Kelso, A H (I42652)
 
6223 British Colonel (Oberst) Brady, John (I225558)
 
6224 British General, Governor of Bermuda and Curacao Hodgson, Governor, General John (I228919)
 
6225 Britisih Konsul, Koebmand Emerson, William Joseph (I264077)
 
6226 Britisk Consul Durie of Durie (Durrie), Charles (I102926)
 
6227 Britisk Generalkonsul Hay-Drummond-Hay (Hay of Uk), Robert (I66976)
 
6228 Britisk Generalkonsul i Algier MacDonell (MacDonell), Hugh of Aberchalder (I19399)
 
6229 Britisk Gesandt (Ambassadoer) i Lissabon MacDonell (MacDonell), Sir Hugh (I18922)
 
6230 Britisk Konsul, Dr.med., Cand.med., Laege Shaw (Shaw), Henry Norton (I110686)
 
6231 broderiforr. New York, sen Brammer (Brammer), Marie (I265172)
 
6232 Broderihandler Klein, Olga (I87211)
 
6233 Broderihandler (A), Sophie Elisabeth (I94547)
 
6234 broderihandler Kalkar, Bendix "Benny" (I133688)
 
6235 Broderihandler Melchior, Jacob Lazarus (I137837)
 
6236 broderihandlerske Jacobsen, Pauline (I135516)
 
6237 broderihandlerske Jacobsen, Julie (I135520)
 
6238 broderihandlerske Latzer, Rose (I137348)
 
6239 broderihandlerske Latzer, Edline (I137349)
 
6240 broderihandlerske Latzer, Esther (I137350)
 
6241 broedkusk Mogensen, Niels Frants (I45874)
 
6242 Broedkusk, Chauffoer Hansen, Hans Otto (I432980)
 
6243 Broendborer Sørensen, Mathias (I266473)
 
6244 Broenderiejer i Hjoerring Segelcke, Axel Rosenkrantz (I88540)
 
6245 Broendgraver Johansen, Johan Kristian (I455346)
 
6246 BROFOGED Cordsen, Halles Christoffer (I398860)
 
6247 Brolaegger Andersen, Andreas Edvard Oscar Ausker (I43936)
 
6248 brolaegger Nielsen, Hans Peter (I68346)
 
6249 Brolaegger Antonsen, Tidemand (I78352)
 
6250 Brolaegger, Randers Nielsen, Rasmus (I423480)
 
6251 brolaegningsentreprenoer Petersen, Rasmus (I78737)
 
6252 Brolegger Hvitfeldt, Johan (I110997)
 
6253 bromester Gedde, Christopher (I80822)
 
6254 Brugsforeningsbestyrer Jensen, Peter (I242055)
 
6255 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Hermann (I171466)
 
6256 Brugskommis Andersen, Frands Mourits (I72456)
 
6257 Brugsuddeler Hansen, Valdemar (I143690)
 
6258 BRUGSUDDELER Olesen, Knud (I290566)
 
6259 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wolstrup, Karin Søgaard (I290628)
 
6260 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Houlberg, Søren Marius Lange (I385242)
 
6261 brugsuddeler i Brande Friis, Søren Pedersen (I436482)
 
6262 BRUGSUDDELER, HUSMAND Jensen, Poul (I298337)
 
6263 Brukejer Collett (Collet), Johan (I157715)
 
6264 Brukseier Bache (Bache of Norway), Carl Torvald (I98252)
 
6265 Brukseier Brecke, Peter (I98260)
 
6266 Brukseier Bache (Bache of Norway), Thorleif (I98264)
 
6267 Brukseier Bache (Bache of Norway), Tollef (I98271)
 
6268 Brukseier Gram, Jens (I98506)
 
6269 Bruksforvalter hos Robertfors Bruk Rosenberg, Sixten Ferdinand (I447492)
 
6270 Brukspatron Husberg, J D (I181899)
 
6271 Brukspatron Ankarcrona (Ankarcrona), Sten Vilhelm Teodor (I193262)
 
6272 Brukspatron i Jönköping Friedländer, Carl Lars Svante (I438301)
 
6273 BRUSUDDELER i V.TOerslev Christensen, Berno (I91038)
 
6274 Brygger Höpffner, Christian (I12690)
 
6275 Brygger Larsen, Lars (I8132)
 
6276 Brygger Nielsen, Carl Peter Vilhelm (I5246)
 
6277 Brygger Bache, Peder (I35091)
 
6278 Brygger Eichsen, Mogens (I47710)
 
6279 Brygger Wiinholt, Christian Schiønning (I69249)
 
6280 brygger Bentzen, Bent (I85461)
 
6281 Brygger Nissen, Andreas Georg (I88916)
 
6282 Brygger Breyen, Marinus Heinrich Gustav Emil (I113415)
 
6283 Brygger Linnemann (Linnemann of Haustenbec), Friedrich Wilhelm August (I248096)
 
6284 Brygger Nielsen, Peter (I273953)
 
6285 Brygger Lauridsen, Niels (I276005)
 
6286 Brygger Wittrup, Michael Madsen (I277039)
 
6287 Brygger Jensen, Carl Christian (I393135)
 
6288 Brygger Schmedes (Schmedes), Baltzasar (I394557)
 
6289 Brygger Jensen, Jens (I445090)
 
6290 Brygger Andreasen, Christian (I455598)
 
6291 Brygger (Fabrikant) Lundh, Jørgen Karl (I28952)
 
6292 Brygger (Fabrikant) Aller, Christian Hansen (I51663)
 
6293 Brygger (Fabrikant) Møller, Erik (I57137)
 
6294 Brygger (Fabrikant) Geisler, (A) (I88676)
 
6295 Brygger (Fabrikant) Friis (Friis of Ribe 2), Mouritz Trap Frederik (I91993)
 
6296 Brygger (Fabrikant) Gad (Gad of Denmark), Johan Peter (I118270)
 
6297 Brygger (Fabrikant) Hostrup (Hostrup), Jens Mikkelsen (I121295)
 
6298 Brygger (Fabrikant) Gad (Gad of Denmark), Paul Johan (I151097)
 
6299 Brygger (Fabrikant) Soelberg, Søren (I157528)
 
6300 Brygger (Fabrikant) Thecou, Nicolai (I159503)
 
6301 Brygger (Fabrikant) Kofoed (Kofoed of Blykobbegaard), Jens Jørgensen (I168252)
 
6302 Brygger (Fabrikant) Mollerup (Mollerup of Oerum), Thomas Andersen (I173535)
 
6303 Brygger (Fabrikant) Hüppert, Hans (I181909)
 
6304 Brygger (Fabrikant) Münter (Münter of Lübeck), Lorentz (I181952)
 
6305 Brygger (Fabrikant) Selstrup, Mogens (I187340)
 
6306 Brygger (Fabrikant) Vestberg, Carl (I188277)
 
6307 Brygger (Fabrikant) Schumacher (Schumacher 1), Arp "Schomaker" (I188940)
 
6308 Brygger (Fabrikant) Jacobsen (Jacobsen of Carlsberg), Chresten (I191731)
 
6309 Brygger (Fabrikant) Schou, Jens Sørensen (I195439)
 
6310 Brygger (Fabrikant) Hagemann (Hagemann of Denmark), Barthold Georg Jürgens (I197987)
 
6311 Brygger (Fabrikant), Adm. Direktoer for af A/S Harboes Bryggeri Harboe (Harboe of Odense), Gunner Gunnersen (I182134)
 
6312 Brygger (Fabrikant), Adm. Direktoer i A/S Bryggeriet Odense og A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggerierne - Royal Unibrew) Marstrand-Svendsen, Jens Aage (I160972)
 
6313 Brygger (Fabrikant), Adm. Direktoer i A/S Ceres Bryggerierne (Jyske Bryggerier - Royal Unibrew) Bie (Bie), Viggo (I161154)
 
6314 Brygger (Fabrikant), Adm. Direktoer i Bryggeriet Carlsminde (Nyborg) og Teknisk Direktoer i Carlsberg Bryggerierne (Carlsberg - Tuborg) Jacobsen (Jacobsen of Carlsberg), Vagn Carl (I191521)
 
6315 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Synnestvedt, Knut Petter (I83493)
 
6316 Brygger (Fabrikant), Adm. Direktoer i Nykoebing F. Bryghus A/S og Lolland-Falsters Bryghus A/S (Faxe Bryggeri - Royal Unibrew) Synnestvedt, Holger (I83511)
 
6317 Brygger (Fabrikant), Apoteker, Ejer af Nykoebing Falster Bryghus Grundtvig (Grundtvig), Friderik Theodor Wilhelm (I155888)
 
6318 Brygger (Fabrikant), Brygmester hos Bryggeriet Urban A/S, Adm. Direktoer hos A/S C. Wiibroes Bryggeri (Carlsberg-Tuborg) og A/S Bryggeiet Thor i Randers (Jyske Bryggerier - Royal Unibrew) Vogler, Otto Waldemar Kokansky (I51752)
 
6319 Brygger (Fabrikant), Brygmester og Direktoer hos Faxe Bryggeri A/S (Faxe Bryggeri - Royal Unibrew) Nielsen, Karl Vilhelm Lyhne (I83421)
 
6320 Brygger (Fabrikant), Brygmester og Direktoer hos Faxe Bryggeri A/S (Faxe Bryggeri - Royal Unibrew) Nielsen, Kaj Bryde (I83432)
 
6321 Brygger (Fabrikant), Brygmester og Direktoer hos Faxe Bryggeri A/S (Faxe Bryggeri - Royal Unibrew) Nielsen, Helmer Marius Rasmus (I83438)
 
6322 Brygger (Fabrikant), Direktoer for Ny Carlsberg Glyptotek og Direktionsformand i Ny Carlsbergfondet Jacobsen (Jacobsen of Carlsberg), Helge (I191509)
 
6323 Brygger (Fabrikant), Ejer af Bayersk- og Hvidtoel-Bryggeriet Noerresundby, Bankdirektoer Pedersen, Erhard Carl Christian (I105679)
 
6324 Brygger (Fabrikant), Ejer af Bryggeriet Urban (Jyske Bryggerier - Royal Unibrew) Valeur (Valeur), Christian Verner (I27169)
 
6325 Brygger (Fabrikant), Ejer af Ceres Bryggeriet i Aarhus (Jyske Bryggerier - Royal Unibrew) Lottrup, Malthe Conrad (I83460)
 
6326 Brygger (Fabrikant), Ejer af Faxe Bryggeri (Faxe Bryggeri - Royal Unibrew) Nielsen, Kirsten Nicoline Sofie (I83433)
 
6327 Brygger (Fabrikant), Ejer af Faxe Bryggeri (Faxe Bryggeri - Royal Unibrew) Nielsen, Charles Konrad "Conrad" (I83434)
 
6328 Brygger (Fabrikant), Ejer af Gammel Torv Bryggeri, Raadmand Beckman (Beckman), Diderich Barthold (I131376)
 
6329 Brygger (Fabrikant), Ejer af Harboes Bryggeri Harboe (Harboe of Odense), Gunner Gunnersen (I171876)
 
6330 Brygger (Fabrikant), Ejer af Harboes Bryggeri Harboe (Harboe of Odense), Frederik Wilhelm Martin Gunnersen (I173040)
 
6331 Brygger (Fabrikant), Ejer af Noerregade Bryggeri Ogelby, Jørgen (I107432)
 
6332 Brygger (Fabrikant), Ejer af og Direktoer i Pacific Extract Co, Cerex Syrup & Artificial Ice Co. og Heiberg Research Products Co. Heiberg (Heiberg), Søren Johan (I162732)
 
6333 Brygger (Fabrikant), Godsejer Møller, Jens Andresen (I147230)
 
6334 Brygger (Fabrikant), Grosserer Skibsted (Skibsted), Michael (I191875)
 
6335 Brygger (Fabrikant), Islandsk Koebmand Munk, Erik (I47690)
 
6336 Brygger (Fabrikant), Kongelig Agent, Ejer af C. Wiibroes Bryggeri (Carlsberg - Tuborg) Wibroe, Carl (I73604)
 
6337 Brygger (Fabrikant), Overformynder Wulff (Wulff of Strelitz 3), David Christian Emanuel (I162825)
 
6338 Brygger (Fabrikant), Proprietaer Krogh, Andreas Viggo Ditlev (I17045)
 
6339 Brygger (Fabrikant), Raadmand Heger, Stephan Pedersen (I187916)
 
6340 Brygger (Fabrikant), Stadskraemner i Koebenhavn Møller, Lars (I47773)
 
6341 Brygger (Fabrikant), Toemmerhandler Schwane (Schwane), Hans (I91849)
 
6342 Brygger Hjoerring Høgsted, Laurits (I90620)
 
6343 Brygger i Koebenhavn Graae (Graae), Zander (I64127)
 
6344 Brygger og Farver, Fabrikant Hansen, Andreas (I52973)
 
6345 Brygger og Farver, Fabrikant Grøn (Hansen), August Gottfried Andreasen (I53018)
 
6346 Brygger, Adm. Direktoer hos Bryggeriet Thor i Randers (Jyske Bryggerier - Royal Unibrew) Aagaard, J E (I83514)
 
6347 Brygger, Borger Lange (Lange of Copenhagen 1), Christen Michaelsen (I325054)
 
6348 Brygger, braendevinsbraender Sørensen, Jakob (I107213)
 
6349 Brygger, Bryggeriejer Møller, Aurelius (I245771)
 
6350 Brygger, Brygmester hos Slotsmoellen (Kolding), Direktoer (Holstebro) Woldsen, Henning Emil (I458173)
 
6351 brygger, cand.pharm. Kbh. Vogelius, Peter August (I437265)
 
6352 Brygger, Ejer af Ceres Bryggeriet Meulengracht, Laurits Christian (I13489)
 
6353 Brygger, Loejtnant (Det Borgerlige Artilleri) Overgaard, Christian (I122981)
 
6354 Brygger, Raadmand Skibsted (Skibsted), Andreas de Fine (I110311)
 
6355 Bryggerarbejder Olsen, Emil Christian (I393926)
 
6356 Bryggeriarbejder Didriksen, Anders (I161659)
 
6357 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Erik (I232544)
 
6358 Bryggeriarbejder Bentsen, Christen Peter (I457318)
 
6359 Bryggeriarbejder hos A/S Tuborgs Bryggerier Petersen, Niels Christian (I232573)
 
6360 Bryggeriarbejder hos Bryggeriet Stjernen (A), Martha Emilie (I450432)
 
6361 Bryggeriarbejder hos Horsens Bryggeri Sørensen, Søren Ivar Viktor (I441819)
 
6362 Bryggeriarbejder, Husejer Henriksen, Hans Henrik (I453869)
 
6363 Bryggeribestyrer, Odense Hansen, Jørgen (I420405)
 
6364 Bryggeridirektoer Poulsen, Hans (I84082)
 
6365 Bryggeridirektoer i Harboes Bryggeri Harboe (Harboe of Odense), Knud Adolph Traugott Gunnersen (I173053)
 
6366 bryggeriejer Madsen, Andreas (I80035)
 
6367 bryggeriejer i Aalborg Sørensen, Kristian Ingvard Theodor (I88556)
 
6368 Bryggeriejer i Aalborg Sødring, Niels Friderich (I88648)
 
6369 Bryggeriformand Guttmann, Carl Wilhelm (I157216)
 
6370 Bryggeriforvalter Nielsen, Jens Peter (I190716)
 
6371 Bryggeriforvalter hos A/S C. Wiibroes Bryggeri Larsen, Carl (I18049)
 
6372 Bryggerikusk, Forretningsfoerer Løppenthien, Friederich August Heinrich (I19735)
 
6373 Bryggerimester Bekkevold, Hans Fredrik August (I105076)
 
6374 Bryggerkarl Knudsen, Hans (I408179)
 
6375 Bryggerkarl Jensen, Jens (I423721)
 
6376 Bryggerkusk Frandsen, Peder (I388500)
 
6377 Bryggermester Wahle, Christian Carl Fredrik (I112855)
 
6378 Bryghusskriver, hoffourer Suhr (Suhr), Bernt (I151308)
 
6379 Brygmester Sjögren, I A (I77291)
 
6380 Brygmester Gad (Gad of Denmark), Bjarne (I151095)
 
6381 Brygmester Petersen, Christian Emil (I168983)
 
6382 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Arnesen, Arne Johan (I188602)
 
6383 Brygmester Jungersen, Holger Jørgen Andreas (I214694)
 
6384 BRYGMESTER Larsen, Ole Steinæss (I293264)
 
6385 Brygmester hos Thor's Bryggeri (Jyske - Royal Unibrew) Leschly, Kai (I2399)
 
6386 Brygmester, Laboratorieforstander Sage de Fontenay (Sage de Fontenay), Frederik Julius le (I150718)
 
6387 Brygmester, Salgsinspektoer i Nordisk Essens A/S Sperling (Sperling of Denmark), Kurt Ditlev Vilhelm von (I114485)
 
6388 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sander, Per (I83458)
 
6389 BUBDGARNSFISKER I SKAGEN Jensen, Johannes (I298931)
 
6390 bud Salomonsen, Moritz Frederik (I136457)
 
6391 bud Wøldike, Einar Heinrich (I137853)
 
6392 Bud Nielsen, Valdemar Emil (I224257)
 
6393 Bud i Generaltoldkammeret Tofte, Lars Peter (I388347)
 
6394 buffetjomfru Conné, Greta Elenora Flory Cohné (I131434)
 
6395 BUFFIST, SERVITRICE Christensen, Elly Kristine (I399592)
 
6396 Building Owner (Stelejer) Nielsen, Ole (I350998)
 
6397 Bukse- og vestesyerske Mortensen, Magda Kirstine (I438107)
 
6398 BUNDGARNS FISKER Jensen, Hans Peter (I398552)
 
6399 BUNDGARNS FISKER Jensen, Julius Vilhelm (I398554)
 
6400 BUNDGARNS FISKER I 45 ÅR Jensen, Villy Andreas (I398549)
 
6401 BUNDGARNS FISKER I 49 ÅR Hou, Henry Peter Jensen (I292456)
 
6402 BUNDGARNSFISKER Jensen, Søren Vilhelm (I292472)
 
6403 BUNDGARNSFISKER Christensen, Marinus (I294934)
 
6404 bundtmager Tiede, Johannes Carl (I131182)
 
6405 bundtmager Grünbaum, Marcus (I133376)
 
6406 Bundtmager Madsen, Kaj Ove Jul (I238977)
 
6407 Buntmager Warming (Warming of Varming), Joachim Ernst (I40628)
 
6408 Buntmager Gædecken, Caroline Christine (I113535)
 
6409 Buntmager Fritsche, Daniel Gottlieb (I113536)
 
6410 Buntmager Fritsche, Benjamin Traugott (I113553)
 
6411 Buntmager Uhlendorff, Julius Christian Frederik (I137212)
 
6412 Buntmager Ramm (Ramm of Denmark), Johan Daniel (I171198)
 
6413 Buntmager Cohn (Cohn of Denmark), Moses Salomon (I179241)
 
6414 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Norup, Flemming (I182769)
 
6415 Buntmager Falaise, Fulbert (I209556)
 
6416 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jønsson, Benny (I238835)
 
6417 Buntmager (fraskilt 16-01-1951) Jensen, John Eliot (I446433)
 
6418 Buntmager, Ejer af A.C. Bang Bang, Jørgen Anton Christian Severin (I119704)
 
6419 Buntmager, Ejer af samt Adm. Direktoer og BFM i Birger Christensen A/S Christensen, Finn Birger (I144260)
 
6420 Buntmager, Ejer af samt Adm. Direktoer og BFM i Birger Christensen A/S Christensen, Jørgen Birger (I144261)
 
6421 bureau-assistent Liebenfeld, Moses (I132475)
 
6422 Bureauchef Bernhoft (Bernhoft), Hans Lasenius (I72986)
 
6423 Bureauchef for Finlands Industristyrelse Solitander, C P (I175303)
 
6424 Bureauchef i Det Kongelige Teater Hauch (Hauch), Vilhelm Christian Holger von (I159623)
 
6425 Bureauchef i det norske Justitsdepartement Scheele (Scheele of Schwabstedt), Jørgen Herman Vogt de (I228389)
 
6426 Bureauchef i Justits- og Politidepartementet, dommer i Kristiania Byret Munthe of Morgenstjerne (Munthe of Morgenstjerne), Bredeo Henrik von (I17155)
 
6427 Bureauchef i Slesvigske Ministerium Feddersen, Henry George (I194951)
 
6428 bureauchef v. Rigsdagen Coninck, Adolph Louis Charles de (I436660)
 
6429 Bureausjef Frølich (Frølich), Johan Carl (I129047)
 
6430 Bureausjef Eger, Johan Alfred (I134270)
 
6431 Burghauptmann i Holmeburg, Aerkebispens Raad og Drost Schult, Diderik von (I148941)
 
6432 Bus Operator-Hamilton Street Railway MacGibbon (MacGibbon), Robert Arthur (I250408)
 
6433 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Bent (I49729)
 
6434 Buschauffoer Wood (Wood of Uk), Warren (I62070)
 
6435 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wadsted, Patrick (I177512)
 
6436 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Harttung (Harttung), Jakob Alexander (I112076)
 
6437 Business Manager (Forretningsfoerer) Rasmussen, Christen Peter (I307004)
 
6438 Business Woman Stryke, Helene Gretchen Van (I44339)
 
6439 Businessman Ehrenborg, Erik Edvard Georg (I7298)
 
6440 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kelly (Kelly), John Brendan (I95347)
 
6441 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Knudsen, Per Skat (I180667)
 
6442 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Brun, Helle (I45927)
 
6443 Butcher (Slagter) Rømer, Martin Hansen (I302595)
 
6444 Butcher (Slagter) Hansen, Christian (I304323)
 
6445 Butcher (Slagter) Lau, Alfred (I307215)
 
6446 Butcher (Slagter) Thiesen, Ditlev Petersen (I311625)
 
6447 Butcher (Slagter) Pedersen, Mads (I311683)
 
6448 Butcher (Slagter) Buch, Knud Hansen (I312180)
 
6449 Butcher (Slagter) Jørgensen, Søren (I313569)
 
6450 Butcher (Slagter) Larsen, Peder (I317671)
 
6451 Butcher (Slagter) Juul (Juul of Bornholm), Ole Hansen (I332587)
 
6452 Butcher (Slagter) Schou, Anders Jensen (I334476)
 
6453 Butcher (Slagter) Wulf, Berent Andersen (I336134)
 
6454 Butcher (Slagter) Jensen, Jens Christian (I336805)
 
6455 Butcher (Slagter) Torn, Jens Nielsen (I339146)
 
6456 Butcher (Slagter) Rag, Anders Hansen (I340386)
 
6457 Butcher (Slagter) Greve, Hans Petersen (I341096)
 
6458 Butcher (Slagter) Greve, Peter (I341108)
 
6459 Butcher (Slagter) Grønberg, Hans Didrich (I342106)
 
6460 Butcher (Slagter) Lou, Poul Jensen (I342261)
 
6461 Butcher (Slagter) Andersen, Jens (I342491)
 
6462 Butcher (Slagter) Waidtløw, Marius Christian Wilhelm (I342737)
 
6463 Butcher (Slagter) Lau, Jens Peter (I346979)
 
6464 Butcher (Slagter) Torn, Peder Pedersen (I349449)
 
6465 Butcher (Slagter) Tornovius, Thomas Jacobsen (I349754)
 
6466 Butcher (Slagter) Brandt, Hans Volkmar (I352191)
 
6467 Butcher (Slagter) Hansen, Mads (I355071)
 
6468 Butcher (Slagter) Rasmussen, Poul (I355917)
 
6469 Butcher (Slagter) Moses, Berendt (I356439)
 
6470 Butcher (Slagter) Kloe, Hans Nielsen (I356651)
 
6471 Butcher (Slagter) Grønbech, Hans Jensen (I358314)
 
6472 Butcher (Slagter) Keysen, Anders (I359090)
 
6473 Butcher (Slagter) Pedersen, Haagen (I359108)
 
6474 Butcher (Slagter) Bech, Esper Larsen (I360012)
 
6475 Butcher (Slagter) Berg, Hans Andersen (I362251)
 
6476 Butcher (Slagter) Espersen, Clemen (I363165)
 
6477 Butcher (Slagter) Larsen, Jens Peter (I365380)
 
6478 Butcher (Slagter) Larsen, Jens Edvard (I365385)
 
6479 Butcher (Slagter) Kofoed, Niels Nielsen (I371915)
 
6480 Butcher (Slagter) Hansen, Jens (I377967)
 
6481 Butcher (Slagter) Jensen, Ernst (I377974)
 
6482 Butcher (Slagter) Dam, Jep Jensen (I379816)
 
6483 Butcher (Slagter) Laursen, Peder (I381485)
 
6484 Butcher (Slagter) Hansen, Friderich (I382799)
 
6485 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Falkentorp, Anne Kathrine Mee (I34398)
 
6486 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Jenny (I61907)
 
6487 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lauridsen, Inger Lise (I62171)
 
6488 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Lene (I294894)
 
6489 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Anne Lise (I294897)
 
6490 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Leif Vestergaard (I296566)
 
6491 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schnoor, Malene Nørgaard (I61520)
 
6492 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Michaelsen, Ann-Dorthe (I295224)
 
6493 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Krog-Meyer (Meyer), Benedicte (I180027)
 
6494 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Ellen (I21766)
 
6495 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Lis Fischer (I54115)
 
6496 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Broch (Broch), Else (I100958)
 
6497 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Clemensen, Sonja (I387877)
 
6498 Butiksejer (Modebutik) Pedersen, Marie Vilhelmine (I172672)
 
6499 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christiansen, Eva (I294223)
 
6500 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Stage, Vagn (I56586)
 
6501 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Elly (I59865)
 
6502 Button Maker (Knapmager) Jensen, Andreas Wilhelm (I383382)
 
6503 Button Maker (Knapmager) Wintherlich, Peter Christian (I384179)
 
6504 By- og Herredsskriver Grøn (Hansen), Anders Hansen (I53029)
 
6505 By- og raadstueskriver i Randers. I 1704 tillige Postmester Knudsen, Anders (I13018)
 
6506 By- og Raadstueskriver, Auktionarius, sorenskriver Thaulow, Henrik Arnold (I123994)
 
6507 By- og Rådstueskriver Bang (Bang of Odense), Oluf Madsen (I400938)
 
6508 Byfogd Koren, Peter Fredrik (I101206)
 
6509 Byfogd Helkan, Anders Jenson (I104996)
 
6510 Byfogd Nielsen, Mathias (I114834)
 
6511 Byfogd Bentzen, Christian (I116241)
 
6512 Byfogd Barth, Daniel (I120438)
 
6513 Byfogd I Bergen Christie (Christie), Johan Koren Edvardsen (I102636)
 
6514 Byfogd I Bergen Miltzow, Claus (I137357)
 
6515 Byfogd I Drammen Lyche, Johan Nikolaj (I88576)
 
6516 Byfogd I Drammen Dahl, Christen (I125440)
 
6517 Byfogd I Fredrikstad Rubach, Gerhard Henrik (I136640)
 
6518 Byfogd I Kertem Hoff, Villum Andersen (I119850)
 
6519 Byfogd I Kristiansund Hiorth, Johan Severin (I122826)
 
6520 Byfogd I Trondheim Hammer, Jens Hannibalsen (I112891)
 
6521 Byfoged Bierfreund, Frederik Ludvig (I16028)
 
6522 Byfoged Ammitzbøll, Laurids Hendriksen (I49643)
 
6523 Byfoged Møller, Hans Peter Koefoed (I59045)
 
6524 byfoged Baltzersen, Jørgen (I79028)
 
6525 byfoged Bohn, Morten Henningsen (I83477)
 
6526 byfoged Hartwig, Jørgen (I85375)
 
6527 Byfoged Selmer, Lorents Rasmus Nielsen (I106824)
 
6528 Byfoged Fisker, Lorentz (I119233)
 
6529 Byfoged Benzon (Bentsen of Lund), Christian Nielsen (I152082)
 
6530 Byfoged Hahn (Hahn of Lübeck), Joachim Henrik Georg (I157786)
 
6531 Byfoged Tønnesen, Peter Johan (I172433)
 
6532 Byfoged Schielderup, G E (I182689)
 
6533 Byfoged Bülow (Bülow), Albert Ferdinand von (I223513)
 
6534 Byfoged Jespersen, Mogens (I275967)
 
6535 Byfoged Ferslev, Hans (I276773)
 
6536 Byfoged Bech, Jens Nielsen (I276788)
 
6537 Byfoged & - Skriver i Ringsted, Birkedommer og -skriver i Skjoldnaesholm og Svenstrupgaard Briker, Borgmester for Ringsted Thalbitzer, Henrik "Harry" Gerhard (I187235)
 
6538 Byfoged i Aalborg By Payngk (Panck), Peder Pedersen (I261636)
 
6539 Byfoged i Hammerfest Aall, Nicolai Benjamin (I99652)
 
6540 Byfoged i Kertem Schou, Hans Frederik (I240609)
 
6541 Byfoged i Kertem Bang (Bang of Odense), Mogens "Johansen" Jensen (I248432)
 
6542 Byfoged i Koege Bystad Marup, Peder (I152357)
 
6543 Byfoged i Maribo Møller, Jacob (I114193)
 
6544 Byfoged i Middelfart Beck (Beck of Bækgaard), Thomas Jensen (I150905)
 
6545 Byfoged i Middelfart, Herredsfoged i Nim Bang (Bang of Davinde), Niels Hansen (I72910)
 
6546 Byfoged i Neksoe, Herredsfoged i Neksoe Nyegaard (Nyegaard of Nyegaard), Peter Harald Alexander (I16981)
 
6547 Byfoged i Nyborg Bojesen, Søren Bo (I58644)
 
6548 Byfoged i Roskilde Holmann, Jens Anthoni (I36835)
 
6549 Byfoged i Stege Leth (Ulfeldt), Michael Grotum (I191927)
 
6550 Byfoged i Toensberg Knutsen, Are (I60000)
 
6551 Byfoged i Toensberg Hammer, Olaus Christopher (I150167)
 
6552 Byfoged i Varde, senere rådmand og byfoged i Ribe, sidst borgmester i Ribe; kancelliråd Lund, Jacob Jensen (I437982)
 
6553 Byfoged i Vejle Fleischer, Gerhard Vilhelm Geelmuyden (I83589)
 
6554 Byfoged i Veter Flakkebjerg Payngk (Panck), Jacob Severin (I110383)
 
6555 Byfoged og Borgmester i Store Heddinge, Herredsfoged i Fakse og Stevns Klaumann, Frederik Jacob Gregorius Hjelm de (I20911)
 
6556 Byfoged og Byskriver i Sakskoebing, Herredsfoged og Herredsskriver i Musse Herred samt Borgmester i Sakskoebing, Byfoged i Slagelse, Herredsfoged og Herredsskriver i Odense Herred Mangor, Johan Herman Georg (I177469)
 
6557 byfoged og byskriver, birkedommer og birkeskriver Kall (Kall), Johan Christian (I82782)
 
6558 Byfoged og Byskriver, Medlem af Stortinget, Praesident i Lagtinget Olsen, Andreas Schram (I163239)
 
6559 Byfoged og Herredsfoged Fogtmann, Lauritz Jens Peder (I55262)
 
6560 Byfoged og Herredsfoged Thrige, Michael Rasmussen (I80019)
 
6561 Byfoged og Herredsfoged Fyhn, Anders Pedersen (I85414)
 
6562 byfoged og kirkeskriver Aagaard, Jens Pedersen (I81819)
 
6563 Byfoged og Raadmand i Svendborg Borring (Borring), Jørgen Sørensen (I257928)
 
6564 Byfoged og Sysselmand Gislason, (A) (I67434)
 
6565 Byfoged over Frederikstad Scheele (Scheele of Schwabstedt), Anton Vilhelm de (I165544)
 
6566 Byfoged, Birkefoged, Birkedommer Kindler, Christoffer (I86098)
 
6567 byfoged, byskriver, skifteforvalter, auditoer, foged og politimester Rehling, Johan Samuel Theodorus Gottlob (I135378)
 
6568 Byfoged, Politimester, Borgmester Flemmer, Hans Eduard (I145391)
 
6569 byfoged, raadmand Bendtsen, Joen (I83183)
 
6570 byfogedfuldmaegtig Hansen, Hans (I79517)
 
6571 byfogedfuldmaegtig Wøldike, Knud Hjalmar (I144074)
 
6572 Byfogedfuldmaegtig Holberg (Holberg of Holmstrup), Hans Hofman (I162304)
 
6573 Byfogedfuldmaegtig Lützen (Lützen), Lütje (I188004)
 
6574 Byfogedfuldmaegtig, Godsejer Pers, Gottlieb Dusinius (I73428)
 
6575 Byfuldmaegtig, Herredsfuldmaegtig Zielian, Sophus Emil (I79338)
 
6576 Byfuldmaegtig, Herredsfuldmaegtig Wøldike, Knud Hjalmar (I144074)
 
6577 Bygfoged, Raadmand Seidel (Seidel), Michael (I157446)
 
6578 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mortensen, Alf Igelsø (I78403)
 
6579 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Storch, Birgitte (I176796)
 
6580 BYGGETEKNIKER Jensen, Børge Bøgeholm (I293413)
 
6581 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Bjarne Bang (I220421)
 
6582 Byggmester Armauer, Gerhardt Hendrich (I122504)
 
6583 Byggmester Armauer, Johan Corad (I122516)
 
6584 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philipsen, Christian Frederik (I139457)
 
6585 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Jens (I141973)
 
6586 Bygmester Jensen, Ludvig (I17726)
 
6587 Bygmester Kornbech, Sophie Margrethe (I47060)
 
6588 Bygmester Eistrup, Carl (I66885)
 
6589 Bygmester Hoormann, August (I81379)
 
6590 Bygmester Gerner, Henrik Sigismund (I87166)
 
6591 Bygmester Jensen, Jørgen (I129647)
 
6592 Bygmester Jensen, Jørgen (I129647)
 
6593 Bygmester Berg, Johannes "Johan" Van den (I157797)
 
6594 Bygmester Dreyer, Aage (I165664)
 
6595 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Møller, Wilhelm (I166473)
 
6596 Bygmester Jørgensen, Jørgen (I187650)
 
6597 Bygmester Johansen, Christian Welding Kruse (I194100)
 
6598 Bygmester Larsson, (A) (I384891)
 
6599 Bygmester Kristoffersen, Ernst (I393899)
 
6600 Bygmester Graabøl, Poul (I406252)
 
6601 Bygmester i Tved Mortensen, Niels (I59727)
 
6602 bygmester Jernvedlund Jakobsen, Theodor (I436518)
 
6603 bygmester København Paludan (Paludan of Denmark), Hother August (I436012)
 
6604 Bygmester og Husflytter Damm, Hans Christian Kruuse (I163325)
 
6605 Bygmester og Husflytter Damm, Johan Frederik "Fritz" Utke (I179944)
 
6606 Bygmester, handelsmand i Haugesund Eide, Tønnes Rolfsen Nerva (I438427)
 
6607 Bygmester, Moeller, Ejer af Aarslev Moelle Møller, Jens (I171213)
 
6608 Bygmester, Sparekassedirektoer Heegaard (Heegaard), Poul Constantin Anker (I198921)
 
6609 Bygmästare Janson, Eskild (I16657)
 
6610 Bygn.konduktoer/kbh.Arkite Kornerup-Bang (Bang of Anneberggaard), Vilhelm Joachim Godske Adam (I102917)
 
6611 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Christian Peter (I290829)
 
6612 Bygningsforvalter Forman, Niels Ryberg (I116058)
 
6613 bygningsingenioer Jeppesen, Emil Arthur (I81303)
 
6614 Bygningsingenioer Petersen, Asger (I175974)
 
6615 Bygningsingenioer, Entreprenoer Ericsson, Gideon (I29568)
 
6616 bygningskonduktoer Hansen, Frederik Carl Christian (I144207)
 
6617 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Charles (I199075)
 
6618 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Lene Pingel (I199161)
 
6619 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Raaschou-Nielsen, Jørgen Ib (I14972)
 
6620 Bygningskonduktør Paludan-Müller (Müller), Jens (I437511)
 
6621 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Kjeld Gade (I58503)
 
6622 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nebel, Brian (I59973)
 
6623 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Matsumoto, Teruji (I173314)
 
6624 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thuun-Hansen, Poul Kornerup (I190098)
 
6625 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, John Kjær (I200961)
 
6626 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Faurschou, Bjarne (I239464)
 
6627 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Meilvang, Jørgen (I416332)
 
6628 Bygningskonstruktoer Helbo, Anders Laursen (I439873)
 
6629 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Carsten Just (I194497)
 
6630 Bygningskonstruktoer i De Danske Statsbaner (DSB) Hiort-Lorenzen, Oscar Torben Peter (I96583)
 
6631 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Knipschildt (Knipschildt), Fritz Carl Tito (I164926)
 
6632 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kølpin, Jes (I84060)
 
6633 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Trampe (Trampe of Fjellebro), Torben Niels Christian, Count (I180430)
 
6634 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Erichsen, Hans Toft (I86181)
 
6635 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mikkelsen, Stephanie (I70296)
 
6636 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Johnsen, Inga (I61469)
 
6637 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rix, Hanne Lisbeth (I297945)
 
6638 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kristensen, Bent Dejbjerg (I53912)
 
6639 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Henning (I56100)
 
6640 Bygningssnedker Jensen, Niels Martin (I62879)
 
6641 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Eegholm (Brask), Jesper (I201361)
 
6642 Bygningssnedker Balsløw (Balsløw), Axel Emil (I258283)
 
6643 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Anders Bering (I298236)
 
6644 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Assens, Klavs Secher (I186792)
 
6645 Bygningssnedker, Repraesentant hos Frederiksberg Papirforsyning, Bureauhaver Fisker, Jakob (I154837)
 
6646 Bygningstegner Mourier (Mourier), Ebbe (I179536)
 
6647 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ross of Balnagown (Ross), Christian William Balnagown (I158621)
 
6648 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Knud Erik Landgreb (I296464)
 
6649 bykaptajn Birch, Anders Larsen (I83061)
 
6650 Bykasserer, Kunstmaler Lorck, Nicolai Hansen (I191721)
 
6651 Bylege Aall, Ludvig Kristian Lauritz (I99617)
 
6652 Byplanschef Henningsen, Mogens Otto (I179427)
 
6653 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Harbou, Göran Otto August Christian von (I150411)
 
6654 Byraadsmedlem Kunowski, Friedrich von (I32331)
 
6655 Byraadsmedlem Petersen, Frederik Carl Emil (I68984)
 
6656 byraadsmedlem Bischoff, Peter Jacob Julius (I78503)
 
6657 byraadsmedlem Lomborg, Rigmor (I139180)
 
6658 byraadsmedlem, overlaerer, R. af D. Wøldike, Erhard Andreas (I84068)
 
6659 Byraasjef Mellbye, Ove Caspar Gunneriis (I98509)
 
6660 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Barkenæs, Finn Olav (I293187)
 
6661 byretsdommer, Kalundborg Lund-Andersen, Svend (I268088)
 
6662 byretsdommer, Kalundborg Lund-Andersen, Svend (I268088)
 
6663 Byretsfuldmaegtig cand.jur. Smidt, Mogens Tønnes (I86692)
 
6664 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Højgaard, Ida Karin (I201849)
 
6665 Bürger in Vitzdorf, Dienstknecht in Burg a. Fehmarn Olderog, Claus (I417993)
 
6666 Bürger und Handelsmann, Wolmar Baumgarten, Gustav (I422467)
 
6667 Bürger und Kaufmann Bienemann, Johan Caspar (I423084)
 
6668 Bürgermeister i Tuckum i 1812 ved datterens bryllup Hoffmann, (A) (I420068)
 
6669 Bürgermeister und Kaufmann zu Wenden Sievers, Carl Friedrich von (I421475)
 
6670 Bysekretær i Flensborg, sen. landfoged på Sild Timme, Friderich Daniel (I438202)
 
6671 Byskriver Fibiger, Gotfred (I27968)
 
6672 byskriver Arctander, Peder Henriksen (I84420)
 
6673 Byskriver Boserup (Boserup), Johan Ludvig (I108094)
 
6674 Byskriver Kiørboe, Gierbrand "Hermann" (I120997)
 
6675 Byskriver Svendsen, Christen (I156174)
 
6676 Byskriver Würmfeldt, Søren (I156974)
 
6677 Byskriver Kinkel, Johannes (I159153)
 
6678 Byskriver Heiberg (Heiberg), Edvard Christie (I185638)
 
6679 Byskriver i Horsens Sveistrup (Sveistrup), Christen Christensen (I114876)
 
6680 Byskriver i Koebenhavn, Mineralinspektor i Koebenhavn Birch, Andreas Larsen (I104969)
 
6681 Byskriver i Kristianssand Falck (Falck of Norway), Rasmus Jacobsen (I60321)
 
6682 Byskriver i Roenne Hammer, Geert (I87052)
 
6683 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wacher, Herman (I107500)
 
6684 Byskriver i Svaneke, Ribe og Ringkoebing Juel (Juel of Bornholm), Søren (I39458)
 
6685 Byskriver i Svendborg, cand. jur. Horn, Carl Tobias (I422767)
 
6686 Byskriver i Thisted Falch, Hans Olufsen (I248773)
 
6687 Byskriver i Varde, Oester, Vester og Horne Herreder, Borgmester Heilmann (Heilmann), Johan Ernst (I158394)
 
6688 Byskriver i Vejle Udsen (Udsen), Christian Lauridsen (I96201)
 
6689 Byskriver og Controlleur Jæger, Hans (I420125)
 
6690 Byskriver og Herredsskriver i Varde Woydemann, Jens Peter (I117118)
 
6691 Byskriver og Raadstueskriver i Nakskov, Herredsskirver i Lollands Noerre, Byfoged i Faaborg, Herredsfoged i Salling Oest, Nicolai (I47925)
 
6692 Byskriver, Laege, Kirurg Rasch, Lorentz Johannesen (I254091)
 
6693 Byskriver, Raadhusskriver Saabye (Saabye of Ystad), Søren Bagge (I201651)
 
6694 Bytjener Brodtkorp, August (I95551)
 
6695 Bytjener Voigt, Carl (I122432)
 
6696 Byvagt Nielsen, Jens Leonard Strange (I78469)
 
6697 Bächermeister and Senator i Warren Westphal, (A) (I230929)
 
6698 Bäckermeister Johannson, Gustav Friedrich (I421805)
 
6699 Bäckermeister, Oslo Schönwetter, Carl (I417769)
 
6700 Bäckermeister, Soldin i. Neumark Schönwetter, Carl Wilhelm (I417767)
 
6701 Böttcher Burmeister, Hinrich Christian Friedrich (I417775)
 
6702 børnehaveleder Lysaker Mørk, Ragnhild (I437319)
 
6703 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Paludan (Paludan of Denmark), Minna (I435895)
 
6704 børnehjemsforst., Marstal Bülow, Ingeborg Paludan (I435879)
 
6705 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mygind (Madsen), Kirsten Inger (I435935)
 
6706 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Else Marie Paludan (I435945)
 
6707 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Paludan (Paludan of Denmark), Martha Cæcilie Lau (I435948)
 
6708 C.ingenioer, dr techn FDB Okholm (Okholm), Lars Jørgen (I224656)
 
6709 Cabinetmaker (Snedker) Olsen, Jørgen Peter (I314382)
 
6710 Cabinetmaker (Snedker) Jensen, Jens (I320197)
 
6711 Cabinetmaker (Snedker) Pedersen, Lars Christian (I320952)
 
6712 Cabinetmaker (Snedker) Jensen, Thomas (I324336)
 
6713 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Poulsen, Niels Helge (I62946)
 
6714 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Munk, Karla (I290656)
 
6715 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holm-Nielsen, Kirsten (I293552)
 
6716 Calculator (Kalkulator) Haagensen, Julius Emil (I363694)
 
6717 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bonnevie, Lars Tørris (I82604)
 
6718 Can.theol., Cand.theol., Sognepraest, Provst Engelstoft, Laurits Struch (I387640)
 
6719 Canadisk frivillig soldat under Foerste verdenskrig Krag-Juel-Vind-Friis (Vind), Ove, Count (I144832)
 
6720 Cancelli dommer Moss, Fredrik Christian (I112803)
 
6721 Cancelli Sekretaer Sunde, Hans Knagenhjelm (I120342)
 
6722 Cancellieassor Holtermann, Ove Bjelke (I95698)
 
6723 Cancelliraad Rasch, Jacob (I99506)
 
6724 Cancelliraad Holtermann, Eiler Hagerup (I101848)
 
6725 Cancelliraad Knagenhjelm, Hans (I104962)
 
6726 Cancelliraad Krog, Niels (I111241)
 
6727 Cancelliraad Geelmuyden, Knud Giertsen (I112564)
 
6728 Cancelliraad Danckertsen, Wollert (I123362)
 
6729 Cancelliraad Hansen, Anders (I124176)
 
6730 Cancelliraad Og Birkedommer Badstüber, Andreas (I117522)
 
6731 Cancelliraad og Godsejer Speitzer, Mads (I95277)
 
6732 Cancelliraad, advocatus regius i Vestindien Fursmann, Gotthard (I421653)
 
6733 cancellist Reiersen, Ludvig Peter Christian (I436793)
 
6734 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Ebba Kjær (I294411)
 
6735 CAND JUR Christiansen, Karen (I291924)
 
6736 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Oppelstrup, Kicki (I292852)
 
6737 CAND JUR Bering (Velling), Eva Constance (I298413)
 
6738 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Krogh, Ole (I295250)
 
6739 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Priskorn, Annette (I294407)
 
6740 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Friis, Henrik Jacobsen (I294412)
 
6741 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Peter Steinnæs (I293268)
 
6742 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Amstrup, Jens (I292718)
 
6743 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Ejvind Sanner (I298138)
 
6744 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Poul Erik (I296679)
 
6745 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pristed, Ejner (I291599)
 
6746 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Kristian Frederik (I296590)
 
6747 Cand pharm Qvist, Aage Erhardt (I239778)
 
6748 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Anne Grethe Oppelstrup (I292843)
 
6749 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Thomas Brejdenbæk (I291928)
 
6750 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Peter Korfits (I293545)
 
6751 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jepsen, Eigil Holm (I293677)
 
6752 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pristed, Morten (I294381)
 
6753 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bering (Velling), Karen Annette (I298399)
 
6754 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Boll, Ole (I399678)
 
6755 Cand. agro, Godsejer Erhard-Frederiksen, Vilhelm (I237460)
 
6756 Cand. agro, udsendt af FAO til Nigeria. Albertus, Jørgen Gundorph (I239450)
 
6757 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wolstrup, Jens Lassen (I290621)
 
6758 Cand. chem. Lemcke, Nicolai Reinhold Leonhard (I420788)
 
6759 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Niels Johannes (I290533)
 
6760 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kornerup (Kornerup of Roskilde), Gorm (I239507)
 
6761 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mogensen, Nina Christine (I200980)
 
6762 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kornerup (Kornerup of Roskilde), Henrik Bruun (I239130)
 
6763 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Ole (I239656)
 
6764 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Værbak, Erik (I292519)
 
6765 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Flemming Birger (I293284)
 
6766 cand. jur. Johansen, Knud Langebæk (I423932)
 
6767 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wang, Erik (I292238)
 
6768 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wang, Uffe (I292239)
 
6769 Cand. jur., Kopist Neergaard (Neergaard), Sigvard Thomas Carl (I8215)
 
6770 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hostrup-Schultz (Hostrup), Ane Vibeke "Sisse" (I86734)
 
6771 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Sanne (I199300)
 
6772 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thor, Irene (I239293)
 
6773 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Biering (Biering of Funen), Arne (I239101)
 
6774 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Ingrid Marie (I222993)
 
6775 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Høyer, Ingelise (I292246)
 
6776 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Lis Bredholt (I295640)
 
6777 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hjarsbæk Rasmussen, Vibeke (I416239)
 
6778 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bach, Anne-Mette (I298913)
 
6779 Cand. med. 1873. Kommunelaege hos Endelave 1878; distriktslaege i Skelskoer 1887. Barchalia, Luvig Peter (I240009)
 
6780 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dabelstein, Niels Andreas (I70150)
 
6781 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Peter Egelund (I293212)
 
6782 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Charlotte Møller (I293338)
 
6783 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Willadsen, Steen Ehlers (I294413)
 
6784 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Beltoft, Ole (I290998)
 
6785 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holm (Holm of Fredensborg), Mette (I184247)
 
6786 Cand. pharm Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Margrethe Johanne "'Søster" (I198572)
 
6787 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Muxoll (Muxoll), Morten (I221552)
 
6788 Cand. pharm Qvist, Axel Viggo (I239796)
 
6789 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Inger Marie (I296674)
 
6790 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Mogens Preben (I239426)
 
6791 Cand. pharm. Lund, Hans Jacob (I240208)
 
6792 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Bodil Hauge (I292369)
 
6793 Cand. pharm., Cand.odent., Tandlaege Kaaber, Oscar Christian Ludvig (I255707)
 
6794 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Welzel, Ruddi (I199307)
 
6795 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Helm, Henrik (I229796)
 
6796 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rammeskov, Anne Lis (I293689)
 
6797 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jantzen (Jantzen of Drenderupgaard), Pia Nina Benedikte (I147141)
 
6798 Cand. phil. Fogh (Fogh), Constance Lise (I45059)
 
6799 Cand. phil. Fogh (Fogh), Constance Lise (I45059)
 
6800 Cand. Phil. Abildgaard, Kirsten (I163286)
 
6801 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ferlov, Maria Christine (I194470)
 
6802 Cand. phil. 1846. Koebmand i Roskilde 1. nov. 1853. Formand i direktionen for Roskilde Sparekasse m.v. R. Doede i Neapel under en rejse. Kornerup (Kornerup of Roskilde), Hans Jacob (I160487)
 
6803 Cand. phil. Billedhugger, Skribent. Magnussen, Rikard Robert (I19454)
 
6804 Cand. phil. Kommunelaerer i Koebenhavn., Cand. Forfatter Eschricht, Carl Ludvig (I240066)
 
6805 Cand. Philos Birch-Reichenwald, Inga (I129099)
 
6806 Cand. polit Winsløw, Christian Jacob Krarup (I91632)
 
6807 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Biering (Biering of Funen), Gunnar (I239102)
 
6808 Cand. polit, ligningschef i Statens Ligningsinspektorat. Hansen, Moritz Ingvard Birkholm (I239505)
 
6809 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Verwohlt, Yngve (I290921)
 
6810 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gaden, Erik Højmark Jensen (I294962)
 
6811 Cand. polit., Sekraetaer hos Valutaraadet Bech (Bech of Aarhus), Gustav Theodor Ole (I82838)
 
6812 Cand. polyt. Falkentorp, Georg Ernst (I422763)
 
6813 Cand. psych / Roedovre Kom. Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Lone (I198581)
 
6814 Cand. psych, forstander, Nebs moellegaard, behandlingshjem i Ystrup. Bolt, Hans Jacob Kornerup (I239139)
 
6815 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jagd, Marianne (I225961)
 
6816 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Reddersen, Jens (I239176)
 
6817 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Clemmesen, Birgitte (I239399)
 
6818 Cand. Scient. Hartmann, Bolette (I716)
 
6819 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gad (Gad of Denmark), Pram Jørgen Kornerup (I155767)
 
6820 Cand. Theol Gløersen, Christian (I99919)
 
6821 Cand. Theol Christie (Christie), Werner Hosevinkel (I102582)
 
6822 Cand. Theol Muenster, Christian Carl (I104236)
 
6823 Cand. Theol. Ormsrud, Carl Ludvig Georg (I117608)
 
6824 Cand. theol., skolelaerer, havde succession på Sejeroe Bech, Laurits (I421638)
 
6825 Cand. Theologie Hartvig, Andreas Peter Marquard (I106249)
 
6826 Cand. Theologie Ebbesen, Jens Bing (I120000)
 
6827 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Vest, Sandra (I292242)
 
6828 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fogh (Fogh), Birgitte (I92787)
 
6829 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Villund, Lone Heide (I62864)
 
6830 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Villund, Kjeld Heide (I62876)
 
6831 Cand.act., Adm. Forsikringsdirektoer i A/S Assurance-Compagniet Baltica (Baltica - Tryg) Hertz (Hertz of Bohemia), Finn (I154450)
 
6832 Cand.act., Adm. Forsikringsdirektoer i Statsantalten i Livsforsikring (Baltica - Danica) Rosendahl (Jensen), Erik (I86039)
 
6833 Cand.act., Afdelingsforstander Bentzon, Michael Weis (I90255)
 
6834 Cand.act., Ansvarshavende Aktuar for De danske provinsbankers Pensionskasse Wulff, Erda Hertel (I43400)
 
6835 Cand.act., Forsikringsdirektoer i Forsikrings-A/S Nye Danske af 1864, Forsikrings-A/S Nye Danske Lloyd og Baltica Forisking A/S, Direktoer i Baltica Holding A/S Hansen, Jørgen Haagen (I33277)
 
6836 Cand.act., Forsikringsdirektoer i Forsikringsselskabet "Danmark" (Baltica - Tryg) Howitz, Frantz (I156999)
 
6837 Cand.act., Kontorchef i Tryg-Baltica Forsikring A/S Høj (Høj of Høruphav), Søren Riiber (I143482)
 
6838 Cand.act., Sekretaer i Sparekassetilsynet (Finanstilsynet) Kønigsfeldt, Erik August (I16734)
 
6839 Cand.act., Sekretaer i Sundhedsstyrelsen Dreyer, Karen (I170336)
 
6840 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kristensen, Steen Verwohlt (I172565)
 
6841 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Reitzel, Jørgen (I7757)
 
6842 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hedegaard, Bent Halkjær (I55054)
 
6843 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. MacKenzie (MacKenzie), Heather Elisabeth (I63796)
 
6844 Cand.agro. Müller, Diderik (I96350)
 
6845 Cand.agro. Treschow (Treschow), Frederik Villum (I104284)
 
6846 Cand.agro. Jensen, Henning Kroll (I125634)
 
6847 Cand.agro. Maegaard, Julius Frydendahl (I130574)
 
6848 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Henriques (Henriques), Frans Suell (I142092)
 
6849 Cand.agro. Neergaard (Neergaard), Jørgen Viktor de (I146351)
 
6850 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Svend Aage (I153115)
 
6851 Cand.agro. Valeur (Valeur), Knud (I157651)
 
6852 Cand.agro. Lütken (Lütken), Hans Christopher (I159054)
 
6853 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Anne-Marie Kuhr (I163519)
 
6854 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Pia Lolk (I169182)
 
6855 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ørum-Nielsen (Nielsen), Niels (I172138)
 
6856 Cand.agro. Ernst, Torben (I173613)
 
6857 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Strange-Hansen, Jørgen (I173736)
 
6858 Cand.agro. Jensen, Ole Bjørn (I177329)
 
6859 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Marianne Esby (I181278)
 
6860 Cand.agro. Hjerpsted, Andreas Uffe (I196448)
 
6861 Cand.agro. Høyer, Birthe Agnete (I196449)
 
6862 Cand.agro. Hostrup-Pedersen (Pedersen), Peder (I231575)
 
6863 Cand.agro. Simested, Ib (I250077)
 
6864 Cand.agro. Rasmussen, Børge (I406242)
 
6865 Cand.agro. Holm, Carl Johan Rosendahl (I407982)
 
6866 Cand.agro., Adm. Direktoer i A/S Dansk Froehandel (Trifolium-Silo) Pitzner (Pitzner), Jørgen Ejner (I109436)
 
6867 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jarløv, Jens Flemming (I162182)
 
6868 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Beck, Villy (I165392)
 
6869 Cand.agro., Ansat Belgisk Congos Stat Weinert, Boris (I101268)
 
6870 Cand.agro., Assistent i Landbrugsraadet Rosén (Rosén of Denmark), Otto Sophus von (I95899)
 
6871 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Knudsen, Knud Kristian (I148059)
 
6872 Cand.agro., Cand.polit., Godsejer Junker, Thomas (I81741)
 
6873 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Primé, Jørn (I182357)
 
6874 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bigum, Jens Jørgen (I35333)
 
6875 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Scheel (Skeel), Johan Christian Rosenkrantz, Count (I171881)
 
6876 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Neergaard (Neergaard), Claus Johan de (I172396)
 
6877 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Neergaard (Neergaard), Johan Bruun de (I71871)
 
6878 Cand.agro., Direktoer Nielsen, Niels Rasmus (I7729)
 
6879 Cand.agro., Direktoer Schiøler (Schiøler), Eiler Theodor Lehn (I175029)
 
6880 Cand.agro., Direktoer Nielsen, Niels Rasmus (I395018)
 
6881 Cand.agro., Direktoer i Dansk Froeavls Kompagni & Markfroekontoret Hage (Hage 1), Hother (I158182)
 
6882 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Floto, Richard (I121061)
 
6883 Cand.agro., Driftsbestyrer, Amtsvandinspektoer Pedersen-Hjerk, Peder (I170131)
 
6884 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Skovbæk, Grethe (I407810)
 
6885 Cand.agro., Fabrikant Wedell-Wedellsborg (Wedell of Uchtenhagen), Ebbe, Baron (I145190)
 
6886 Cand.agro., Forpagter Wern, Holger (I19634)
 
6887 Cand.agro., Forpagter Tuxen (Tuxen), Adam Vilhelm (I186176)
 
6888 Cand.agro., Forpagter Espensen, Espen Leth (I392229)
 
6889 Cand.agro., Forpagter af Gunderupgaard og Tyrrestrup Tillisch (Tillisch), Nicolaj Jakob Flemming (I156847)
 
6890 Cand.agro., Forpagter af Gyldensteen Gods, Ejer og Redaktoer af Horsens Avis Møller, Carl Marenus "Mar" (I132133)
 
6891 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Neergaard (Neergaard), Johan Wenzel Flach de (I169185)
 
6892 Cand.agro., Forpagter af Sophiendal (Grevskabet Bregentved), Sparekassedirektoer for Grevskabet Bregentved og Omegns Sparekasse Ulrich (Ulrich of Kassel), Viggo (I40783)
 
6893 Cand.agro., Forpagter af Turebylille under Greveskabet Bregentved Spandet, Svend (I189371)
 
6894 Cand.agro., Forpagter, Landvaesenskommissaer Ulrich (Ulrich of Kassel), Thorvald Hakon (I40716)
 
6895 Cand.agro., Forsikringsdirektoer i A/S Dansk Driftstabsforsikring, Ejer af og Direktoer i Assurancefirmaet Axel L. Bramsen & Co., Godsejer af Dronninglund Hauch (Hauch), Carsten Erik Vilhelm von (I45002)
 
6896 Cand.agro., forstander for Dalum Landbrugsskoles kemiske laboratorium "Dansk Landbrugs- og Handelslaboratorium" Christensen, Peter (I266862)
 
6897 Cand.agro., Forstander for Malling Landbrugsskole Tuxen (Tuxen), Sophus Christian Anders (I53040)
 
6898 Cand.agro., Forstander i Korinth Landbrugsskole, Godsejer af Charlottenborg Gods Fenger, Poul Hauch (I5192)
 
6899 Cand.agro., Gaardbestyrer i Sverige Bramer, Petter Birger Halfdan (I265890)
 
6900 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Henrik Østergaard (I21986)
 
6901 Cand.agro., Gaardejer Andersen, Anders (I148643)
 
6902 Cand.agro., Godsejer Langkilde, Karl (I74151)
 
6903 Cand.agro., Godsejer Langkilde, Hans Oluf (I74181)
 
6904 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Henriksen, Anders Nortorp (I162399)
 
6905 Cand.agro., Godsejer Holstein-Rathlou (Holstein), Adolph Viggo Rudolph Huno von (I164407)
 
6906 Cand.agro., Godsejer Ulrich (Ulrich of Hildesheim), Justus Sigismund (I166134)
 
6907 Cand.agro., Godsejer Bech (Bech of Taarnborg and Valbygaard), Jørgen Rudolf (I166248)
 
6908 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Langkilde, Niels Einar (I178485)
 
6909 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bruun (Bruun of Aalborg), Carl Frederik (I188673)
 
6910 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bernhoft (Bernhoft), Erling Ryan Amtorp Hansen (I44596)
 
6911 Cand.agro., Godsejer af Charlottedal og Lille Frederikslund (Shareholder: Karen Coffee Company Ltd. A/S) Neergaard (Neergaard), Viggo de (I197102)
 
6912 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kølster, Per (I177404)
 
6913 Cand.agro., Godsejer af Norslund Bülow (Bülow), Frederik "Fritz" Rudbeck Henrik von (I164409)
 
6914 Cand.agro., Godsejer af Quistrup, Bankdirektoer og BFM i Stuer Bank A/S, BFM i Bang & Olufsen A/S (B&O) Olufsen (Olufsen of Rejsby), Peter (I45203)
 
6915 Cand.agro., Godsejer af Soellestedgaard Jørgensen (Jørgensen of Søllested), Laurits Theophil Harald (I123612)
 
6916 Cand.agro., Godsejer, Plantageejer af Hedeplantagen Hoegildgaard Pontoppidan (Pontoppidan), Alfred (I44460)
 
6917 Cand.agro., Godsejer, Sekretaer i Foreningen til den aedle Hesteavls Fremme Wegener (Wegener of Nienburg 1), Carl Ludvig Frederik (I156054)
 
6918 Cand.agro., Havebrugsteoretiker, Forsoegsleder Helweg, Leopold Hans Andreas (I199542)
 
6919 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christiansen, Vilhelm (I180388)
 
6920 Cand.agro., Konsulent Petersen, Frederik (I192373)
 
6921 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Cederfeld de Simonsen (Cederfeld), Jan Ivar (I174188)
 
6922 Cand.agro., Kunstmaler (Miniaturemaleri) Rehling-Qvistgaard (Qvistgaard of Vejrum), Johan Waldemar (I181025)
 
6923 Cand.agro., Laboratorieforstander hos Dansk Landbrugs- og Handelseslaboratorium Krogh, Erhard Rigvald (I290464)
 
6924 Cand.agro., Laboratorieforstander, Landbrugsminister (Regeringen) Hauch (Hauch), Henrik Andreas Rosenauer (I159606)
 
6925 Cand.agro., Landbrugskonsulent i Planteavl ved De Samvirkende Landboforeninger og Fyns Patriotiske Selskab Madsen-Mygdal (Madsen), Aage (I111761)
 
6926 Cand.agro., Landbrugskonsulent, Redaktoer af Ugeskrift for Landmaend, Proprietaer Bing, Anton Jacob (I155429)
 
6927 Cand.agro., Landbrugsskoleforstander Rosenstand (Rosenstand), Thomas (I187903)
 
6928 Cand.agro., Landinspektoer Bruun (Bruun of Assens), Alfred William Emil (I122694)
 
6929 Cand.agro., Landinspektoer, Distriktsbestyrer og Kulturtekniker ved Det Danske Hedeselskab, Lektor ved Den Kongelige Veterinaer- og Landbohoejskole (KVL) Feilberg (Feilberg), Aage Johannes (I186675)
 
6930 Cand.agro., Landvaesensinspektoer, Hospitalsforstander i Kolding og Randers, Godsejer af Lyngbaeksgaard og Viufgaard Estrup (Estrup 1), Laurits Carl Constantin (I52416)
 
6931 Cand.agro., Lektor ved Den Kongelige Veterinaer- og Landbohoejskole (KVL) Scheel (Skeel), Ulrik, Count (I20303)
 
6932 Cand.agro., Plantagebestyrer Krabbe (Krabbe of Damsgaard), Torben (I67562)
 
6933 Cand.agro., Proprietaer Bay (Bay of Rudkøbing), Harald Ludvig (I81877)
 
6934 Cand.agro., Proprietaer Tutein, Ellis (I145257)
 
6935 Cand.agro., Proprietaer Danneskiold-Samsøe (Gyldenløve Moth - Danneskiold-Samsøe), Viggo, Count of (I167043)
 
6936 Cand.agro., Proprietaer Sørensen, Carl Christian (I394698)
 
6937 Cand.agro., Proprietaer, Ejer af Stengaarden Hesselund, (A) (I251446)
 
6938 Cand.agro., Proprietaer, Redaktoer af Aalborg Venstreblad Fog-Petersen, Gunnar (I185565)
 
6939 Cand.agro., Redaktoer Bagge, Jacob Hansen (I168146)
 
6940 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hulsrøj, Erik (I155168)
 
6941 Cand.agro., Statskonsulent, Godsejer Blixen-Finecke (Blixen-Finecke), Gustaf Frederik, Baron von (I158950)
 
6942 Cand.agro., Stifter, Ejer, Adm. Direktoer og BFM i Pitzner Gruppen Holding A/S, Ejer af A/S Dansk Froehandel (Trifolium-Silo) og Povl Klarlund A/S, Ejer af og BFM i Axel Pitzner Fonden Pitzner (Pitzner), Axel Gustav (I109438)
 
6943 Cand.agro., Videnskabelig Assistent ved Landbrugsoekonomisk Forsoegslaboratorium og Statens Husdyrbrugsforsoeg Neergaard (Neergaard), Marie-Louise "Lise" Flach de (I177324)
 
6944 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kreutzer, David Christian (I159125)
 
6945 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ohlsen, Charlotte Søeborg (I15648)
 
6946 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fogh (Fogh), Christian (I153196)
 
6947 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Thomas Ostenfeld (I199320)
 
6948 Cand.art., Arkitekt Boserup (Boserup), Vita (I171616)
 
6949 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Thomas Ostenfeld (I199320)
 
6950 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Scheel (Skeel), George, Count (I21291)
 
6951 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Zeuner (Zeuner), Rikke (I222041)
 
6952 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Tjustrup, Lone (I194648)
 
6953 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Pernille Benfeldt (I138977)
 
6954 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hygum, Bent Hansen (I64368)
 
6955 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Juul (Juul of Spentrup), Mathilde Moyell (I167690)
 
6956 Cand.fil., journalist Heyman (Heyman of Sweden), Viveka (I140780)
 
6957 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nygaard, Ellen (I184773)
 
6958 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Brun, Eske (I191298)
 
6959 Cand.hort. Skrydstrup, Christian Beck (I113818)
 
6960 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Cederfeld de Simonsen (Cederfeld), Kirsten Tove (I143663)
 
6961 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Paludan (Paludan of Denmark), Niels Alfred Secher (I145204)
 
6962 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Neergaard (Neergaard), Ida Marianne Wilhjelm Flach de (I177346)
 
6963 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Marstrand (Marstrand), Carl Gunnar (I177347)
 
6964 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hvass, Niels Edgar (I175388)
 
6965 Cand.hort., Gartner Friis, Christian (I632)
 
6966 Cand.hort., Gartner i Botanisk Have og Lektor hos Koebenhavns Universitet Treschow (Treschow), Niels-Gregers (I109126)
 
6967 Cand.hort., Grosserer Lundsten, Niels Torben (I143707)
 
6968 Cand.hort., Havearkitekt Erstad-Jørgensen, Erik (I186338)
 
6969 Cand.hort., Havearkitekt Erstad-Jørgensen, Troels Tage (I186409)
 
6970 Cand.hort., Havearkitekt Tholle, Johannes Emil Immanuel (I247477)
 
6971 Cand.hort., Inspektoer i de offentlige lysthaver Koch, Hans Christopher Elers (I112157)
 
6972 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Scheel (Skeel), Christiane "Gugi", Comtesse (I171770)
 
6973 Cand.hort., Stiftsgartner ved Det Adelige Stift Valloe Mourier (Mourier), Otto Valdemar (I151798)
 
6974 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Høppermann (Lütz), Linda (I43658)
 
6975 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Scheel (Skeel), Gregers Ulrik, Count (I171796)
 
6976 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sølling, Erna (I110627)
 
6977 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pehrsson, Susanne (I144001)
 
6978 Cand.jur Honoré, Armand le Fèvre (I47785)
 
6979 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Tove (I86393)
 
6980 Cand.jur Gurtz, Bendt (I86494)
 
6981 Cand.Jur Nielsen, Poul Erik (I94421)
 
6982 Cand.Jur Aars, Niels (I129583)
 
6983 Cand.jur Villemoes, Niels Lundby (I181235)
 
6984 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Winther, Jørgen (I243439)
 
6985 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kahlen, Lis (I291013)
 
6986 Cand.jur, Birkedommer, Borgmester for Assens Feddersen, Josias (I127138)
 
6987 Cand.jur, Byfoged og Borgmester i Mariager, Herredsfoged i Gjerlev-Onsild og Fjens-Noerrelyng, Kriminaldommer i Viborg Koebstad, Dommer i Vordingborg Koebstad og Soendre Birk Ørsted (Ferslev), Hans Christian (I18002)
 
6988 Cand.jur, dommer Becher, Hans Nobel (I138510)
 
6989 Cand.jur, Landsretssagfoerer (Advokat) Smith, Jørgen de Connick (I23247)
 
6990 Cand.jur, toldkasserer Seligmann, Maximilian Isaac (I136998)
 
6991 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rønsted, Birgitte (I19724)
 
6992 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lemvigh (Lemvigh), Christian Georg Jakob (I16808)
 
6993 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gedde, Aase (I16603)
 
6994 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lichtenberg (Lichtenberg of Poland), Frans (I16240)
 
6995 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Meyer, Torben (I16092)
 
6996 Cand.jur. Lunn, Ulrik (I12458)
 
6997 Cand.Jur. Hvass, Anders Nicolai (I9683)
 
6998 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philip (Philip of Altona), Peter (I2753)
 
6999 Cand.jur. Thaulow, Per (I1537)
 
7000 Cand.jur. Buchwald of Gudumlund (Buchwaldt), Jørgen Detlev Wolf von (I21523)
 
7001 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Anne-Louise Hart (I21987)
 
7002 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Grut (Grut), Rolf Torben (I30715)
 
7003 Cand.jur. Krabbe (Krabbe of Damsgaard), Frederik Christian (I34229)
 
7004 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Helmstedt, Hans Jørgen (I37277)
 
7005 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Svedberg, Bodil (I42864)
 
7006 Cand.jur. Schultz (Hostrup), Christian Nicolai (I43339)
 
7007 Cand.jur. Jacobsen, Carl George (I44216)
 
7008 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Steglich-Petersen, Helle Elizabeth (I45171)
 
7009 Cand.jur. Weis, Gerhard (I48767)
 
7010 Cand.jur. Berg, Christian Frederik (I49061)
 
7011 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Clement Hjort (I50788)
 
7012 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Grau, Peder (I52509)
 
7013 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Claus Jesper (I55187)
 
7014 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Brabrand, Bo (I60298)
 
7015 Cand.jur. Lund, Erik (I61302)
 
7016 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schutte, Camilo (I61351)
 
7017 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Heide-Jørgensen, Lise (I62971)
 
7018 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ehlern, Bendt Didrich Johan (I62994)
 
7019 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ringberg, Hans (I63106)
 
7020 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Melbye, Poul Henrik (I64053)
 
7021 Cand.jur. Heide, Johan Arnoldus (I64241)
 
7022 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Biehl, Claus (I64349)
 
7023 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Skjerbæk, Helle (I67446)
 
7024 Cand.jur. Kromann, Birger Ove (I71185)
 
7025 Cand.jur. Neergaard (Neergaard), Andreas Theodor Godtfred Bruun de (I71422)
 
7026 Cand.jur. Neergaard (Neergaard), Joachim Bruun de (I71607)
 
7027 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Buhelt, Anders Folmer (I71903)
 
7028 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ricklefs, Dorthe (I72829)
 
7029 Cand.jur. Bergsøe (Bergsøe), Sofus (I79156)
 
7030 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jacobsen, Anne Birgitte (I79229)
 
7031 Cand.jur. La Cour (La Cour), Jørgen Holger Georg (I84147)
 
7032 Cand.jur. Zytphen-Adeler (Zytphen-Adeler), Joachim Henrik Georg, Baron (I84702)
 
7033 Cand.jur. Krag (Krag of Denmark), Frederik (I86046)
 
7034 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philipsen-Lotinga, Peter Alfred (I88134)
 
7035 Cand.jur. Melchior, Peter Ivar Westenholz (I88444)
 
7036 Cand.jur. Krarup (Krarup of Viborg), Johannes Ove Christian (I88854)
 
7037 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Johansen, Susan (I89720)
 
7038 Cand.jur. Scholten (Scholten), Frederik "Frits" Vilhelm von (I90775)
 
7039 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ehlers, Thomas (I91339)
 
7040 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Weis, Tanja Louise (I91645)
 
7041 Cand.Jur. Hvass, Frantz (I92640)
 
7042 Cand.Jur. Cornisch, Johan Christopher (I99655)
 
7043 Cand.jur. Holm, Carl Heinrich (I99903)
 
7044 Cand.Jur. Hagerup, Harald (I101094)
 
7045 Cand.jur. Heiberg (Heiberg), Andreas Severin Knagenhjelm (I102652)
 
7046 Cand.jur. Rasmussen, Carl Christian (I106426)
 
7047 Cand.jur. Deurs (Deurs), Carl Emil Van (I106931)
 
7048 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wandel (Wandel), Lars Ulrik (I106945)
 
7049 Cand.Jur. Hviid, Andreas Christian (I107033)
 
7050 Cand.jur. Boeck, Thorvald Olaf (I109075)
 
7051 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kirketerp-Møller (Møller), Margrethe (I109659)
 
7052 Cand.jur. Wasserfall, Carl Falch (I113135)
 
7053 Cand.jur. Wesenberg (Wesenberg), Marcus Achton (I114011)
 
7054 Cand.jur. Piper (Piper of Bernau), Holger Christian Wilhelm (I114097)
 
7055 Cand.jur. Linstow (Linstow), Christian Julius von (I116123)
 
7056 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. El Mousti, Hamid (I116411)
 
7057 Cand.jur. Stephensen, Regnar (I119214)
 
7058 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kemp, Henrik (I120939)
 
7059 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Prytz (Prytz), Nicolaj (I121508)
 
7060 Cand.jur. Brinch (Brinch of Norway), Martinius Christian (I121759)
 
7061 Cand.jur. Zierau, Inger Rosalie (I123468)
 
7062 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jerichow, John Herbert (I127322)
 
7063 Cand.jur. Moltke-Leth (Leth), Kaj (I128155)
 
7064 Cand.jur. Aall, Knud Benjamin (I129273)
 
7065 Cand.jur. Aars, Jens Jakob Kristoffer (I129586)
 
7066 Cand.jur. Møller, Niels Frederik Axel (I132388)
 
7067 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Dorte Frykman (I132889)
 
7068 Cand.jur. Thestrup (Thestrup), Andreas Riegels de (I133786)
 
7069 Cand.jur. Møller, Carl August (I135241)
 
7070 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Feldthusen, Claus (I135788)
 
7071 Cand.jur. Frølich (Frølich), Conrad Gunnar Bengt Lorens (I137447)
 
7072 Cand.jur. Tuxen (Tuxen), Bartholin Palle Maduro (I138567)
 
7073 Cand.jur. Rosenhaupt, Blanka Spinner (I138822)
 
7074 Cand.jur. Rosenhaupt, Israel Wolf (I138833)
 
7075 Cand.jur. Schoustrup, Kai (I139688)
 
7076 Cand.jur. Laage-Petersen, Fanny (I139784)
 
7077 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schiøler (Schiøler), Bror Jes Utke (I140025)
 
7078 Cand.jur. Haffner, Wilhelm von (I140059)
 
7079 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Ebbe Møller (I140949)
 
7080 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philip (Philip of Poland), Hans Robin (I141051)
 
7081 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olsen, Line (I141676)
 
7082 Cand.jur. Nørbjerg, Knud Skammelsen (I141757)
 
7083 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Goldschmidt (Goldschmidt of Copenhagen), Peter (I141795)
 
7084 Cand.jur. Posner, Joachim (I141874)
 
7085 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Tine Birger (I144262)
 
7086 Cand.jur. Dreyer, Karen Pineus (I145269)
 
7087 Cand.jur. Deurs (Deurs), Frederik Philip Van (I145880)
 
7088 Cand.jur. Gad (Gad of Denmark), Elieser (I146485)
 
7089 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sullivan, Sherwood Morris (I147145)
 
7090 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Østergaard, Erik Johannes Hedemann (I147574)
 
7091 Cand.jur. Scheel (Scheel of Ribe), Julius Christian (I147756)
 
7092 Cand.jur. Sehested (Sehested), Christian Thomesen (I148497)
 
7093 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Harbou, Christopher von (I150496)
 
7094 Cand.jur. Muus (Muus of Denmark), Holger Johannes (I150855)
 
7095 Cand.jur. Henriksen, Ellen Margrethe (I154517)
 
7096 Cand.jur. Knuth of Conradsborg (Knuth), Axel Carl Erik, Ruling Baron (I154785)
 
7097 Cand.jur. Brønlund, Niels Christian (I155119)
 
7098 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kielberg, Alette (I155222)
 
7099 Cand.jur. Svendsen, Leopold Thedor von Barner (I156175)
 
7100 Cand.jur. Treschow (Treschow), Carl (I156625)
 
7101 Cand.jur. Berg, Hans Christian von Westen (I157172)
 
7102 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bergstrand, Lars (I157350)
 
7103 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Zøfting, Helle (I158133)
 
7104 Cand.jur. Hjerk, Marie-Antoinette (I158593)
 
7105 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Birgit Dorete Byrch (I159335)
 
7106 Cand.jur. Rasmussen, Peter Pram (I159386)
 
7107 Cand.jur. Strøbech, Ernst Henning (I160646)
 
7108 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hartwich, Lotte Pia (I161286)
 
7109 Cand.jur. Garde-Jørgensen, Axel (I161573)
 
7110 Cand.jur. Moltke-Huitfeldt (Moltke), Léon Nicolaus Henri, Count (I162124)
 
7111 Cand.jur. Krag (Krag of Denmark), Carl Mouritz Gotthold Rosenberg (I162594)
 
7112 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Waagepetersen, Birgitte (I162681)
 
7113 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olsen, Søren Malling (I163206)
 
7114 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Szmekey, Andreas von (I164284)
 
7115 Cand.jur. Bornemann (Bornemann), Vilhelm Frederik von (I165048)
 
7116 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Suenson (Suenson), Mikael (I165206)
 
7117 Cand.jur. Nielsen, Mette Kai (I165493)
 
7118 Cand.jur. Hennings, Alexander Louis Frederik (I166337)
 
7119 Cand.jur. Richter, Else (I169535)
 
7120 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bülow (Bülow), Peter Ulrich von (I170984)
 
7121 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bülow (Bülow), Claus von (I171065)
 
7122 Cand.Jur. Holck (Holck of Stord), Alfred Valdemar von (I171296)
 
7123 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Karin Plass (I171887)
 
7124 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Lisbeth Skovgaard (I174836)
 
7125 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Koch, Bodil (I175706)
 
7126 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lomholt, Niels (I175712)
 
7127 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Knudtzon, Hans Jørgen (I176511)
 
7128 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hendriksen, Ane Skytte Leth (I177242)
 
7129 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sode-Mogensen, Birgitte (I177488)
 
7130 Cand.jur. Bechmann, Hans Gram (I177649)
 
7131 Cand.jur. Iuel (Juel of Oegelstrup), Frederik Ferdinand (I178249)
 
7132 Cand.jur. Jürgensen, Karen Elisabeth (I178832)
 
7133 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bjerrehuus (Larsen), Suzanne (I179815)
 
7134 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Basse (Basse), Kristoffer (I181231)
 
7135 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørck, Kirsten (I181562)
 
7136 Cand.jur. Bøgh (Lassen), Matthias Frederik Georg (I181650)
 
7137 cand.jur. Plum (Plum), Vilhelm Carl Ludvig (I181984)
 
7138 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Rolf Christian Trolle (I182235)
 
7139 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Christina (I182237)
 
7140 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schmidt, Jytte Olivia (I182856)
 
7141 Cand.jur. Fabricius (Fabricius), Hanne Anita (I184378)
 
7142 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bak-Jensen, Karin (I184720)
 
7143 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Munksholm, Monica (I184950)
 
7144 Cand.jur. Ravn, Christian Georg (I185913)
 
7145 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kjær, Kirsten Marie (I187101)
 
7146 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Søren Hjorth (I188974)
 
7147 Cand.Jur. Folsach (Folsach), Hans Michael von (I191109)
 
7148 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schrøder, Lotte (I191438)
 
7149 Cand.jur. Næss, Torleif (I196037)
 
7150 Cand.jur. Lowzow (Lowzow), Carl Ludvig Peter von (I196168)
 
7151 Cand.jur. Trampe (Trampe of Fjellebro), Adam Frederik, Count (I196892)
 
7152 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Aase (I199110)
 
7153 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Heeno, Gunnar Rudolphs (I199313)
 
7154 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wilhelmsen, Charlotte (I199751)
 
7155 Cand.jur. Treschow (Treschow), Christian Michael (I200716)
 
7156 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Heide-Jørgensen, Caroline Charlotte (I201850)
 
7157 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thomsen, Christopher Kiær (I203016)
 
7158 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dekker, Joyce (I240493)
 
7159 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Malling (Malling of Pøel), Suzanne Charlotte (I241783)
 
7160 Cand.jur. Thygesen, Theodor (I247072)
 
7161 Cand.jur. Dahl, Ruth (I248843)
 
7162 Cand.jur. Svendsen, Lene (I267706)
 
7163 cand.jur. Brammer (Brammer), Gerhard Peter (I291752)
 
7164 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bering (Velling), Vita Marie (I298388)
 
7165 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lunøe (Lunøe of Denmark), Knud (I308935)
 
7166 Cand.jur. Thykier, Hans (I350085)
 
7167 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Ingeborg (I371696)
 
7168 Cand.jur. Topsøe-Jensen, Svend Holger (I389906)
 
7169 Cand.jur. Jølver (Jølver), Erik Wognsen (I392192)
 
7170 Cand.jur. Spleth, Erik (I397062)
 
7171 Cand.jur. La Cour (La Cour), Johannes Georg (I397476)
 
7172 Cand.jur. Jungersen, Anne Cathrine Cecilie Oxholm (I401004)
 
7173 Cand.jur. Parsholt, Martin (I407826)
 
7174 cand.jur. Hennings, Alexander Louis Frederik (I436669)
 
7175 cand.jur. Paludan (Paludan of Denmark), Gustav Victor (I436927)
 
7176 cand.jur. Paludan-Müller (Müller), Carl (I437378)
 
7177 Cand.jur. Paludan-Müller (Müller), Bent Kongslev (I437522)
 
7178 Cand.jur. Timme, Einar Frederik Ludvig (I438229)
 
7179 Cand.jur. Madelung, Gunver Jensine Amalie (I447740)
 
7180 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lauridsen, Kirsten Birk (I454341)
 
7181 Cand.jur. (Norsk), Overretssagfoerer (Advokat) Kløcker, Isaac Kallevig (I115703)
 
7182 Cand.jur. (Norsk), Overretssagfoerer (Advokat) Kløcker, Søren Hilmar Finsen (I115725)
 
7183 Cand.jur. (Norsk), Overretssagfoerer (Advokat) Krag (Krag of Denmark), Herman Anthon Johannes (I194287)
 
7184 Cand.jur. (Norsk), Overretssagfoerer (Advokat), Forfatter Johnson, Lauritz (I194638)
 
7185 cand.jur. (Sverige) Rosenkrantz (Rosenkrantz), Fritz Verner Gottlob (I265576)
 
7186 Cand.jur. Auditoer, Herredsfoged i Lejre Herred Dahlerup, Hans (I157166)
 
7187 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Middelboe, Jens (I135526)
 
7188 Cand.jur. Fuldmægtig ved Aarhus Stiftamt, senere sekretær ved Aarhus Amtsråd og bogholder ved Aarhus Amts Skolefond Ammitzbøll, Sigrid Elisabeth (I136158)
 
7189 Cand.jur. Landsretssagfoerer (Advokat), Direktoer for Erhvervenes Skattesekretariat La Cour (La Cour), Jacob Ludvig (I163602)
 
7190 Cand.jur. og fabrikant Wibroe, Ulrik Christian (I118370)
 
7191 Cand.jur. OverrestsSagfoerer (Advokat), Adm. Bankdirektoer i A/S Viborg Bank Johnsen, Bjarne Steingrim (I151635)
 
7192 Cand.jur., Casse, Andreas Lorentz (I73263)
 
7193 Cand.jur., Abonnementschef og Personalechef i A/S Bladkompagniet, Statsautoriseret Ejendomsmaegler Høeg-Brask (Brasch), Jens Christian Gunde "Knik" (I62841)
 
7194 Cand.jur., Adjunkt og Laerer, Overlaerer ved Herlufsholm Skole & Gods Hoff, Hannibal (I157781)
 
7195 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thalbitzer, William Henry (I187089)
 
7196 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Krarup (Krarup of Viborg), Elisabeth (I396562)
 
7197 Cand.jur., Adm. Direktoer i A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosfatfabrik (Superfos) Madsen, Poul Palle (I189019)
 
7198 Cand.jur., Adm. Direktoer i A/S Det Transatlantiske Kompagni og A/S Externa (Plum) samt A/S Alliance Trading Co. Sthyr, Knud Selgen (I200208)
 
7199 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bier, Rudolf Salomon (I434384)
 
7200 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Bent Nyløkke (I191440)
 
7201 Cand.jur., Adm. Direktoer i Dansk Dampskibsrederiforening (Danmarks Rederiforening), Soefartsraadet og Fragtnaevnets Sekretariat, BFM i A/S J Saabye & O Lerche, BM i A/S Det Oestasiatiske Kompagni (EAC) Maegaard, Eilert (I130804)
 
7202 Cand.jur., Adm. Direktoer i DFDS A/S (DFDS - JL Gruppen) og i A/S Den Kongelige Porcelainsfabrik og Royal Copenhagen A/S (Royal Scandinavia) Fog-Petersen, Jørgen (I185521)
 
7203 Cand.jur., Adm. Direktoer i Forenede Gruppeliv, Konsulent for S.B. Aktuar-Raadgivning, BM i Cand.polyt. Otto Kierulffs Fond og Den Raben-Levetzauske Fond Teisen, Frederik (I13454)
 
7204 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jerichow, Peter Andreas (I149306)
 
7205 Cand.jur., Adm. Direktoer i Politikens Forlag A/S, Chefredaktoer i Politiken i A/S Dagbladet Politiken Bramsen (Bramsen), Bo Viggo (I159475)
 
7206 Cand.jur., Adm. Direktoer i Sparekassen i Frederiksberg og Omegn Bramsen (Bramsen), Julius (I159745)
 
7207 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gjørup (Gjørup), Lone Fønss (I82759)
 
7208 Cand.jur., Adm. Forsikringsdirektoer i A/S Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni (Kongelige Brand) Vissing, Poul Eigil (I169547)
 
7209 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Krumhardt, Annette (I152721)
 
7210 Cand.jur., Adm. Forsikringsdirektoer i Det gjensidige Forsikringselskab "Danmark" og Forsikrings-A/S "Norden" (Baltica - Tryg) Crone (Crone), Frederik Lønborg (I20094)
 
7211 Cand.jur., Adm. Forsikringsdirektoer i Forsikrings-A/S Danske Lloyd og A/S Nordisk Gjenforsikrings-Selskab (Baltica - Tryg) Kofoed, Leif Michael (I198184)
 
7212 Cand.jur., Adm. Forsikringsdirektoer i Forsikrings-A/S Nye Danske (Baltica - Tryg) Bramsen (Bramsen), Eigil Boe (I159842)
 
7213 Cand.jur., Adm. Forsikringsdirektoer i Kjoebstaedernes almindelige Brandforsikring, BNFM i Baltica Holding A/S (Baltica - Tryg) Torp-Pedersen, Alf Hove (I46187)
 
7214 Cand.jur., Adm. Forsikringsdirektoer i Kjoebstaedernes almlige Brandforsikring og Kommitteret Torp-Pedersen, Alf Hove (I46098)
 
7215 Cand.jur., Adm. Forsikringsdirektoer iA/S Forsikringsselskabet London af Zobel (Zobel), Hermann Peter (I187277)
 
7216 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Vissing, Jens (I169630)
 
7217 Cand.jur., Adm. Sparekassedirektoer i Den Sjaellandske BondestandsSparekasse, Sparekassen Sjaelland, Sparekassen Koebenhavn & Sjaelland og Sparkassen SDS Koebenhavn-Sjaelland, Direktionsformand i Sparekassen SDS (Nordea) Madsen, Steen (I167563)
 
7218 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Graff, Vibeke (I103719)
 
7219 Cand.jur., Administrationschef i Landbrugsministeriet, Amtsborgmester Hauch (Hauch), Viggo Rosenauer (I159607)
 
7220 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Stenbjerre, Kirsten (I196479)
 
7221 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Koch, Morten (I121977)
 
7222 Cand.jur., Administrator for Compagnie Franco Scandinavie (Kuldriften hos Sunderoe) Frølich (Frølich), Francis Richard de la Crux (I187275)
 
7223 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kirketerp-Møller (Møller), Margrethe (I109659)
 
7224 Cand.jur., Administrator i Hjemmet i Doeve Caspersen, Ove Malte (I193027)
 
7225 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hjerl, Torben (I275147)
 
7226 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kornum, Kjeld (I18894)
 
7227 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Leschly, Hans Henrik (I16889)
 
7228 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Levy, Hans (I15408)
 
7229 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gehl, Jens (I13434)
 
7230 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Johnsen, Jon (I3608)
 
7231 Cand.jur., Advokat Philip (Philip of Aalsgaarde), Hans (I2779)
 
7232 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philip (Philip of Altona), Mogens (I2697)
 
7233 Cand.jur., Advokat Berning, Klaus (I2454)
 
7234 Cand.jur., Advokat Buchwald of Gudumlund (Buchwaldt), Emil Carl von (I21494)
 
7235 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rørdam (Krag), Niels Skat (I21869)
 
7236 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Scheel (Skeel), Preben Ove Christian, Count (I25813)
 
7237 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Trolle (Trolle of Krabbesholm), Eskil (I34372)
 
7238 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hvid, Birgitte Ellen Merete (I38220)
 
7239 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Vibeke Egede (I42021)
 
7240 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Haume, Hans Henrik (I42108)
 
7241 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wissing, Kirsten (I44756)
 
7242 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schwanenflügel, Ditlev (I49733)
 
7243 Cand.jur., Advokat Carstensen, Peter James (I50936)
 
7244 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. (A), Ann Charlotte (I54347)
 
7245 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Anker, Jørgen (I61200)
 
7246 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hoffmeyer (Hoffmeyer), Leif Torsten (I67574)
 
7247 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thorup, Vagn (I74158)
 
7248 Cand.jur., Advokat Christensen, Jørgen Grube (I79200)
 
7249 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Brammer (Brammer), Klaus Kristian (I80922)
 
7250 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bergsøe (Bergsøe), Claus (I85046)
 
7251 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holmblad (Holmblad), Søren Jacob Frederik (I87963)
 
7252 Cand.jur., Advokat Rønne, Steen Møller (I88437)
 
7253 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Sussie Hjorhøy (I88528)
 
7254 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fischer-Møller, Hans (I91903)
 
7255 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Neergaard (Neergaard), Peter Johansen Due de (I100542)
 
7256 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Elisabeth (I103629)
 
7257 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kierkegaard, Axel (I105229)
 
7258 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fogh-Andersen, Kirsten (I105231)
 
7259 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Roepstorff (Roepstorff of A), Poul Henrik (I106499)
 
7260 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Inger Merete (I115997)
 
7261 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Tuxen (Tuxen), Troels Mørch (I120699)
 
7262 Cand.jur., Advokat Hostrup-Schultz (Hostrup), Birte Marie (I132934)
 
7263 Cand.jur., Advokat Nielsen, Thomas (I132956)
 
7264 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philip (Philip of Poland), Marianne (I137761)
 
7265 Cand.jur., advokat Kampmann (Kampmann), Poul (I138389)
 
7266 Cand.jur., Advokat Spinner, (A) (I138866)
 
7267 Cand.jur., Advokat Stephensen, Karl Stephan Læssøe (I139660)
 
7268 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Levin, Jens Thomas (I142824)
 
7269 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Levin, Peter Léon (I142828)
 
7270 Cand.jur., Advokat Videbech, Fritz (I143023)
 
7271 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Green, Mogens Claus Holmer (I145175)
 
7272 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Marcussen-Schack of Gültzow (Marcussen), Birgitte (I146580)
 
7273 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Richter, Christian Torben (I147017)
 
7274 Cand.jur., Advokat Haxthausen of Thienhausen (Haxthausen), Henrik von (I147367)
 
7275 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kofoed, Eigil Carl Andreas Holstein (I149614)
 
7276 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hornemann (Hornemann of Lübeck), Trods Henrik (I151548)
 
7277 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lerche-Lerchenborg (Lerche), Flemming Georg, Baron (I152865)
 
7278 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ehlers, Malene Regitze (I153284)
 
7279 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lund, Bonnie (I153647)
 
7280 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lindgren, Ture Cosman (I158723)
 
7281 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Castenschiold (Castenschiold), Karina Louise (I162341)
 
7282 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sally, Monica Louise (I162667)
 
7283 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schwanenflügel, Finn (I163233)
 
7284 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. La Cour (La Cour), Jacob Vilhelm (I164097)
 
7285 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Poulsen, Pernille Rosalia Korsbek (I164844)
 
7286 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sjørslev, Henrik (I166521)
 
7287 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Johnsen, Bjarne (I167793)
 
7288 Cand.jur., Advokat Lunn, Leif Helgesen (I170092)
 
7289 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thorball, Suzanne Gunilla (I171414)
 
7290 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Koch, Troels Peter Rovsing (I171692)
 
7291 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lokdam, Lars (I171715)
 
7292 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bryld, Carl Anders "Claes" (I171743)
 
7293 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lindhardt, Inger Lise (I172322)
 
7294 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Zinck, Søren (I172400)
 
7295 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kofoed, Hans Aage Holstein (I172405)
 
7296 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pontoppidan (Pontoppidan), Merete (I173699)
 
7297 Cand.jur., Advokat Iuel (Juel of Oegelstrup), Carl Frederik (I174950)
 
7298 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Markers, Bent Viggo Anton (I175819)
 
7299 Cand.jur., Advokat Neergaard (Neergaard), Richard Jens Ernst Bruun (I176390)
 
7300 Cand.jur., Advokat Goldschmidt (Goldschmidt of Copenhagen), Erik Martin (I178028)
 
7301 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hoppe (Hoppe), Johan Christoffer de (I178391)
 
7302 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Henriques (Henriques), Klaus Ellis (I180048)
 
7303 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hauch (Hauch), Carsten von (I180754)
 
7304 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Collet (Collet), Camilla Catharina (I181094)
 
7305 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Harboe (Harboe of Odense), Kirsten (I182336)
 
7306 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lange (Lange of Østbirk), Anette (I184234)
 
7307 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Blixenkrone-Møller (Møller), Hans (I184421)
 
7308 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Moltke (Moltke), Casper, Count (I184943)
 
7309 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Pernille Skov (I186750)
 
7310 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Jørgen Reimer (I186763)
 
7311 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Hans Keld (I187496)
 
7312 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. (A), Gitte (I188267)
 
7313 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Vestmar, Ulrik (I194269)
 
7314 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dahl, Thorkil (I194899)
 
7315 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lindgren, Bo Cosman (I194973)
 
7316 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Varming (Varming of Obling), Peter (I195475)
 
7317 Cand.jur., Advokat Poulsen, Jens Christian (I195867)
 
7318 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olrik (Olrik), Jakob Baden (I196289)
 
7319 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Søren (I199319)
 
7320 Cand.jur., Advokat Lüttichau (Lüttichau), Rudolf von (I199437)
 
7321 Cand.jur., Advokat Houe, Bernhard (I199724)
 
7322 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Linnemann-Schmidt (Schmidt), Ole Sprechler (I200938)
 
7323 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bache, Liselotte (I201163)
 
7324 Cand.jur., Advokat Heide-Jørgensen, Sigrid (I201865)
 
7325 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Scheibel (Scheibel), Ernst Carl Peter (I222547)
 
7326 Cand.jur., Advokat Tanggaard, Søren (I225859)
 
7327 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Cordes, Anja (I231755)
 
7328 Cand.jur., Advokat Pedersen, Kirsten Lis Stagetorn (I239207)
 
7329 Cand.jur., Advokat Stagetorn, Ove (I240473)
 
7330 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Elmerkjær, Jens Henning (I240491)
 
7331 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hove, Palle (I241737)
 
7332 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Martens, Carl Tore Jan (I243438)
 
7333 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nørskov, Jens (I257607)
 
7334 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Michael Vilhelm (I290187)
 
7335 Cand.jur., Advokat Schmidt, Per Kurt (I291131)
 
7336 Cand.jur., Advokat Hvidkjær, Karsten (I292815)
 
7337 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wier, Dorte (I351537)
 
7338 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Linde, Peter Ulrik (I389873)
 
7339 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Jens Christian (I392208)
 
7340 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bendtz, Stig (I395226)
 
7341 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Susanne Saul (I396529)
 
7342 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ebdrup, Steffen (I407700)
 
7343 Cand.jur., Advokat (Overtog 1967 forretning drevet af Arno Boserup og fra 1953 Erik Wilhjelm) Briand de Crèvecoeur, René Jacques (I170601)
 
7344 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kjær (Kjær of Horsens), Poul Christian Tage (I90686)
 
7345 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rovsing (Koch), Mette Sheraz (I171691)
 
7346 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Justesen, Erik (I34016)
 
7347 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christmas-Poulsen (Poulsen), Sebastian Bille (I195869)
 
7348 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olufsen (Olufsen of Rejsby), Janus Skak (I45045)
 
7349 Cand.jur., Advokat i Bech-Bruun, BFM i A/S Assurance-Compagniet Baltica Mørch (Mørch of Gjerding), Niels Erik (I149695)
 
7350 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Olufsen (Olufsen of Rejsby), Peter Christian Skak (I45048)
 
7351 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Lau Normann (I182394)
 
7352 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen (Carsten Pedersen), Anders Carsten Ravnholt (I174965)
 
7353 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Scherfig (Jensen), Christian Wrede (I399843)
 
7354 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ricard, Lennart Aure (I49131)
 
7355 Cand.jur., Advokat, Adm. Direktoer i A/S Det Oestasiatiske Kompagni (EAC) Hasle (Halse of Aarhus), Flemming Flach (I13837)
 
7356 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Carl-Erik Kvist (I115422)
 
7357 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. La Cour (La Cour), Hans Henrik (I164090)
 
7358 Cand.jur., Advokat, Adm. Direktoer i Walter Jessen & Co. A/S Grønvald, Torben (I178125)
 
7359 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Daell (Daell), Kurt Eduard (I174496)
 
7360 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bondesen, Ditlev (I84794)
 
7361 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Møller, Tue Tyge (I194823)
 
7362 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Strøbech, Peter (I160634)
 
7363 Cand.jur., Advokat, Afdelingschef for Juridisk Afdeling hos A/S Philips Handels & Industri Abildstrøm (Zabell of Denmark), Jørgen Zabell (I222493)
 
7364 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Erik Blegvad (I164128)
 
7365 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Branner, Peter (I186729)
 
7366 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Castenschiold (Castenschiold), Charlotte (I162916)
 
7367 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hulsrøj, Peter Jacob (I155169)
 
7368 Cand.jur., Advokat, BFM i A/S Uni-Dan / A/S Dansk Unilever og dets datterselskaber Staffeldt (Staffeldt), Sven von (I21229)
 
7369 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sand, Richard Rudolf (I82886)
 
7370 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kielberg, Arne (I155218)
 
7371 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Frederik Percy (I17348)
 
7372 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Richter, John (I146898)
 
7373 Cand.jur., Advokat, BNFM i Rockwool International A/S Pedersen, Per Carsten (I175021)
 
7374 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Molsted, Lone (I180948)
 
7375 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Prytz (Prytz), Inge (I184039)
 
7376 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Torkil (I241267)
 
7377 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ottosen-Støtt, Jens Ernest (I407803)
 
7378 Cand.jur., Advokat, Direktoer for De Danske Provinsbankers Forening og De Danske Provinsbankers Penskasse Schlegel, Peder Johan (I44566)
 
7379 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pontoppidan (Pontoppidan), Knud Børge (I42860)
 
7380 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Flemming Edvard (I199338)
 
7381 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Steen Anker (I103718)
 
7382 Cand.jur., Advokat, Direktoer i Dansk Jurist- og Oekonomforbund Harboe-Jepsen, Erling (I182980)
 
7383 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Jens Smedegaard (I146778)
 
7384 Cand.jur., Advokat, Ejer af Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen (Advokatfima Brunn & Hjejle) Svanholm, Poul Michael (I186721)
 
7385 Cand.jur., Advokat, Ejer af Advokatfirmaet Holm-Nielsen & Plesner (Advokatfirmaet Plesner Svane Groenborg) Holm-Nielsen, Henrik (I192675)
 
7386 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mærsk-Møller, Lene Mary Inger (I188580)
 
7387 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nebelong, Henrik (I38307)
 
7388 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sølling (Sølling of Skydebjerg), Per (I180946)
 
7389 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rovsing (Rovsing of Kastbjerg), Sys Agnes (I109652)
 
7390 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Arnstedt (Arnstedt), Karin Madeleine (I91634)
 
7391 Cand.jur., Advokat, Ejer af Konditoriet "La Glace" Elmerkjær, Merethe Ellinor (I240472)
 
7392 Cand.jur., Advokat, Ekspeditionssekretaer i Finansministeriet Tausen (Tausen of Ribe), Poul Vilhelm (I155035)
 
7393 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gaarmann, Michael (I171364)
 
7394 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Greby, Helle Elise (I291136)
 
7395 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rich, Carsten (I158266)
 
7396 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rechnitzer, Claes (I118545)
 
7397 Cand.jur., Advokat, Kommitteret i International Skibsfartspolitik og Soeret hos Industriministeriet Bredholt, Jørgen (I110968)
 
7398 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wier, Marianne (I384861)
 
7399 Cand.jur., Advokat, Kontorchef i Forskningscenter Risoe, og siden Kontorchef i Miljoe- og Energiministeriet Staffeldt (Staffeldt), Jørgen Schack von (I458824)
 
7400 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bondesen, Ulrik (I175856)
 
7401 Cand.jur., Advokat, M.B.A., Chefredaktoer, Direktoer, Ejer af Advokatfirmaet advokatfirmaet Christian Lillelund & Partners Lillelund (Lillelund), Christian Thomas (I44769)
 
7402 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kornerup (Kornerup of Roskilde), Niels Jørgen (I239208)
 
7403 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Husted-Andersen, Susanne (I120249)
 
7404 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Steglich-Petersen, Erik (I167716)
 
7405 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sandal, Ejvind (I191507)
 
7406 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Magid, Per (I162316)
 
7407 Cand.jur., Advokat, Partner i Advokatfirmaet Egemar, Clausen & Gertz i(Nørregade i København), Ejer af Soedal Skov I/S, Jordrup Skovbrug og Aasbaek ApS Gertz (Gertz), Torben Clarentius (I199981)
 
7408 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Clan (Clan), Dorrit Beate (I170798)
 
7409 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rekling, Michael (I188557)
 
7410 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Peter Michael (I132867)
 
7411 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kornerup (Kornerup of Roskilde), Jacob Ove (I239209)
 
7412 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rostock-Jensen, Jens (I149112)
 
7413 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holmblad (Holmblad), Niels Henrik (I191792)
 
7414 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lett, Georg (I79247)
 
7415 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lett, Jesper (I79248)
 
7416 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lett, Ulrik (I79250)
 
7417 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Vilstrup, Bo Foss (I201238)
 
7418 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bardenfleth (Bardenfleth), Christian Løvenørn von (I68571)
 
7419 Cand.jur., Advokat, Partner og Faggruppeleder for Offentlig Virksomhed i Advokatfirmaet Bech-Bruun Dragsted og Bech-Bruun Auken, Jens Gunnarsen (I175678)
 
7420 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Howitz, Carl-Johan (I109778)
 
7421 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Falck (Falck of Norway), Erik Steen Sophus (I168000)
 
7422 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Drusebjerg, Poul (I199371)
 
7423 Cand.jur., Advokat, Retsassessor Engberg (Engberg of Denmark), Gudrun (I139449)
 
7424 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Werner, Elin (I241214)
 
7425 Cand.jur., Advokat, Senior Partner i Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen (Advokatfirmaet Bruun & Hjejle), Formand i Advokatraadet Juul (Juul of Spentrup), Steffen (I169784)
 
7426 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Engell, Oluf Christian (I166987)
 
7427 Cand.jur., Advokat, Senior Partner i Advokatfirmaet Koch-Nielsen & Groenborg, Advokatfirmaet Plesner & Groenborg og Advokatfirmaet Plesner Svane Groenborg Grønborg, Jørgen (I12393)
 
7428 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Moltke-Leth (Leth), Torben (I128842)
 
7429 Cand.jur., Advokat, Socialdirektoer i Roskilde Amt Koch, Anders (I122037)
 
7430 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christrup, Birgitte (I188262)
 
7431 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Moltke-Leth (Leth), Henrik (I103729)
 
7432 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jonquières, Christian Godfred de Dompierre de (I166706)
 
7433 Cand.jur., Advokat, Underdirektoer hos A/S Danske Bank (Danske Bank) og Danske Bank (Danske Bank) A/S (Danske Bank (Danske Bank) - DDB) Vestberg, Adam Henrik (I188261)
 
7434 Cand.jur., Advokat, Underdirektoer i A/S De Danske Sukkerfabrikker (DDS - Danisco), Adm. Forsikringsdirektoer i A/S Det Kjoebenhavnske Reassurance-Compagni (Kjoebenhavnske Re), Underdirektoer i Superfos A/S og Topdanmark A/S, Senior Partner i Oskar B Bramsen (Bramsen), Bent Ludvig (I201092)
 
7435 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lilholt, Joakim (I192065)
 
7436 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen (Bolt Jørgensen 2), Niels Bolt (I431087)
 
7437 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rørbæk-Petersen, Ole (I164801)
 
7438 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Husted-Andersen, Stefanie (I161984)
 
7439 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Koch, Jørgen Hansen (I5542)
 
7440 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Goldschmidt (Goldschmidt of Sonderhausen), Ernst (I173727)
 
7441 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ramsing, Leif (I183251)
 
7442 Cand.jur., Afdelingschef for Juridisk Afdeling hos Industriraadet (Dansk Industri), Adm. Direktoer i A/S Dagbladet PolitikenA/S, BFM i A/S Dagbladet Politiken og Superfos A/S Klæbel, Ernst Hviid (I111205)
 
7443 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Maire (Maire), Emil le (I176623)
 
7444 Cand.jur., Afdelingschef i Boligministeriet Nielsen, Vagn Rud (I190639)
 
7445 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nørgaard, Jørgen (I193144)
 
7446 Cand.jur., Afdelingschef i Forsikrings-A/S Skandinavia, Redaktoer af "Assurandoeren" Rostock-Jensen, Knud (I197176)
 
7447 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jacobsen, Bertil (I139604)
 
7448 Cand.jur., Afdelingschef i Handelsministeriet, Bankdirektoer i A/S Privatbanken (Nordea Bank A/S) Thygesen, Johannes Valdemar (I131205)
 
7449 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Reimann, Johan Martini (I154685)
 
7450 Cand.jur., Afdelingschef i Ministeriet for Offentlige Arbejder (Trafikministeriet) Munck, Victor Emanuel (I27191)
 
7451 Cand.jur., Afdelingschef og Kommitteret i Udenrigsministeriet, Grosserer Valeur (Valeur), Erik (I185738)
 
7452 Cand.jur., Akdemibogholder og Akademiforvalter ved Soroe Akademi Sarauw, Carl Harald (I100299)
 
7453 Cand.jur., aktuar Markø, John Meyer (I141575)
 
7454 Cand.jur., Ambasadoer i Athen, Protokolchef i Udenrigsministeriet Kønigsfeldt, Albert Wulff (I199072)
 
7455 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Martensen-Larsen, Annette Victoria (I40520)
 
7456 Cand.jur., Ambassaderaad, Nyder af Successorfonden i Grevskabet Roepstorff Wedel-Heinen (Vedel of Copenhagen), Erik Julius Theodor von (I147829)
 
7457 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wæwer, Svend (I71965)
 
7458 Cand.jur., Ambassadoer Helweg-Larsen, Christian Ulrik (I145891)
 
7459 Cand.jur., Ambassadoer Knox (Knox), Johan (I146575)
 
7460 Cand.jur., Ambassadoer Tillitse, Lars Pedersen (I147115)
 
7461 Cand.jur., Ambassadoer Warberg, Mogens (I152079)
 
7462 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Reimann, Leif Mogens "Lasse" (I154674)
 
7463 Cand.jur., Ambassadoer Lose, Carl Vigand Johan (I166393)
 
7464 Cand.jur., Ambassadoer Hude (Hude), Preben Arthur von der (I179392)
 
7465 Cand.jur., Ambassadoer Scheele (Scheele of Schwabstedt), Jørgen Ditlev (I189674)
 
7466 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bendix, Michael Urban (I172531)
 
7467 Cand.jur., Ambassadoer i Iran, Protokolchef i Udenrigsministeriet Forlagsboghandler, Ejer af Thaning & Appels Eft., Direktoer i Thaning & Appels Eft. A/S, Forlagsredaktoer i Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag A/S (Dan Sadolins gymnasiekammerat) Jonquières, Frederik Godfred de Dompierre de (I50259)
 
7468 Cand.jur., Ambassadoer i Peru og Bolivia Colding (Colding), Johan Frederik Andreas Holck (I172729)
 
7469 Cand.jur., Ambassadoer i Saudi Arabien, Iran og Italien Munk, Troels (I157805)
 
7470 Cand.jur., Ambassadoer i Thailand, Burma, Vietnam og Laos og i Saudi Arabien, Forenede Emirater, Kuwait, Bahrain og Oman Howitz, Frantz Bonaventura (I109799)
 
7471 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Riberholdt, Gunnar (I194960)
 
7472 Cand.jur., Ambassadoer, Godsejer Moltke-Huitfeldt (Moltke), Adam Nicholas, Count (I163080)
 
7473 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lehmann, Tyge (I91897)
 
7474 Cand.jur., Amtmand Kofoed (Kofoed of Blykobbegaard), Ove Christopher Høegh-Guldberg (I17006)
 
7475 Cand.jur., Amtmand Ulrich (Ulrich of Hildesheim), Kay (I50153)
 
7476 Cand.jur., Amtmand Rump, Jens Nicolai Reimer (I192423)
 
7477 Cand.jur., Amtmand i Bornholm Øllgaard, Balthazar Krarup (I161364)
 
7478 Cand.jur., Amtmand i Buskerud, Departementschef for Finansdepartementet, Godsejer Collett (Collett), Jonas (I157736)
 
7479 Cand.jur., Amtmand i Faeroeerne, Retspraesident i Koebenhavns Byret Rytter, Svenning (I49338)
 
7480 Cand.jur., Amtmand i Ringerike, Hallingdal, Eker og Buskerud Rafn (Rafn of Allerslev), Emanuel (I86801)
 
7481 Cand.jur., Amtmand i Skanderborg Lindholm, Hans von (I191689)
 
7482 Cand.jur., Amtmand i Stavanger Aas, Lauritz Carl (I193863)
 
7483 Cand.jur., Amtmand i Stavanger, Kancellist ved St. Olavs Ordenen Munthe of Morgenstjerne (Munthe of Morgenstjerne), Wilhelm Herman Ludvig von (I17188)
 
7484 Cand.jur., Amtmand i Thisted, Stiftamtmand Haugen-Johansen, Christian (I168531)
 
7485 Cand.jur., Amtmand over Randers Ricard, Jean Jacques (I150667)
 
7486 Cand.jur., Amtsforvalter Schou, William (I6845)
 
7487 Cand.jur., Amtsforvalter Gottlieb, Carl Nicolai Christian (I96639)
 
7488 Cand.jur., Amtsforvalter Strøm, Christian (I118709)
 
7489 Cand.jur., Amtsforvalter Brammer (Brammer), Tage Johannes (I151108)
 
7490 Cand.jur., Amtsforvalter i Haderslev, Skovkasserer ved Haderslev Skovdistrikt Haffner, Waldemar von (I194564)
 
7491 Cand.jur., Amtsforvalter i Hjoerring Bybjerg, Johannes Raun (I8343)
 
7492 Cand.jur., Amtsforvalter i Ribe, Godsejer Brun, Ludvig Munthe (I159949)
 
7493 Cand.jur., Amtsforvalter i Svendborg Rahbek, Herluf Meilsøe (I98992)
 
7494 Cand.jur., Amtsforvalter i Viborg Amtstuedistrikt Schoubye, Knud Christian Ørsnes (I43266)
 
7495 Cand.jur., Amtsforvalter ved Praestoe Amts Sjaellandske Amtstuedistrikt Blechingberg, Einar (I88441)
 
7496 Cand.jur., Amtsforvalter, Departementschef Bull, Gustav Ludvig (I181305)
 
7497 Cand.jur., Amtsforvalter, Kunstmaler Wilde, Johan Sophus Just Alexander (I146602)
 
7498 Cand.jur., Amtsfuldmaegtig Fischer (Fischer of Denmark), Christian de (I18595)
 
7499 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Simonsen, Henrik (I16007)
 
7500 Cand.jur., Amtsfuldmaegtig Lassen, Emanuel Georg Christian (I244219)
 
7501 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bache, Lars Ole Karsten (I201142)
 
7502 Cand.jur., Amtsfuldmaegtig i Skanderborg Amt Olivarius (Olivarius), Joseph (I109234)
 
7503 Cand.jur., Amtsfuldmaegtig i Viborg, Forstander i Viborg Helweg-Larsen, Børge (I145675)
 
7504 Cand.jur., Amtsfuldmaegtig, Amtraadssekretaer, Amtsrevisor, Forligskommissaer i Svendborg Friis-Hansen, Julius Vilhelm (I116356)
 
7505 Cand.jur., Amtsfuldmaegtig, Klosterforvalter Jespersen, Erik Christopher (I143752)
 
7506 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schrøder, Jan (I172293)
 
7507 Cand.jur., Amtssekretaer i Haderslev, Historisk Forfatter Wimpffen (Wimpffen), Carl Wilhelm Anton, Baron von (I201675)
 
7508 Cand.jur., Ankechef Simony (Simony), Johan Frederik (I49435)
 
7509 Cand.jur., Ankechef Ussing (Ussing 2), Kirsten (I434417)
 
7510 Cand.jur., Ankechef i de saerlige afdeling i boernesager i Den Sociale Ankestyrelse Munch-Petersen, Erik Troels (I26126)
 
7511 Cand.jur., Ankechef i Den Sociale Ankestyrelse Bentzon, Birgitte Weis (I14069)
 
7512 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Bente Flindt (I390218)
 
7513 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Stagaard, Jan (I103540)
 
7514 Cand.jur., Ansat i Dansk Arbejdsgiverforening, Handelsskolelaerer hos Handelsskolen Ishoej og Taastrup (Copenhagen West Business College) Wichmand (Wichmand), Helle-Vibeke (I175901)
 
7515 Cand.jur., Ansat i Koebenhavns Kommune Tredje Afdelings Forsikringskontor Scheel (Skeel), Ove, Count (I26791)
 
7516 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Stenbjerre, Jørgen (I184037)
 
7517 Cand.jur., Arkivar, Arkivchef i Udenrigsministeriet Zytphen-Adeler (Zytphen-Adeler), Gerhard Christopher, Baron (I84613)
 
7518 Cand.jur., Arvefaester, Birkedommer og Birkeskriver i Holsteinborg Birk, Sparekassedirektoer i Holsteinsborg Sparekasse Fiedler, Harald Valdemar (I85112)
 
7519 Cand.jur., Assistant i Finansministeriet Obelitz (Obelitz), Johannes Balthasar Gebhardt von (I127392)
 
7520 Cand.jur., Assistent Ahlefeldt-Laurvig (Ahlefeldt), Frederik Vilhelm, Count (I21402)
 
7521 Cand.jur., Assistent i Finansministeriet Colbjørnsen, Christian (I189865)
 
7522 Cand.jur., Assistent i Finansministeriet, Forfatter, Personalhistoriker, Topograf Algreen-Ussing (Ussing), Frederik (I196511)
 
7523 Cand.jur., Assistent i Finansministeriets Anden Departement Scheel (Skeel), Otto Christian, Count (I28145)
 
7524 Cand.jur., Assistent i Finansministeriets Foerste Departement Schaffalitzky de Muckadell (Schaffalitzky), Erik Otto Wilhelm, Baron (I169243)
 
7525 Cand.jur., Assistent i Hoejesterets Justitskontor Bang (Bang of Anneberggaard), Lorentz Christian Bentzon (I168948)
 
7526 Cand.jur., Assistent i Indenrigsministeriet Gyldenkrone (Gyldenkrone), Viggo, Baron (I151689)
 
7527 Cand.jur., Assistent i Justitsministeriet Piper (Piper of Bernau), Martin Louis Theodor (I246317)
 
7528 Cand.jur., Assistent i Justitsministeriet og Kriminaldommer, Overretssagfoerer (Advokat) Maire (Maire), Paul-Louis le (I179489)
 
7529 Cand.jur., Assistent i Landbrugsministeriet og i Ministeriet for Offentlige Arbejder (Trafikministeriet) Lerche-Lerchenborg (Lerche), Axel Otto, Baron (I18168)
 
7530 Cand.jur., Assistent i Landsover-, Hof- og Stadsretten, Herredskriver i Noervang-Toerrild Herreder Bræstrup, Christian Ludvig Tycho (I170762)
 
7531 Cand.jur., Assistent ved Direktionen hos Nationalbanken Kofoed, Georg Albrecht (I40117)
 
7532 Cand.jur., Assistent ved Tabelvaerket for Hertugdoemmerne Meyer, Hermann Ludvig (I170787)
 
7533 Cand.jur., Assurancemaegler, Forretningsfoerer og Direktoer hos De private Assurandoerer Hvidt, Edvard Julius (I35624)
 
7534 Cand.jur., Assurandoer, Direktoer Bramsen (Bramsen), Ernst Boe (I160074)
 
7535 Cand.jur., Auditoer (Haeren) Nyholm, Søren Benjamin (I82867)
 
7536 Cand.jur., Auditoer i Ministeriet i Trafikministeriet Topsøe-Jensen, Torben Bohr (I162449)
 
7537 Cand.jur., Auditoer i Soeetatens kombinerede ret Grüner (Grüner), Hans (I86579)
 
7538 Cand.jur., Auditoer ved De Danske Statsbaner (DSB), Konstitueret Byretsdommer i Koebenhavns Byret, Sekretaer for Radioraadet, Dramatisk Konsulent og Instruktoer ved Statsradiofonien (DR), Forfatter Bang, Oluf August (I34083)
 
7539 Cand.jur., Auktionsdirektoer, Kongelig Borgmester i Varde og Aarhus, BFM i Andelsselskabet Gudenaacentralen, RFM i A/S Aarhus Privatbank Drechsel, Ernst Christoph Lorentz von (I83655)
 
7540 Cand.jur., Auskultant i Rentekammeret Bülow (Bülow), Magnus Martinus von (I49744)
 
7541 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Drusebjerg, Helle (I237894)
 
7542 Cand.jur., Bankbestyrer Meyer, Ove Hans Chresten (I113661)
 
7543 Cand.jur., BankDirektoer Wilcken, Carl Vilhelm Laurantius (I241491)
 
7544 Cand.jur., Bankdirektoer i A/S A/S Danske Bank (Danske Bank) (Danske Bank (Danske Bank) - DDB) Harhoff (Harhoff), Poul Christian Conrad (I200229)
 
7545 Cand.jur., Bankdirektoer i A/S Danske Bank (Danske Bank) (Danske Bank (Danske Bank) - DDB), Adm. Direktoer i SDC Holding A/S og Sparekassernes Datacentral, Adm. Sparekassedirektoer i Sparekassen Bikuben A/S, Bikuben Girobank A/S og Kapital Holding A/S (BG Thufason, Henrik (I184737)
 
7546 Cand.jur., Bankdirektoer i A/S Privatbanken (Nordea Bank), Godsejer af Davrup Green, Johannes Carsten (I145160)
 
7547 Cand.jur., Bankinspektoer Tetens, Svend (I147091)
 
7548 Cand.jur., Bankinspektoer I i Banktilsynet, Bankdirektoer i Haandvaerkerbanken i Kjoebenhavn A/S og i Fyens Disconto Kasse Bank-A/S og A/S Den Danske Provinsbank (PB - DDB) Wad, Torkel Matthias (I48859)
 
7549 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Heyman, Allan (I162000)
 
7550 Cand.jur., Bestyrer af Det Kongelige Teaters Elevskole, Skoledirektoer, Forfatter, Titulaer Professor hos Koebenhavns Universitet Bauditz (Baudissin), Sophus Gustav (I186736)
 
7551 Cand.jur., Bestyrer af Gaeldkommissionens og Gaesterettens Kontor Castenschiold (Castenschiold), Gustav Hans Henrik Holten (I47443)
 
7552 Cand.jur., Bibliotekar i Kunstakademiet Marcus, Aage (I200333)
 
7553 Cand.jur., Birkedommer Haastrup (Haastrup of Svanninge), Johannes Otto (I23371)
 
7554 Cand.jur., Birkedommer Øllgaard, Hans Christian Mathias Krarup (I119782)
 
7555 Cand.jur., birkedommer Boesen, Niels Schultz (I138936)
 
7556 Cand.jur., Birkedommer for Tredje Afd. hos Frederiksberg Birk Heide-Jørgensen, Gustav (I161823)
 
7557 Cand.jur., Birkedommer i Koebenhavns Amts nordre Birk Valeur (Valeur), Carl (I185737)
 
7558 Cand.jur., Birkedommer i Koebenhavns Amts Soedre Birk Johnsen, Poul Christian (I195838)
 
7559 Cand.jur., Birkedommer og -skriver i Amager Birk Kramer, Erik Christopher (I165635)
 
7560 Cand.jur., Birkedommer og -skriver i Nysted, Borgmester i Nysted Holck (Holck of Stord), Harald Julius von (I166599)
 
7561 Cand.jur., Birkedommer og Skriver i Laesoe Birk, Herredsfoged og Herredskriver i Boelling-Noerre Herred, Tillige af de Staten tilhoerende Tipperenge i Ringkoebing Fjord Barfoed (Pedersen), Adolph Johan Hugo (I33417)
 
7562 Cand.jur., Birkedommer, Godsforvalter i Clausholm Bay (Bay of Randers), Anders Carlsen (I194436)
 
7563 Cand.jur., birkefuldmaegtig Prior (Prior of Denmark), Sophus Jantzen (I138724)
 
7564 Cand.jur., Birkefuldmaegtig Carstensen, Richard Hugo (I167253)
 
7565 Cand.jur., BM og Ekspeditionssekretaer i Creditkassen i Huseiere i Kjoebenhavn Scholten (Scholten), Anthon Frederik Sophus von (I91139)
 
7566 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Melchior, Carl Harald (I141749)
 
7567 Cand.jur., Bogholder for de Offentlige Stiftelser ved Kvaesturen hos Koebenhavns Universitet, Bestyrelsessekretaer i A/S Kjoebenhavns Handelsbank (Handelsbanken - DDB) Holck (Holck of Stord), Alfred Valdemar von (I171296)
 
7568 Cand.jur., Bogholder i A/S A/S Danske Bank (Danske Bank) (Danske Bank (Danske Bank) - DDB) Haxthausen of Appenburg (Haxthausen), Peter Maximilian, Baron (I147785)
 
7569 Cand.jur., Bogholder i Fattigvaesenet Ditten, Ernst Johan "Hans" von (I137735)
 
7570 Cand.jur., bogholder vid Mosaisk Trossamfund Jacob, Jokel Simon (I135821)
 
7571 Cand.jur., Bogtrykker, Bladudgiver (Odense) Seidelin (Seidelin), Friederich (I36569)
 
7572 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Iuel (Juel of Oegelstrup), Gregers (I121502)
 
7573 Cand.jur., Borgmester Tuxen (Tuxen), Christian (I112853)
 
7574 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Emanuel, Birthe (I137760)
 
7575 Cand.jur., Borgmester i Frederiksvaerk, Politimester for Frederikssund, Frederiksvaerk, Horns Herred, Halsnaes Birk og Oelsted Sogn i Frederiksborg Birk Larsen (Larsen), Edvard Balthazar (I149039)
 
7576 Cand.jur., Borgmester i Kalundborg, Politimester i Holbaek, Dommer i Toender Gjessing (Gjessing), Hakon (I168857)
 
7577 Cand.jur., Borgmester i Koege Lipke, William Carl Frederik (I195595)
 
7578 Cand.jur., Borgmester i Skagen, Byfoged og Byskriver i Stege Koebstad og Herredsfoged og Herredsskriver i Moens Herred, Bogmester i Stege Koebstad, Dommer i Stege Koebstad og Moens Herred Richter, Andreas Boghart (I164392)
 
7579 Cand.jur., Borgmester i Viborg og Horsens, Birkedommer i Kronborg Oestre Birk og Hellebaek Birk, Bestyrer af Det Beenfeld-Lichtenbergske Fideikommis Jork, Richard William Claudius (I156976)
 
7580 Cand.jur., Borgmester i Viborg, Herredsfoged i Middelsom-Soenderlyng Herreder, Sparekassedirektoer i Viborgs Byes & Omegns Sparekasse Bruhn, Frederik Christian Henrik Poul (I177457)
 
7581 Cand.jur., Borgmester og Byfoged i Kolding, Byfoged og Bydommer i Soroe og Baroniet Holbergs Birker Baller, Viggo (I149727)
 
7582 Cand.jur., Borgmester, Byfoged og Byskriver i Varde, Byfoged og Byskriver i Korsoer, Dommer i Skaelskoer, Civildommer i Koebenhavns Nordre Birk Hattensen, Christian Henrik Friis (I160679)
 
7583 Cand.jur., Borgmester, Departementschef i Indenrigsministeriet, Nationalbankdirektoer i Danmarks Nationalbank Linnemann (Linnemann of Fredericia), Stephan (I146662)
 
7584 Cand.jur., By- og Herredsfuldmaegtig Sehested (Sehested), Harald (I168220)
 
7585 Cand.jur., By- og Herredsfuldmaegtig i Ebeltoft, Prokurator (Advokat) Hude (Hude), Sophus Waldemar von der (I170566)
 
7586 Cand.jur., Bydommer i Aalborg Koebstad, Birkedommer i Aalborg Birk og Herredsdommer i Fleskum Herred og i Hads Herred og i Nykoebing M Koebstad Hornemann (Hornemann of Lübeck), August Wilken (I45634)
 
7587 Cand.jur., Bydommer i Varde Koebstad Müller, Frederik Vilhelm (I86171)
 
7588 Cand.jur., Byfoged & -skriveri Store Heddinge Koebstad, Herredsfoged og Herredsskriver i Stevns & Fakse Herrreder, Borgmester Haxthausen of Thienhausen (Haxthausen), Christian Frederik von (I147354)
 
7589 Cand.jur., Byfoged i Helsingoer Juul (Juul of Norway), Svend Brun (I67431)
 
7590 Cand.jur., Byfoged i Odense, Politimester i Odense Bülow (Bülow), Adam Erik Christian von (I175095)
 
7591 Cand.jur., Byfoged og Borgmester for Ringsted, Herredsfoged i Ulfborg-Hind Herreder, Birkedommer i Koebenhavns Soendre Birk Finsen, John (I195414)
 
7592 Cand.jur., Byfoged og Borgmester i Hilleroed, Dommer i Hilleroed Zahlmann, Frederik Carl Christian (I75963)
 
7593 Cand.jur., Byfoged og Byskriver i Faaborg, Herredsfoged og Herredsskriver i Salling, Borgmester i Faaborg, Byretsdommer i Faaborg Koebstad Skouenborg, Stephan Peter Hansen (I147176)
 
7594 Cand.jur., Byfoged og Byskriver i Holstebro og Rudkoebing, Herredsfoged og Herredsskriver i Hjerm og Ginding, Bjerge og Aasum samt Langelands Noerre og Soender, Borgmester i Holstebro og Rudkoebing Auchamp (Auchamp), Harald Albert Heinrich de (I194133)
 
7595 Cand.jur., Byfoged og Byskriver i Mariager, Herredsfoged og Herredsskriver i Onsild og Gerlev Herreder og i Kolding Herred Hansen, Gustav Theodor (I154500)
 
7596 Cand.jur., Byfoged og Byskriver i Skanderborgog Herredsfoged og Skriver i Hjelmslev og Gern Herreder, Borgmester i Skanderborg, Byfoged og Herredsfoged i Bjerg og Aasum Herreder Thiele, Frederik Andreas (I146578)
 
7597 Cand.jur., Byfoged og Byskriver samt Borgmester i Ebeltoft, Herredsfoged og Herredsskriver i Mols og en del af Soendre Herreder, Herredsfoged, Byfoged og Byskriver samt Borgmester i Skanderborg, Herredsfoged og Herredsskriver Lunde-Skam Herreder Meyn, Peter Christian Wilhelm (I4782)
 
7598 Cand.jur., Byfoged, Byskriver og Borgmester i Stubbekoebing Koebstad og Herredsfoged og Herredsskriver i Stubbekoebing Herred, Auditoer Oxenbøll (Oxenbøll), Vilhelm Michael Christian (I173651)
 
7599 Cand.jur., Byfoged, Herredsfoged, Dommer, Borgmester Finsen, Olaf (I195383)
 
7600 Cand.jur., Byfoged, Kontorchef Olrik (Olrik), Henrik Gerner Snedorff Benedict (I100469)
 
7601 Cand.jur., Byfogedfuldmaegtig i Aarhus Bering (Lauridsen), Michael Henrik (I406863)
 
7602 Cand.jur., Byfuldmaegtig og Birkefuldmaegtig i Sakskoebing Sørensen, Jens "Selsing" (I224779)
 
7603 Cand.jur., Byfuldmaegtig og Birkefuldmaegtig i Vordingborg Møller, Lorentz Arnt (I22782)
 
7604 Cand.jur., Byretdommer i Aarhus Byret og Herredsdommer i Aarhus Herredsret Hornemann (Hornemann of Lübeck), Knud (I131061)
 
7605 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lunøe (Lunøe of Denmark), Jens Iuel (I101448)
 
7606 Cand.jur., Byretsdommer i Aalborg Ret, Formand i Dansk Juristforbund Neergaard (Neergaard), Erik Bruun de (I126382)
 
7607 Cand.jur., Byretsdommer i Frederiksberg Byret Harbou, Niels Nielsen (I149893)
 
7608 Cand.jur., Byretsdommer i Frederikshavn Koebstad og Herredsdommer i Horns Herred (med Skagen Koebstad og Laesoe Birk) Sthyr, Carl Henrik (I200206)
 
7609 Cand.jur., Byretsdommer i Horsens Koebstad Nielsen, Kai (I116349)
 
7610 Cand.jur., Byretsdommer i Koebenhavns Byret, Direktionsformand og Sparekassedirektoer i Sparekassen Bikuben (BG - DDB), BFM i A/S Nordisk Fjerfabrik Fauerholt, Axel Johannes (I47223)
 
7611 Cand.jur., Byretsdommer i Koebenhavns Byret, Landretsdommer i Oestre Landsret Hastrup (Hastrup), Erik Christian Grønvold (I49167)
 
7612 Cand.jur., Byretsdommer i Koebenhavns Byret, Landsretdommer ved Oestre Landsret Jacobæus (Iacobæa), Henrik Emil (I187091)
 
7613 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Levy, Claus Lutke (I15413)
 
7614 Cand.jur., Byretsdommer i Koebenhavns Byret, Sparekassedirektoer i Fyens Stifts Sparekassse, Adm. Sparekassedirektoer i Sparekassen for Kjoebenhavn og Omegn (SDS - Unibank - Nordea) Dybdal, Carl Christian (I61719)
 
7615 Cand.jur., Byretsdommer i Koebenhavns Byret, Viceretspraesident i Soe- og Handelsretten, BNFM i A/S De forenede Vagtselskaber (ISS) Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Edward Philip (I195312)
 
7616 Cand.jur., Byretsdommer i Middelfart Byret Stephensen, Karl Emil Stephani (I115339)
 
7617 Cand.jur., Byretsdommer i Roenne Zeuthen (Zeuthen), Emil Hieronymus (I1224)
 
7618 Cand.jur., Byretsdommer i Skive Byret og Byretsdommer i Grenaa Byret, Landsretssagfoerer (Advokat) (Ebeltoft) Bechtolsheim, Harald Holten von Mauchenheim (I193924)
 
7619 Cand.jur., Byretsdommer i Struer, Kriminalretsdommer i Lyngby og Byretsdommer Ringsted Kønigsfeldt, Haagen (I66870)
 
7620 Cand.jur., Byretsdommer i Svendborg Byret Licht (Licht), Flemming Emil de Fine (I117328)
 
7621 Cand.jur., Byretsdommer i Vordingborg Koebstad Worsaae, Tage (I191435)
 
7622 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pedersen, Birgitte Holmberg (I191750)
 
7623 Cand.jur., Byretsdommer, Borgmester i Glostrup, Folketingsmedlem Elmerkjær, Frederik Aage (I240481)
 
7624 Cand.jur., Byretsfuldmaegtig Helsted, Poul (I201763)
 
7625 Cand.jur., Byskriver og Raadhusstueskriver i Aalborg, Byfoged og Byskriver samt Politimester Gad (Gad of Norway), Johan Henrik "Henry" Theodor (I104132)
 
7626 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sand, Anne Vibeke (I76003)
 
7627 Cand.jur., Cand.jur., Hoejesteretsdommer og Hoejesteretspraesident Gram, Richard Severin (I182575)
 
7628 Cand.jur., Cand.mag., Godsejer af Oebjerggaard Tillisch (Tillisch), Holger (I156885)
 
7629 cand.jur., cand.med. Brüel, Oluf (I254154)
 
7630 Cand.jur., Cand.polit., Exam.polyt., Kontorchef i Finansministeriet Bojesen, Carl Vilhelm (I166210)
 
7631 Cand.jur., Cand.polit., Overretssagfoerer (Advokat) Steenstrup (Vogelius), Birger Nikolai Eeg (I17405)
 
7632 Cand.jur., Cand.polit., Stiftamtmand Martensen-Larsen, Florian (I40453)
 
7633 Cand.jur., Cand.polit., Toldforvalter Sperling (Sperling of Denmark), Adolph Joachim Ulrich von (I111906)
 
7634 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lindahl, Hans Anton Fabian (I87846)
 
7635 Cand.jur., Cand.polit., Underretssagfoerer (Advokat), Amtsforvalter i Viborg Rørdam (Rørdam), Arvid (I231125)
 
7636 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Vasegaard, Viggo Sørensen (I194566)
 
7637 Cand.jur., Cand.polyt., Kontorchef og Chef for Foerste Banekontor i Generaldirektoeratet for De Danske Statsbaner (DSB) Høncke, Hugo (I172276)
 
7638 Cand.jur., Cand.polyt., Underretssagfoerer (Advokat), Kontorchef i Sekretariatet i Fjerde Afdeling hos Koebenhavns Magistrat (Koebenhavns Kommune), Adm. Direktoer for Koebenhavns Belysningsvaesen (KE Energi) Therkelsen, Andreas (I172215)
 
7639 Cand.jur., Cand.theol., Sognepraest Porvarosson, Oddur (I165810)
 
7640 Cand.jur., Cand.theol., Sognepraest til Gudum Olsen, Niels (I159316)
 
7641 Cand.jur., Cand.theol., Sognepraest til Roenninge Jensen, Anders (I242579)
 
7642 Cand.jur., Cand.theol., Sognepraest, Provst Jork, J C (I170815)
 
7643 Cand.jur., Chargé d'Affaires i Stockholm, Amtmand i Hedmarks Høyer (Høyer of Norway), Andreas (I198383)
 
7644 Cand.jur., chef for Gentoftes kommunes oekonomiske forvaltning Dam, Immanuel (I141554)
 
7645 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bornemann (Bornemann), Claus Erik von (I160675)
 
7646 Cand.jur., Chef for Tredje Udskrivningskreds i Indenrigsministeriet Ramm (Ramm of Denmark), Viggo (I157654)
 
7647 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. West, Morten (I246422)
 
7648 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kamper, Anne (I191915)
 
7649 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Estrup (Estrup 1), Steen Jacob (I44355)
 
7650 Cand.jur., Civildommer i Gentofte Trommer, Ingeborg Marie Helene (I166507)
 
7651 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bay, Reidar Ludvig Arnet (I441312)
 
7652 Cand.jur., Civiloekonom H.D. (Regnskabsvaesen), Adm. Forsikringsdirektoer i Forsikrings-A/S Nye Danske Lloyd af 1864 (Baltica - Tryg) Thulstrup, Hans Otto (I201104)
 
7653 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Roepstorff von Scholten (Roepstorff of A), Bjørn (I105922)
 
7654 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Moltke-Leth (Leth), Kjeld Adam (I44009)
 
7655 Cand.jur., Dampmoeller og Skibsreder Harboe (Harboe of Odense), Søren Gottlob (I172069)
 
7656 Cand.jur., Delegationschef for Danske Delegation til Forhandlingerne om Konventionelle Vaebnede Styrker i Europa og om Tillids- og Sikkerhedsskabende Foranstaltninger i Europa (Wien), Ambassadoer tiil Kina og Sverige Friis-Møller, William (I245765)
 
7657 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Michaelsen, Albert (I17706)
 
7658 Cand.jur., Departementschef for Departementet hos Undervisningsministeriet Glahn (Glahn), Kai (I386907)
 
7659 Cand.jur., Departementschef for Foerste Revisionsdepartement i Finansministeriet Hansen, Christian Eskild Theodor (I182172)
 
7660 Cand.jur., Departementschef for i Foerste Revisionsdepartement i Finansministeriet, Departementschef og Generaldirektoer for Skattevaesenet, Patron for St. Petri Kirke og Broedrene Petersens Jomfrukloster Blechingberg, Erik Daniel Georg (I120892)
 
7661 Cand.jur., Departementschef for Indenrigsministeriets Anden Department (Offentlige Arbejder), Generaldirektoer i Generaldirektoeratoratet for Post- og Telegrafvaesenet (Post Danmark) Schou, Johan Lauritz (I195437)
 
7662 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Koch, Hans Jørgen Paludan-Müller (I191437)
 
7663 Cand.jur., Departementschef i Fiskeriministeriet Dinesen (Dinesen), Bengt Sophus (I20059)
 
7664 Cand.jur., Departementschef i Handelsministeriet (Erhvervsministeriet) Busck-Nielsen, Gunni (I62989)
 
7665 Cand.jur., Departementschef i Handelsministeriet (Erhvervsministeriet), Indenrigsministeriet og Socialministeriet Vedel (Vedel of Copenhagen), Severin Henrik August (I147812)
 
7666 Cand.jur., Departementschef i Indenrigsministeriet, Overpraesident (Statsamtmand) i Koebenhavn Zeuthen (Zeuthen), Jens Hieronymus (I878)
 
7667 Cand.jur., Departementschef i Kulturministeriet, Teaterchef for Det Kongelige Teater Rohde, Henning (I130108)
 
7668 Cand.jur., Departementschef i Landbrugsministeriet, Direktionsformand i Det Classenske Fideikommis Wulff (Wulff of Strelitz 3), Louis Emil August (I162829)
 
7669 Cand.jur., Departementschef i Ministeriet for Familiens Anliggende, Kommitteret i Inderigsministeriet Thomsen, Gudrun Refslund (I103717)
 
7670 Cand.jur., Departementschef i Statsministeriets Groenlandsdepartement Brun, Eske (I191009)
 
7671 Cand.jur., Departementschef i Undervisningsministeriet Paludan-Müller (Müller), Kai (I109774)
 
7672 Cand.jur., Departementschef i Undervisningsministeriet Vøhtz, Agnete Sophie (I170192)
 
7673 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Ole Perch (I86206)
 
7674 Cand.jur., Departementschef, Stiftamtmand i Viborg Martensen-Larsen, Frederik (I40431)
 
7675 Cand.jur., Direktionssekretaer i A.P. Moller - Maersk A/S (APM - Maersk) Iuel (Juel of Oegelstrup), Mogens (I122391)
 
7676 Cand.jur., Direktionssekretaer til Skibsreder A.P. Moller hos Rederiet A.P. Moller (APM - Maersk) og til Skibsreder Ditlev Lauritzen hos Rederiet J. Lauirtzen (Lauritzen Group), Soeretlig og Soehistorisk Forfatter Strandgaard, Knud Peter (I144292)
 
7677 Cand.jur., Direktoer Schott-Christensen, Allan (I23734)
 
7678 Cand.jur., Direktoer Nørby, Viggo (I52119)
 
7679 Cand.jur., Direktoer Didrichsen, Johan (I154615)
 
7680 Cand.jur., Direktoer Staun, Kai Wilhelm (I167411)
 
7681 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Fugmann, Peter Werner (I214603)
 
7682 Cand.jur., Direktoer foer Faengselsvaesenet Tetens, Hans (I138512)
 
7683 Cand.jur., Direktoer for Den almlinge Oevrighedsforretning i Koebenhavns Kommune Colberg, Harry Anker (I201319)
 
7684 Cand.jur., Direktoer for Erhvervsdirektoeratet i Landbrugsministeriet Helsted, Viggo (I181310)
 
7685 Cand.jur., Direktoer for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), Adm. Direktoer i Loevens kemiske Fabrik (Leo), Ambassadoer i Mexico, Cuba og Guatemala og Spanien, Udenrigsraad og Afdelingschef i Udenrigsministeriet Wandel-Petersen, Mogens (I188943)
 
7686 Cand.jur., Direktoer for Statens Sindsygehospitaler Brøchner-Mortensen, Georg (I188867)
 
7687 Cand.jur., Direktoer hos Koebenhavns Almlige Boligselskab Salicath, Niels (I407175)
 
7688 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hecht-Johansen, Johan Erik (I242577)
 
7689 Cand.jur., Direktoer i A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik Codan (MTH), Ejer af Firmaet Ernst Lemvigh-Müller & Co. Finsen, Hilmar (I198629)
 
7690 Cand.jur., Direktoer i A/S F.L. Smidth & Co. (FLS), FLS Overseas A/S og Cement Investments A/S, BFM i A/S Potagua (FLS) og FLS Industries A/S (FLS), Storaktionaer i A/S Potagua (FLS) Arnstedt (Arnstedt), Carl Christian Johan (I147059)
 
7691 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Peter Preben (I172458)
 
7692 Cand.jur., Direktoer i Arbejdstilsynet, Forligsmand Drachmann (Drachmann), Geert (I168547)
 
7693 Cand.jur., Direktoer i Axel Prior A/S Neergaard (Neergaard), Andreas Theodor Bruun de (I71652)
 
7694 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Beier, Mogens (I13991)
 
7695 Cand.jur., Direktoer i Danmarks Rederiforening Kamper, Niels Baumann (I192161)
 
7696 Cand.jur., Direktoer i direktoeratet i Apotekervaesenet (Staten) Wedel-Heinen (Vedel of Copenhagen), Tage Christian von (I83352)
 
7697 Cand.jur., Direktoer i Gyldendal, Adm. Direktoer for A/S De forenede Bryggerier (Carlsberg - Tuborg), BFM i Bryggeriforeningen, Viceformand i Industriraadet Jerichow, Herbert Peter Andreas (I158167)
 
7698 Cand.jur., Direktoer i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekaempelse Schaldemose (Schaldemose), Ib Holck (I114796)
 
7699 Cand.jur., Direktoer i Patentkommissionen og Patent- og Varemaerkevaesenet Holten-Nielsen of Oberndorf (Nielsen), Harald (I103910)
 
7700 Cand.jur., Direktoer i Sheraton Venezuela, Diners Club Venezuela, Ejendomsadministrator Hammerich, Johannes (I161081)
 
7701 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Linvald, Gunde (I185498)
 
7702 Cand.jur., Direktoer i Svenska Arbetsgivarefoereningen Heyman (Heyman of Sweden), Bengt (I140831)
 
7703 Cand.jur., Direktoer i Sygekassesvaesenet Bruun (Bruun of Seest), Alice (I137557)
 
7704 Cand.jur., Direktoer i Underretssagfoerer (Advokat)ernes Auktioner Bruhn, Asger (I177465)
 
7705 Cand.jur., Direktoer vid Patent- og Varemaerkevaesenet Ehrenreich-Hansen, Niels Juul (I138934)
 
7706 Cand.jur., Direktoer, Ejer af Hotel Klampenborg La Cour (La Cour), Peter Christian Blicher Dornonville de (I129401)
 
7707 Cand.jur., dispachoer Suenson (Suenson), Jean Jacques (I166595)
 
7708 Cand.jur., Dispachoer Skovgaard-Petersen, Kay (I195316)
 
7709 Cand.jur., Distriktsforstander for Koebenhavns Fattighjaelp, Overretssagfoerer (Advokat) Klein, Harald Ditlev (I195698)
 
7710 Cand.jur., Dommer Larsen, Per (I13827)
 
7711 Cand.jur., Dommer Schlegel, Jørgen Peter Vilhelm (I44578)
 
7712 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Blæhr, Albert Peter Marius Nielsen (I71962)
 
7713 Cand.jur., Dommer Keiser-Nielsen, Holger (I88105)
 
7714 Cand.jur., Dommer Diderichsen, Paul Kristian (I93985)
 
7715 Cand.jur., Dommer Lehmann, Henrik Christian (I133716)
 
7716 Cand.jur., dommer Glarbro, Niels Erik Kampmann (I138506)
 
7717 Cand.jur., dommer Becher, Christian Hornemann Bredsdorff (I138519)
 
7718 Cand.jur., Dommer Hulsrøj, Leo (I155167)
 
7719 Cand.jur., Dommer Bohr (Bohr), Ole (I162067)
 
7720 Cand.jur., Dommer Olsen, Karl Kristian Johannes (I162940)
 
7721 Cand.jur., Dommer Krarup (Krarup of Viborg), Ove Nicolaj (I169890)
 
7722 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Valentiner-Branth, Ove (I171751)
 
7723 Cand.jur., Dommer Hansen, Peder Olav (I172483)
 
7724 Cand.jur., Dommer Røjskjær, Einar (I199251)
 
7725 Cand.jur., Dommer Fabritius de Tengnagel (Fabritius of Denmark), Conrad (I230669)
 
7726 Cand.jur., Dommer Gandil, Valdemar (I230679)
 
7727 Cand.jur., Dommer Bay (Bay of Skælskør), Carl Christoffer (I401048)
 
7728 Cand.jur., dommer (Landretsdommer) og Justitiarius (Landretspraesident) i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Sparekassedirektoer i Sparekassen for Koebenhavn og Omegn (SDS - Unibank - Nordea), BFM i A/S Kjoebenhavns Handelsbank (Handelsbanken - DDB) Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Johannes (I124760)
 
7729 Cand.jur., Dommer for Kronborg Distrikt Larsen, Anders Peter (I20447)
 
7730 Cand.jur., dommer hos Hof- og Stadsretten, Bang (Bang of Odense), Andreas (I199168)
 
7731 Cand.jur., Dommer i Hof- og Stadsretten, side Justitiarius (Retspraesident) hos den vestindiske Landsoverret.) Bangert, Peter (I243318)
 
7732 Cand.jur., Dommer i Landsover- samt Hof- og Stadsretten Mollerup (Mollerup of Oerum), Hans (I173533)
 
7733 Cand.jur., Dommer i Landsover- samt Hof- og Stadsretten Overauditoer (Haeren), Byfoged og Herredsfoged i Skaelskoer, Herredsfoged i Boerglum Uldall, Peter Johan (I181659)
 
7734 Cand.jur., Dommer i Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Birkedommer og Birkeskriver, Dommer for Tredje Afdeling i Frederiksberg Birk Gad (Gad of Norway), Niels Aage (I104288)
 
7735 Cand.jur., Dommer i Ribe Koebstad og Ribe Herred Saxild, Jacob (I170903)
 
7736 Cand.jur., Dommer i Store-Heddinge Koebstad Andersen, Erik Lund (I178815)
 
7737 Cand.jur., Dommer og Justiarius (Retspraesident) Ankjær, S H (I201989)
 
7738 Cand.jur., Dommer og Justiarius (Retspraesident) for Overretten i Vestindien Fæster, Jes (I203397)
 
7739 Cand.jur., Dommer og Justitiarius (Retspraesident) i Koebenhavns Kriminal- og Politiret Holmblad (Holmblad), Andreas (I175979)
 
7740 Cand.jur., Dommer ved Hof- og Stadsretten Frausing, Johan Christian (I192227)
 
7741 Cand.jur., Dommer, Godsejer af Rejnskloster Hornemann (Tønder), Henrik Ebbesen (I231432)
 
7742 Cand.jur., Dommer, Landsformand for Det Konservative Folkeparti Thestrup (Thestrup), Knud Ole Martin (I68558)
 
7743 Cand.jur., Dommer, Retformand for Landsskatteretten Hiort-Lorenzen, Sven Peter (I96060)
 
7744 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schultz-Nielsen, Anne (I13530)
 
7745 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lindgren, Anna Henriette Elisabeth "Fine" Cosman (I7585)
 
7746 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig Leyssac, Pierre Nicolas Jürgensen (I94113)
 
7747 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig Faber, Birgitte (I95805)
 
7748 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig Paludan-Müller (Müller), Gerda (I122034)
 
7749 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig Bentzon, Svend (I168793)
 
7750 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nørgaard, Lis (I192647)
 
7751 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig i Koebenhavns Amts Nordre BIrks Kriminaldommerembede Borch (Borch of Lemvig), Aase Riegels (I185452)
 
7752 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig i Varde Brun, Tyge (I190998)
 
7753 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig og Retsdommer i Loeve Herred Frølund, Kristen Feldborg (I160330)
 
7754 Cand.jur., Dommerfuldmaegtig ved Civildommeren i Roskilde Guldberg (Guldberg), Frede (I169531)
 
7755 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nebelong, Niels Christian (I37505)
 
7756 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Schmidt, Per Haakon (I137764)
 
7757 Cand.jur., Dr.phil., Litteraturhistoriker Rosenberg, Carl Frederik Vilhelm Matihildus (I143104)
 
7758 Cand.jur., Dramaturg Rosenstand-Goiske (Goiske), Peder (I38882)
 
7759 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Borch (Borch of Lemvig), Elsebeth (I199975)
 
7760 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer Buchwald of Gudumlund (Buchwaldt), August Detlev Frederik von (I21758)
 
7761 Cand.jur., ekspeditionssekretaer Helmstedt, Otto Leo (I131477)
 
7762 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer Prior (Prior of Denmark), Aage (I148056)
 
7763 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer Conradt-Eberlin, Niels (I162431)
 
7764 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer Bretton (Bretton), Astley Paston Cooper, Baron de (I264082)
 
7765 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Erna (I291137)
 
7766 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer hos Arbejds- og Socialministeriet Gammelgaard, Jørgen (I237898)
 
7767 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer hos Finansministeriets 1. Revisionsdepartement Bang (Bang of Odense), Vilhelm Marcel Benzon (I243288)
 
7768 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer hos Kongeriget Danmarks Hypotheksbank Helver, Valdemar (I167997)
 
7769 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer hos Revaliderings- og Pensionsnaevnet for Koebenhavn og Frederiksberg Vilhelmsen, Karl Kristensen (I215477)
 
7770 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i 3. Hovedrevisorat i Finansministeriet, Overretssagfoerer (Advokat) Mollerup (Mollerup of Oerum), Herman Andreas (I91646)
 
7771 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Anden Revisionsdepartement i Finansministeriet Knuth of Christiansdal (Knuth), Fritz Adam Christian, Count (I154611)
 
7772 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Boligministeriet Sage de Fontenay (Sage de Fontenay), Otto Aksel Ernst le (I151821)
 
7773 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Finansernes Centralstyrelse Scheele (Scheele of Schwabstedt), Erik Linois de (I162014)
 
7774 Cand.jur., ekspeditionssekretaer i finansministeriet Henriques (Henriques), Ib (I142244)
 
7775 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Fjerde Magistrat hos Koebenhavns Kommune Adeler (Adeler), Christian Hermann, Baron (I165057)
 
7776 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Handelsministeriet Estrup (Estrup 1), Frank (I44358)
 
7777 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Inderigs- og Boligministeriet Nørregaard, Knud Anker (I120165)
 
7778 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Koebenhavns Byret Petresch-Christensen, Christian (I143500)
 
7779 Cand.jur., ekspeditionssekretaer i Landbrugsministeriet Metz, Henri (I136123)
 
7780 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wulff (Wulff of Strelitz 3), Helge Carl Holger Ramsing (I170314)
 
7781 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Landsskatteretten Krener, Gudrun (I40541)
 
7782 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Marineministeriet og Forsvarsministeriet Sage de Fontenay (Sage de Fontenay), Julius Vigo Helfred le (I151809)
 
7783 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Overpraesidium Teisen, Fritze (I103749)
 
7784 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Socialministeriet Lerche (Lerche), Flemming Ferdinand Harald (I158129)
 
7785 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Colding (Colding), Marie Louise (I155045)
 
7786 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer i Undervisningsministeriet Munch-Petersen, Johannes Markus Julius (I26215)
 
7787 Cand.jur., Ekspeditionssekretaer, De Danske Statsbaner (DSB) Tausen (Tausen of Ribe), Hans Vilhelm Gustav Carl (I146343)
 
7788 Cand.jur., Estanciero Bech (Bech of Taarnborg and Valbygaard), Knud Frederik (I2970)
 
7789 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lembke, Ivar Johan (I167225)
 
7790 Cand.jur., Fabrikant, Direktoer Knudtzon, Hans Thomas "Bamse" (I159208)
 
7791 Cand.jur., Fabrikant, Hoejesteretsdommer, Godsejer Collett (Collett), Peter Ferdinand (I166493)
 
7792 Cand.jur., Faengselsinspektoer Sølling (Sølling of Skydebjerg), Niels Jakob (I160896)
 
7793 Cand.jur., Foerste Politiinspektoer ved Koebenhavns Politi Gyldenfeldt (Schousboe), Carlo Viggo Henry von (I148154)
 
7794 Cand.jur., Foged i Nordhord og Voss Fogederi Bøgh (Lassen), Christopher Benedict (I106053)
 
7795 Cand.jur., foged og Byskriver i Hjoerring Koebstad og Heredsfoged og Herredsskriver i Vennebjerg Herred, Borgmester i Hjoerring, Kriminaldommer i Aarhus, Civildommer i Odense Barfoed (Pedersen), Magnus Kruse (I33419)
 
7796 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gehlin, Jan Hugo Michaël (I140943)
 
7797 Cand.jur., Forfatter Bruun-Rasmussen, Knud (I143704)
 
7798 Cand.jur., Forfatter Stangerup, Eva Helle (I154160)
 
7799 Cand.jur., Forfatter Andræ, Poul Georg (I251920)
 
7800 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hinze, Jan (I409173)
 
7801 Cand.jur., Forfatter, Manuskriptforfatter, Dramatiker, Oversaetter, Teaterkritiker Knudsen, Poul (I231132)
 
7802 Cand.jur., forlagsboghandler Delbanco, Otto Herman (I141482)
 
7803 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Eilers, Christian (I35118)
 
7804 Cand.jur., Forligskommissaer i Mariager Riegels, Christian (I170882)
 
7805 Cand.jur., forpagter, Bonde Meincke, Carl Jørgen Bech (I135641)
 
7806 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Michael Pram (I171174)
 
7807 Cand.jur., Forsikringsdirektoer i Baltica-Nordisk Reassurance A/S, ERC Frankona Danmark A/S (Baltica - Tryg) Rostock-Jensen, Ole (I149109)
 
7808 Cand.jur., Forsikringsdirektoer i Det gjensidige Forsikringsselskab "Danmark" (Tryg), Godsejer Hauch (Hauch), Adam Frederik von (I9979)
 
7809 Cand.jur., Forsikringsdirektoer i Forsikrings-A/S Hafnia (Hafnia - Codan) Rasmussen, Jørgen Pram (I171176)
 
7810 Cand.jur., Forskningsbibliotekar, Chef i Avissaml., Statsbiblioteket, Fagreferent i Militaervaesen & Konfliktforskning Munck, Klaus (I27513)
 
7811 Cand.jur., Fotograf, Generalkommissaer, Naestformand i Industriforeningen Riise, Frederik (I146455)
 
7812 Cand.jur., Fransk Ambassaderaad, Justitsfuldmaegtig ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Forfatter Hansen, Jens Julius "Jules" (I171602)
 
7813 Cand.jur., Frivillig Underjaeger (Haeren) Trampe (Trampe of Fjellebro), Hans Christian, Count (I196893)
 
7814 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Helweg-Larsen, Marianne (I13980)
 
7815 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Randow, Merete (I2679)
 
7816 Cand.jur., Fuldmaegtig Brun, Christian-Albrecht Oluf Kjartan (I49462)
 
7817 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bencard, Elisabeth (I62258)
 
7818 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holm, Povl Kristian (I69577)
 
7819 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Seest, Jørgen Ulrik (I142359)
 
7820 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Bernt (I151106)
 
7821 Cand.jur., Fuldmaegtig Knuth of Knuthenborg (Knuth), Eggert Christoffer Adam Henrik, Count (I154156)
 
7822 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thingvad, Hans (I392097)
 
7823 Cand.jur., Fuldmaegtig Bruun (Bruun of X), Ingelise Zeuthen (I457260)
 
7824 Cand.jur., Fuldmaegtig ad Interim hos Kammerkancelliet Bang (Bang of Odense), Gjødert Terkilsen (I243287)
 
7825 Cand.jur., Fuldmaegtig i 2. Department hos Finansministeriet Halkier, Oscar Jens Nicolai (I39883)
 
7826 Cand.jur., Fuldmaegtig i A/S Kjoebenhavns Handelsbank (Handelsbanken - DDB) Mahler, Mads Nielsen (I145020)
 
7827 Cand.jur., Fuldmaegtig i A/S Privatbanken (Unidanmark - Nordea) Lütken (Lütken), Andreas Joachim (I159050)
 
7828 Cand.jur., Fuldmaegtig i Aarhus, Proprietaer, Ejer af Allingskovgaard Nellemann, Laurids (I143312)
 
7829 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nørby, Anne (I201147)
 
7830 Cand.jur., fuldmaegtig i Boligministeriet Halberstadt, Hanne-Grethe (I142041)
 
7831 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hoppe (Hoppe), Elisabeth de (I178392)
 
7832 Cand.jur., Fuldmaegtig i Creditcassen i Landejendomme i Oestifterne, Borgmester Greisen (Greisen), Holger Palm (I76880)
 
7833 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holmblad (Holmblad), Nicoline Birgitte (I194986)
 
7834 Cand.jur., Fuldmaegtig i Domaenerevisionskontoret hos Indenrigsministeriet, Translatoer Simonsen, Carl Gisle Gunner (I155727)
 
7835 Cand.jur., Fuldmaegtig i Domstolene Pontoppidan (Pontoppidan), Preben Erik Juel (I173259)
 
7836 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Wedell-Wedellsborg (Wedell of Uchtenhagen), Gustav, Baron (I164774)
 
7837 Cand.jur., Fuldmaegtig i Finansministeriets Anden Departement Wedel-Heinen (Vedel of Copenhagen), Carl Gustav von (I147844)
 
7838 Cand.jur., Fuldmaegtig i Finansministeriets Foerste Hovedrevisorat Gottschalck (Gottschalck of Solingen), Johan Frederik (I62202)
 
7839 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Martensen-Larsen, Sonja (I42193)
 
7840 Cand.jur., Fuldmaegtig i Fjerde Hovedrevisorat i Finansministeriet Müller (Müller of Boller), Just Aage (I85764)
 
7841 Cand.jur., Fuldmaegtig i Indenrigsministeriet Barfod (Pedersen), Jørgen Hammer (I16778)
 
7842 Cand.jur., Fuldmaegtig i Justitsministeriet Schjørring, Jens Broder Theodor (I88016)
 
7843 Cand.jur., Fuldmaegtig i Justitsministeriet og Chef for Lensnaevnenes Kontor, Fuldmaegtig i Aktieselskabs-Registret, Adm. Direktoer i Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmaend samt Laeger Høeg-Brask (Brasch), Frants Richard (I151159)
 
7844 Cand.jur., Fuldmaegtig i Kassererkontoret hos Lottoet i Koebenhavn Feilberg (Feilberg), Hans Jacob (I34349)
 
7845 Cand.jur., Fuldmaegtig i Koebenhavns Magistrat (Koebenhavns Kommune) Sørensen, Johan Daniel (I168715)
 
7846 Cand.jur., Fuldmaegtig i Koebenhavns Overpraesidiums Sekretariat Haxthausen of Thienhausen (Haxthausen), Carl Vilhelm von (I147795)
 
7847 Cand.jur., Fuldmaegtig i Kolding Herred og Ning Herred Secher (Secher of Denmark), Frederik Gerhard (I199451)
 
7848 Cand.jur., Fuldmaegtig i Kreditforeningen for Grundejere i de danske Oestifter, Revisor i Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme, Redaktoer af Hof- og Statskalenderen Gram-Hansen, Julius Severin Vilhelm (I171634)
 
7849 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Michaelsen, Lise (I106709)
 
7850 Cand.jur., Fuldmaegtig i Landbrugsministeriet Suenson (Suenson), Jean Jacques Nicolas (I167442)
 
7851 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thalbitzer, Carl Jacob (I187433)
 
7852 Cand.jur., Fuldmaegtig i Sjaellands Stift, Bosat efterfoelgende en periode i USA Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Vilhelm (I105968)
 
7853 Cand.jur., Fuldmaegtig i Skattedepartementet Weber, Emil (I93599)
 
7854 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bayer, Hans Gotthard (I3277)
 
7855 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Clausen, Claus Christian (I166091)
 
7856 Cand.jur., Fuldmaegtig i Soe- og Handelsretten Nielsen, Karla Andrea (I187435)
 
7857 Cand.jur., Fuldmaegtig i Statsadvokaten i Koebenhavn Reventlow (Reventlow), Ludvig Alfred Otto, Count (I129697)
 
7858 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Kirsten Erbo (I109777)
 
7859 Cand.jur., Fuldmaegtig i Udenrigsministeriet From (From of Denmark), Tage (I38147)
 
7860 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Klerk, Aase (I103740)
 
7861 Cand.jur., Fuldmaegtig i Udenrigsministeriet Skouenborg, Vilhelm Hans Stephansen (I145381)
 
7862 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sveistrup (Sveistrup), Erik Johannes (I46301)
 
7863 Cand.jur., Fuldmaegtig in spe ved Guvernoeren for Dansk-Vestindien Kornerup (Kornerup of Roskilde), Frederik Peter (I177583)
 
7864 Cand.jur., Fuldmaegtig og Bokschef i A/S A/S Danske Bank (Danske Bank) (Danske Bank (Danske Bank) - DDB) Møhl, Hans Christian Otto (I165532)
 
7865 Cand.jur., Fuldmaegtig og Filmproducent, UN Film Representative i Hollywooed, Bevillingsejer og Biografdirektoer for Triangel Teatret Skot-Hansen, Mogens (I184402)
 
7866 Cand.jur., Fuldmaegtig og Ministersekretaer i Indenrigsministeriet, Landvaesenskommissaer i Holbaek Amt, Forpagter af Vesterbygaard og Saltofte, Godsejer Fonnesbech-Wulff ( (Wulff - Metz), Orla (I174553)
 
7867 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Høeg-Brask (Brasch), Annemette "Mette" (I201342)
 
7868 Cand.jur., Fuldmaegtig og Underfoged i Koebehavns Byret Scheel (Skeel), Erik, Count (I23146)
 
7869 Cand.jur., Fuldmaegtig ved Invalideforsikringsraadet Holberg (Holberg of Soroe), Esther (I178919)
 
7870 Cand.jur., Fuldmaegtig ved Merloese-Tusse Herred Müller, Conrad (I178468)
 
7871 Cand.jur., fuldmaegtig vid Statsbanernes Generalsekreteariat Rørdam (Rørdam), Povl (I133478)
 
7872 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Philipsen, Anne (I149705)
 
7873 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Munch-Petersen, Hans Henrik (I25858)
 
7874 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Vilhelmsen, Søren (I454640)
 
7875 Cand.jur., Fulmaegtig i Koebenhavns Politi Bruun (Bruun of Aalborg), Emil (I49221)
 
7876 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Støtt, Marie Louise Thomsen (I407696)
 
7877 Cand.jur., Generalauditoer (Forsvaret) Schæffer, Erik (I175533)
 
7878 Cand.jur., Generalauditoer (Haeren & Soevaernet) Bornemann (Bornemann), Georg Bernhard von (I160699)
 
7879 Cand.jur., Generalkonsul for Danmark i New York, Ambassadoer for Danmark til Cairo og Tokyo Andersen, William Thune (I187830)
 
7880 Cand.jur., Generalkonsul for Norge Aass, Thomas Valentin (I142738)
 
7881 Cand.jur., Generalkonsul hos New Zealand og Fiji Oeerne, Ambassadoer og Udenrigsraad i Ankara, Beograd og Bern Melchior, Mogens Gustav Ivar (I197376)
 
7882 Cand.jur., Generalkonsul i Leninggrad, Oslo, New York og Hamburg, Afdelingschef for Administrationsafdelingen og Protokolchef i Udenrigsministeriet Schrøder, Hans Henning (I172312)
 
7883 Cand.jur., Generalkonsul i New York, Ambassadoer i Haag, Udenrigsraad Krog-Meyer (Meyer), Erik Herluf (I178655)
 
7884 Cand.jur., Generalkrigskommissaer, Godsejer af Krastrup, Urup og Agersboel (1797-1801), Vaar (1792-1803) Schmidten (Schmidten), Ulrik Christian von (I83154)
 
7885 Cand.jur., Generalkrigskommissisaer, Godsejer Mourier-Petersen (Petersen), Christian (I145996)
 
7886 Cand.jur., Gesandt (Ambassadoer) i Bolivia og Argentina Torp-Pedersen, Emil (I154846)
 
7887 Cand.jur., Gesandt (Ambassadoer) i Haag, Afdelingschef i Udenrigsministeriet, Ambassadoer i Oslo Wassard, Mathias Aagaard (I145187)
 
7888 Cand.jur., Gesandt (Ambassadoer) i Island, Belgien, Luxemborg, Italien og Norge Knuth of Knuthenborg (Knuth), Eggert Adam, Count (I154772)
 
7889 Cand.jur., Gesandt (Ambassadoer) i Rusland, Tyrkiet, Graekenland, Poland samt Prag, Direktoer i Minoritetsafdelingen i Folkenes Forbund (FN) Skov, Peter Christian (I164305)
 
7890 Cand.jur., Gesandt (Ambassadoer) i Tyrkiet, Israel og Graekenland, Dansk Generalkonsul i Hamburg Hoffmeyer (Hoffmeyer), Hans Poul (I46209)
 
7891 Cand.jur., Gesandt (Ambassadoer), Godsejer Oxholm (Oxholm), Oscar Ludvig Fritz Adolf O'neill (I164445)
 
7892 Cand.jur., Gesandt (Ambassadoer), Godsejer, BM i A/S F.L. Smidth & Co. (FLS) Arnstedt (Arnstedt), Niels Peder (I91361)
 
7893 Cand.jur., Godsejer Løvenskiold (Løvenskiold), Herman von (I20900)
 
7894 Cand.jur., Godsejer Bang (Bang of Egebjerg), Niels de (I45292)
 
7895 Cand.jur., Godsejer Holm (Holm of Gunderslev), Jacob (I62521)
 
7896 Cand.jur., Godsejer Grandjean (Grandjean of Denmark), Johan Ludvig (I145355)
 
7897 Cand.jur., Godsejer Schulin (Schulin), Johan Sigismund Vilhelm, Ruling Count (I145897)
 
7898 Cand.jur., Godsejer Raben (Raben of Christiansholm), Julius, Ruling Count (I147388)
 
7899 Cand.jur., Godsejer Bang (Bang of Anneberggaard), Theodor Suhr (I168863)
 
7900 Cand.jur., Godsejer Grandjean (Grandjean of Denmark), Johan Ludvig (I169620)
 
7901 Cand.jur., Godsejer Hoff-Rosencrone, Marcus Gerhard, Baron (I172151)
 
7902 Cand.jur., Godsejer Mollerup (Mollerup of Hasle), Thomas Joachim Andreas (I173532)
 
7903 Cand.jur., Godsejer Ahlmann-Lorentzen, Niels Peter (I177268)
 
7904 Cand.jur., Godsejer Iuel (Juel of Oegelstrup), Niels (I178247)
 
7905 Cand.jur., Godsejer Bartholin-Eichel, Johan von (I182707)
 
7906 Cand.jur., Godsejer Steenbach, Henrik Charles (I192361)
 
7907 Cand.jur., Godsejer Lembke, Christian Edward (I198208)
 
7908 Cand.jur., Godsejer af Boegrlum Kloster & Christiansdal Rottbøll (Rottbøll), Christian Michael (I73176)
 
7909 Cand.jur., Godsejer af Borreby Castenschiold (Castenschiold), Adolph Frederik Holten (I196937)
 
7910 Cand.jur., Godsejer af Gunderslevholm, Sparekassedirektoer i og BFM for Sparekassen for Naestved & Omegn Neergaard (Neergaard), Ferdinand Lorenz de (I170848)
 
7911 Cand.jur., Godsejer af Petersgaard Fabritius de Tengnagel (Fabritius of Denmark), Michael Conrad (I177928)
 
7912 Cand.jur., Godsejer af Roennebaeksholm Toft, Harald Peter Nicolai (I163322)
 
7913 Cand.jur., Godsejer, Advokat Hagemann (Hagemann of Denmark), Friederich August (I198166)
 
7914 Cand.jur., Godsejer, Ejer af Appelbjerggaard Jacobæus (Iacobæa), Anthon Holger (I50530)
 
7915 Cand.jur., Godsforpagter af Charlottenlund Gods, Farmer i Naivasha (Kenya), Bogholder hos A/S F.L. Smidth & Co. (FLS) Kühle, Carl Gustav Van der Aa (I83626)
 
7916 Cand.jur., Godsforvalter Arreskov og Sandholt og af Erikshaab Gods Warberg, Albrecht Christopher (I121832)
 
7917 Cand.jur., Godsinspektoer for Lerchenborg Gods Beck (Beck of Bækgaard), Eckhardt Frederik (I91977)
 
7918 Cand.jur., Grosserer Simonsen, Joseph Levin (I157484)
 
7919 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rokkjær, Mogens (I159784)
 
7920 Cand.jur., Grosserer Matthiesen, Haagen (I160715)
 
7921 Cand.jur., Grosserer Beyer, Peder Grove (I184617)
 
7922 Cand.jur., Grosserer Nielsen, Poul Kaifer (I184778)
 
7923 Cand.jur., Grosserer, Ansat i Hypotekafdelingen hos A/S A/S Danske Bank (Danske Bank) (Danske Bank (Danske Bank) - DDB) Wolff, Emil August (I163490)
 
7924 Cand.jur., Grosserer, Direktoer i A/S The Crown-Butter Export Co., A/S The United Danish Butter Preserving Co., A/S Busck jun. & Co., BFM i A/S Det Transatlantiske Kompagni (Plum) Plum (Plum), Harald Schoubye (I169093)
 
7925 Cand.jur., Grosserer, Ejer af Firmaet H.C. Petersen & Co.'s Eftf. (Landbrugsmaskiner Engros) Blom (Blom of Copenhagen), Alfred Sigvard (I178927)
 
7926 Cand.jur., Grosserer, Ejer af Firmaet H.C. Petersen & Co.'s Eftf. (Landbrugsmaskiner Engros) Kiær, Jørgen (I204651)
 
7927 Cand.jur., Grosserer, Ejer af Ringsted & Selmer og B. Ringsted & Co. Ringsted (Ringsted), Knud Bjørn (I84059)
 
7928 Cand.jur., Grosserer, Forstander i Den Offentlige Vejning & Maaling Zöylner (Zöylner), Johannes Henrik Emil (I184403)
 
7929 Cand.jur., Grossrer, Direktoer i A/S Det Oversoeiske Kompagni og A/S Baltisk-Asiatisk Co. Hoppe (Hoppe), Frederik (I180402)
 
7930 Cand.jur., Guvernementssekretaer i Dansk Vestindien, Borgmester, Byfoged og Bydommer i Stubbekjoebing Herred Schultz (Schultz of Hamburg), Valdemar (I149513)
 
7931 Cand.jur., Herredsdommer i Braedstrup og Ringsted Stoustrup, Helge (I122775)
 
7932 Cand.jur., Herredsdommer i Froes Herred, Roedding, Noerre-Rangstrup Herred og Hviding Herred Jespersen, Helge Friis (I199638)
 
7933 Cand.jur., Herredsdommer i Hads Herred Thaarup, Mogens (I195851)
 
7934 Cand.jur., Herredsdommer i Hornum Herred, Civildommer i Hjoerring og Broenderslev Byer samt Vennebjerg og Boerglum Herreder Andreasen, Christian Adolph (I44291)
 
7935 Cand.jur., Herredsdommer i Oester og Vestre Han Herreder og Byretsdommer i Mariager Koebstad Fogh, Arne Rohde (I145393)
 
7936 Cand.jur., Herredsdommer i Tyrsting og Vrads Herreder Lützen (Lützen), Sven Hornung (I187990)
 
7937 Cand.jur., Herredsfoged Conradt-Eberlin, Adolf Theodor (I186324)
 
7938 Cand.jur., Herredsfoged Kampmann (Kampmann), Niels Øllegaard (I198689)
 
7939 Cand.jur., Herredsfoged i Hvetbo (Hjoerring), Borgmester i Grenaa Brendstrup, Knud Arent Larsen (I138564)
 
7940 Cand.jur., Herredsfoged i Hvetbo Herred, Borgmester og Byfoged i Skive og Herredsfoged i Salling Herred, Herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder Hastrup (Hastrup), Constantin Anders Johannes (I174617)
 
7941 Cand.jur., Herredsfoged i Oesterlisbjerg, Birkedommer Knox (Knox), John Edward Lemmich (I80222)
 
7942 Cand.jur., Herredsfoged i Ramsoe og Tune Elberling, Frederik Emil (I100148)
 
7943 Cand.jur., Herredsfoged i Vestervig Fischer (Fischer of Denmark), Christian de (I129962)
 
7944 Cand.jur., Herredsfoged og Heredsdommer i Odense Herred Roepstorff (Roepstorff of A), Alfred Sofus (I106098)
 
7945 Cand.jur., Herredsfoged og Herredsskriver i Bjerre, Dommer i Bjerre, Hatting, Voer, Nim og Stensballegaard, Agent for Statsanstalten for Livsforsikring (Danica - DDB) Schjørring, Ludolph Johan Krohn (I88027)
 
7946 Cand.jur., Herredsfoged over Vestervig Jansen, Niels Peter (I91755)
 
7947 Cand.jur., Herredsfoged, Byretsdommer Nyegaard (Nyegaard of Nyegaard), Elliott (I182303)
 
7948 Cand.jur., Herredsfuldmaegtig Honnens, Christian Emil Muxoll (I153974)
 
7949 Cand.jur., Herredsfuldmaegtig Boye, Georg (I165468)
 
7950 Cand.jur., Herredsfuldmaegtig hos Noerhald Herred Bang (Bang of Odense), Andreas (I243289)
 
7951 Cand.jur., Herredsfuldmaegtig i Morsoe Soender Herred Hvidberg, Carl Emil (I214688)
 
7952 Cand.jur., Herredsfuldmaegtig, Overretssagfoerer (Advokat) Dahlerup, Ludvig William Frederik (I188679)
 
7953 Cand.jur., herredsfuldmaegtig, statsadvokat, dommer i Oestre Landsret Holm (Holm of Gunderslev), Hans Henrik Emil (I138892)
 
7954 Cand.jur., Hoejesteretdommer i (Hoejesteretsdommer), Viceborgmester i Koebenhavn Fisker (Fisker), Lorentz (I225394)
 
7955 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat Schou, Aage Casse (I184913)
 
7956 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat Knudtzon, Herman Alethes (I196617)
 
7957 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat (Advokat) Horn (Horn of Xxx), Friederich (I115753)
 
7958 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat, Adm. Forsikringsdirektoer i A/S Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni (Kongelige Brand) Halkier, Herman Barclay (I122063)
 
7959 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat, Direktoer i Den Kongelige Maleri-, Skulptur- og Kobberstiksamling Klubien, Anton Hieronymus Fritzsche (I166758)
 
7960 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat, Generalfiskal, Godsejer Albertin, Brostrup de (I189695)
 
7961 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat, Kammeradvokat Bilsted, Hans (I16649)
 
7962 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat, Kammeradvokat Schønheyder (Schønheyder), Johan Martin (I89491)
 
7963 Cand.jur., Hoejesteretsadvokat, Ordfoerer (Borgmester) i Kria Bugge (Bugge of Denmark), Frederik Moltke (I48251)
 
7964 Cand.jur., HoejesteretSagfoerer (Advokat), Partner i Advokaterne Bredgade 3 / Lett Lett, Erik (I79253)
 
7965 Cand.jur., Hoejesteretsassesor (Hoejesteretsdommer) Schack (Schack of Slagelse), Carl Gregers (I160381)
 
7966 Cand.jur., Hoejesteretsassesor (Hoejesteretsdommer) Lunn, Villars Hilmar (I164068)
 
7967 Cand.jur., Hoejesteretsassesor (Hoejesteretsdommer) Olrik (Olrik), Eyvind Gunnar (I196267)
 
7968 Cand.jur., Hoejesteretsassesor (Hoejesteretsdommer), Nationalbankdirektoer i Danmarks Nationalbank Ussing (Ussing 1), Werner Jasper Andreas (I196559)
 
7969 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Müller (Müller of Boller), Otto Frederik (I6070)
 
7970 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Faurholt, Ole Peter Christensen (I47347)
 
7971 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Danchel, Wolrath Christian (I47865)
 
7972 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Knudsen, Otto Gustav Jacob Thomas Edmund Africanus (I47939)
 
7973 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Heise (Heise), Frederik Bertel Bruun (I61868)
 
7974 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Lett, Georg Jens (I83778)
 
7975 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Madsen, Vibeke Steen (I88438)
 
7976 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Høyrup (Høyrup), Paul (I89747)
 
7977 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Øllgaard, Hans (I115770)
 
7978 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Lunøe (Lunøe of Denmark), Lars Johan (I136546)
 
7979 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Cold, Carl Albrecht (I144821)
 
7980 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Mourier (Mourier), Paul Pierre Ferdinand (I147312)
 
7981 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Rimestad, Christian (I160963)
 
7982 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Poulsen, Poul Christian (I178821)
 
7983 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Hilbert, Carl Aage (I180236)
 
7984 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Petersen, Theodor Ernst (I182562)
 
7985 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Tamm, Henrik (I184439)
 
7986 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Hansen, Cato Spang (I185845)
 
7987 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Nellemann, Valdemar Johannes (I187878)
 
7988 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Lillienschiold (Lillienschiold), Peter Alexander Montagne de (I188119)
 
7989 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Repholtz, Mathias Georg Peter (I191416)
 
7990 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Obelitz (Obelitz), Gebhard Christian Vilhelm von (I191585)
 
7991 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Trolle (Trolle of Krabbesholm), Erik (I195203)
 
7992 Cand.jur., Hoejesteretsdommer Bangert, Johannes (I200460)
 
7993 Cand.jur., Hoejesteretsdommer hos Norges Hoejesteret Scheele (Scheele of Schwabstedt), Anton Vilhelm Rossing de (I228388)
 
7994 Cand.jur., Hoejesteretsdommer og Hoejesteretspraesident Hvidt, Edvard Theodor Daniel (I34739)
 
7995 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Adm. Direktoer i Den Suhrske Stiftelse Lütken (Lütken), Anton Frederik (I159048)
 
7996 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Direktoer i Den almlige Lig- og Begravelseskasse (Skillingskasse) Drewsen, Jørgen Christopher (I53884)
 
7997 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Godsejer Zeuthen (Zeuthen), Vilhelm Peter (I83530)
 
7998 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Justitsdirektoer i Asiatisk Kompagni Conradt-Eberlin, Peter Johan Alexei (I115300)
 
7999 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Kammeradvokat (1735-1749) Munthe of Morgenstjerne (Munthe of Morgenstjerne), Bredo Ottosen von (I198780)
 
8000 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Overformynder og Chef for Overformyderiet Trolle (Trolle of Krabbesholm), Marius Nicolai Frederik (I178740)
 
8001 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Stiftsforvalter af Det grevelige Dannemandske Stift (Aastrup Kloster) Schulin (Schulin), Oscar Erik Julius, Count (I82908)
 
8002 Cand.jur., Hoejesteretsdommer, Udgiver af Lovtidende og Ministerialtidende Nielsen, Frederik "Frits" Vilhelm Ludvig Peter (I32224)
 
8003 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Allerup, Flemming (I18209)
 
8004 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Vang, Andreas Felix Lewald (I17128)
 
8005 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Hasle (Halse of Aarhus), Henning (I13839)
 
8006 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Hvidt, Valdemar (I35791)
 
8007 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Martensen-Larsen, Andreas (I40442)
 
8008 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Høgsbro, Svend (I44976)
 
8009 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Weis, Edvard (I48766)
 
8010 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Salomon (Dessau-Meisling-Salomon), Benedict Frederik (I49211)
 
8011 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Bagger, Johannes Hermann (I49531)
 
8012 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christensen, Emanuel (I53073)
 
8013 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Bang, Otto Anton Carl (I71391)
 
8014 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Heise (Heise), Carl Leopold (I73526)
 
8015 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Søby, Hans Otto (I96260)
 
8016 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Reumert, Michael Ponsaing Flammé Vinding (I127315)
 
8017 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Stein, Johannes Theobald (I155414)
 
8018 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Brammer (Brammer), Vagn Erik (I160114)
 
8019 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Rørdam (Rørdam), Kjeld Tage (I160225)
 
8020 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Jessen, Gert Andreas (I160632)
 
8021 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Richter, Einar Dankvart Andreas (I164268)
 
8022 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Suenson (Suenson), Ebbe (I165246)
 
8023 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Gamborg, Leif (I166660)
 
8024 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Clan (Clan), Eiler Julius (I170795)
 
8025 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Bülow (Bülow), Einar von (I170929)
 
8026 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Møller, Ejvind (I174311)
 
8027 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Graae (Graae), Gustav Johan (I174597)
 
8028 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Strøm, Jan (I175176)
 
8029 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Klerk, Niels Jóhann Jørgen (I176801)
 
8030 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Krog-Meyer (Meyer), Mogens (I178652)
 
8031 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Thyregod, Ib Germain (I178723)
 
8032 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Levy, Hans Siegfred (I178733)
 
8033 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Trolle (Trolle of Krabbesholm), Esbern (I178737)
 
8034 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Winther, Frederik (I178751)
 
8035 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Jørgensen, Albert Viggo (I178766)
 
8036 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Heilesen, Christian Christensen (I178780)
 
8037 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Møller, Ernst Johannes (I178784)
 
8038 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Ballhausen, Carl Josef (I178799)
 
8039 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Teist, Frederik Henrik (I178803)
 
8040 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Lund-Andersen, Hjalmar Erik (I178814)
 
8041 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Holm-Nielsen, Kaj Valdemar (I178833)
 
8042 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Jacobsen, Bendt (I178839)
 
8043 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Alkil, Niels (I178851)
 
8044 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Christensen, Mogens (I178857)
 
8045 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Christensen, Ludolph Andreas (I178858)
 
8046 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Jacobi, Hugo Adam (I178881)
 
8047 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Krag (Krag of Denmark), Erik (I178885)
 
8048 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Melchior, Johan Adolph (I181293)
 
8049 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Ahnfeldt-Rønne, Øyvind (I185552)
 
8050 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Bechtolsheim, Viggo Rothe Holten von Mauchenheim (I193813)
 
8051 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Hansen, Octavius Thomas (I194001)
 
8052 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Hansen, Ulf (I197920)
 
8053 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Ricard, Carl Molt Aure (I198348)
 
8054 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Bache, Niels Haagen (I198387)
 
8055 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Bache, Henrik Bram (I198434)
 
8056 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Park (Park), Aage Køhlert (I199010)
 
8057 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Tjur, Carl Aage (I199455)
 
8058 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Zahle, Frederik Casper Conrrad Friboe (I200363)
 
8059 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Liebe, Carl Christian Wilhelm (I222659)
 
8060 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Nellemann, Sophus Scavenius (I243456)
 
8061 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Jacobsen, Jørgen (I386065)
 
8062 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Lokdam, Orla (I400023)
 
8063 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Groth-Andersen, Erik (I454878)
 
8064 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat) (Shareholder: Karen Coffee Company Ltd. A/S), BM i A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord Knudtzon, Thorkil (I163232)
 
8065 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Adm. Direktoer for Frederiksberg Sparekasse, Delegationsformand i Frederiksberg Bank, BFM i A/S Glud & Marstrand Grüner (Grüner), Frederik Vilhelm (I4648)
 
8066 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Adm. Kreditforeningsdirektoer i Kreditforeningen for Kommuner i Danmark Lunn, Michael Villars (I169258)
 
8067 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Auktionleder Brøchner (Pedersen), Hans (I81211)
 
8068 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Bestyreksesformand for Burmeister & Wain Skibsvaerft A/S Behrendt-Poulsen, Poul Einar (I178819)
 
8069 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), BFM i A/S Louis Poulsen & Co. (LP) Meyer, Karsten Jacob (I77477)
 
8070 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Cand.jur., Advokat, Ejer af Advokatfirmaet Nebelong, Groth-Andersen & VindiBorgmester for Magistratens 1. Afdeling og Formand for Borgerrepraesentationen i Koebenhavns Kommune Nebelong, Bent (I39031)
 
8071 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Direktoer og BM i A/S F.L. Smidth & Co. (FLS), Adm. Direktoer og BFM i A/S Potagua (FLS) Helsted, Eivind Harald (I8086)
 
8072 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Ejer af og Seniorpartner i det, Advokatfirmaet Jonas Bruun (Bruun & Hjejle) Bruun (Bruun of Assens), Hans Henrik Marcelius (I167277)
 
8073 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Etablerede det, Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen (Bruun & Hjejle), BM i A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord Shaw (Shaw), Charles Henry Cornelius (I178744)
 
8074 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Etablerede Senior Partner i Advokatfirmaet Oskar Bondo Svane (Plesner Svane Groenborg) Svane, Oskar Bondo (I82753)
 
8075 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Formand for Underretssagfoerer (Advokat)raadet og Advokatraadet Fich, Karl Oskar (I178746)
 
8076 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Forsikringsdirektoer i Forsikrings-A/S Haand-i-Haand (Hafnia - Codan) Christrup, Gunnar Lorentzen (I188265)
 
8077 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Godsejer, Kunstsamler, Stifter af C.L. Davids Fond & Samling David, Christian Ludvig Julius (I178730)
 
8078 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Juridisk Forsikringsdirektoer og Direktionsformand i Livsforsikrings-A/S Hafnia (Hafnia - Codan) Rode, Stig (I34117)
 
8079 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Justitsminister (Regeringen), Landstingsformand (Folketinget), BFM Danmarks Nationalbank, BFM i A/S Assurance-Compagniet Baltica (Baltica - Tryg), BM i A/S DanSmidth Trust Corp. (FLS), Bülow (Bülow), Frits Toxwerdt von (I121406)
 
8080 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Kammeradvokat (1910-1936), Ejer af og BM i Sadolins Farver (SaHo), BM i A/S Sadolin & Holmblad (SaHo), BFM i A/S A/S Danske Bank (Danske Bank) (Danske Bank (Danske Bank) - DDB) Aagesen (Aagesen), Vagn (I49631)
 
8081 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Kammeradvokat (1935-1953), BFM i Sparekassen Bikuben (BG - DDB) Kemp, Arne (I1615)
 
8082 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Kammeradvokat, BFM i A/S Nordisk Fjerfabrik (Nordisk Fjer) Schmith, Poul (I198307)
 
8083 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Konsulent i FDM Steglich-Petersen, Henrik Vitus Kjeld (I167618)
 
8084 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Kreditforeningsdirektoer i Oestifternes Thorsteinsson, Thorstein Christian (I178810)
 
8085 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Kreditforeningsdirektoer og Direktionsformand i Kreditkassen i Oestifterne og Oestifternes Husmands-Kreditforening, BFM i A/S Titan (Thrige-Titan) og A/S Crome & Goldschmidts Fabriker, RFM i Nordisk Brandfo Arntzen, Ludvig (I155658)
 
8086 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Partner i Advokaterne Bredgade 3 / Lett Bülow (Bülow), Franz Eichstedt von (I170981)
 
8087 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Partner i Advokaterne Bredgade 3 / Lett, BFM i Bikuben, Oestifternes Hypotekforening, ForsikringsDirektoer i A/S Nordisk Livforsikrings A/S af 1897 og A/S Nordisk Ulykkesforsikring-A/S af1898 (Hafnia - Co Møldrup, Jens Valdemar (I178892)
 
8088 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Partner i Advokaterne Bredgade 3 / Lett, Juridisk Raadgiver for Carlsbergfondet Steglich-Petersen, Kristian (I167631)
 
8089 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Partner i Advokaterne Bredgade 3 / Lett, Kreditforeningsdirektoer i Oestifternes Kreditforening, BFM i A/S C.A. Qvade, A/S The Crown Butter Export Co. (Transatlantisk), A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du N Jensen, Peter Gregers Christian (I160969)
 
8090 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Rigsadvokat Pihl, Frits (I172791)
 
8091 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Senior Partner i Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen (Advokatfirmaet Bruun & Hjejle) Gersted, Gunnar (I164751)
 
8092 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Senior Partner i Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Buhl, Jon Palle (I168603)
 
8093 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Senior Partner i det, Advokatfirmaet Hjejle, Gersted & Mogensen (Bruun & Hjejle) Shaw (Shaw), Guy (I151786)
 
8094 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Seniorpartner i Advokatfirmaet Jonas Bruun (Bruun & Hjejle), Kurator for Vemmetofte Adelige Kloster Bruun (Bruun of Assens), Jonas (I122450)
 
8095 Cand.jur., Hoejesteretssagfoerer (Advokat), Statsminister Liebe, The 22Nd Prime Minister of Denmark Carl Julius Otto (I264073)
 
8096 Cand.jur., hoejsteretsSagfoerer (Advokat) Teist, Frederik Henrik (I178803)
 
8097 Cand.jur., hoejsteretsSagfoerer (Advokat) Jacobsen, Bendt (I178839)
 
8098 Cand.jur., Hof- og Stadsretsdommer, Landsoverretsjustitiarius (Retspraesident), Formand (Retspraesident) for Soe- og Handelsretten Schlegel, Niels Friederich (I7514)
 
8099 Cand.jur., Hofjunker (Hoffet), Kommitteret for de slesvigske toldanliggender, Toldinspektoer for Bornholm og i Odense Colbjørnsen, Gerhard (I189863)
 
8100 Cand.jur., Hojesteretssagforer (Advokat) Kock, Børge (I90383)
 
8101 Cand.jur., Hojestretssagforer (Advokat) Andersen, Niels Christian La Cour (I129257)
 
8102 Cand.jur., hovrättsnotarie Mannheimer, Nils (I137520)
 
8103 Cand.jur., Hsopitalsforstander, By- og Raadstueskriver, Raadmand & Birkeskriver i Riberhus Birk Tvede (Tvede of Vejlby), Peter Hansen (I150973)
 
8104 Cand.jur., Inspektoer i Staden Kjoebenhavns Faengsler og Herredsfoged og Herredsskriver i Ning Herred (Aarhus) Grundtvig (Grundtvig), Stener Frederik (I163643)
 
8105 Cand.jur., Inspektoer ved Aandsvageantalten Karens M, Proprietaer Graae (Graae), Gustav Adolph (I174590)
 
8106 Cand.jur., Inspektoer ved Klasselotteriet Holm (Holm of Nakskov), Johan Frederik Vilhelm (I184492)
 
8107 Cand.jur., Intendant (Haeren) Rottbøll (Rottbøll), Ferdinand (I152162)
 
8108 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Green, Per (I145166)
 
8109 Cand.jur., Islandsk Landsoverretsdommer, Konstitueret Stiftamtmand i Island Finsen, Ólafur Hannesson (I116366)
 
8110 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Eriksen, Knud Bjørn (I393912)
 
8111 Cand.jur., Journalist, Chefredaktoer for Fyens Stiftstidende, Ejer af Biografteatret Sct. Hans Teatret, Pressekretaer og BFM i Odense Teater Dreyer, Poul Christian Herholdt (I146414)
 
8112 Cand.jur., Journalist, Chefredaktoer og Ejer af Aalborg Amtstidende Lassen, Vilhelm Herman (I163738)
 
8113 Cand.jur., Journalist, Redaktoer i B.T., Journalist i Nationaltidende Bing, Bertel (I108079)
 
8114 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Garde, Peter Svane Friboe (I161539)
 
8115 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lange, Kirsten Bente (I290191)
 
8116 Cand.jur., Juridisk Sekretaer i A/S Det Oestasiatiske Kompagni (EAC), Hoejesteretssagfoerer (Advokat) Fenger, Johannes Frederik (I5148)
 
8117 Cand.jur., Jurist i A/S Aarhus Privatbank, Underretssagfoerer (Advokat) Konow, Jens Jacob Worsaae (I111855)
 
8118 Cand.jur., Justitiarius (Retspraesident) i Koebenhavns Kriminal- og Politiret Ingerslev (Ingerslev), Jacob Vitus (I44573)
 
8119 Cand.jur., Justitssekretaer i Soe- og Handelsretten Sundorph, Carl Christian (I173107)
 
8120 Cand.jur., Kammerjunker, Herredsfoged i Lolland Noerre Herred Bülow (Bülow), Julius Martin Gotlob von (I49661)
 
8121 Cand.jur., kammerråd 1805, justitsråd 1812, etatsråd 1814, konferensråd 1831 m.m. Kongslev, Troels (I436378)
 
8122 Cand.jur., Kancelliraad, Justitsraad, Revisor og Chef i Jydske Pupilkontor under Kancelliet Heise (Heise), Samuel Leopold (I158643)
 
8123 Cand.jur., Kancellisekretaer i Danske Kancelli Treschow (Treschow), Johan Conrad (I77586)
 
8124 Cand.jur., Kancellisekretaer i Danske Kancelli Mourier (Mourier), Charles Frederik (I167115)
 
8125 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Haslund (Haslund of Y), Anne-Birgitte (I3138)
 
8126 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Hanne-Birgitte (I85355)
 
8127 Cand.jur., Kaptajn (Haeren) Harbou, Paul Frederik (I122028)
 
8128 Cand.jur., Kaptajn (Haeren) Krieger (Krieger), Johannes Emanuel (I179572)
 
8129 Cand.jur., Kaptajn (Haeren), Assistent, De Danske Statsbaner (DSB) Juel, Hakon Valdemar (I74825)
 
8130 Cand.jur., Kaptajn (Haeren), Byfoged og Byskriver i Frederikshavn, Herredsfoged og Herredsskriver i Horn Flindt (Flindt of Rostock), Henrik de (I23012)
 
8131 Cand.jur., Kaptajn (Haeren), Byfoged og Byskriver i Svaneke, Herredsfoged i Bornholms Oester, Branddirektoer Uldall, Peter Ludvig Christian (I189114)
 
8132 Cand.jur., Kasserer Winther, Ludvig Frederik (I178755)
 
8133 Cand.jur., klasselotteri-inspektoer Abrahams, Nicolai Christian Levin (I139744)
 
8134 Cand.jur., Koebmand, Direktoer i Vestindisk Handelskompagni, Dommer i Admiralitets- og Commercekollegiet, Hoejesteretsassesor (Hoejesteretsdommer), Godsejer Lerche (Lerche), Peder Pedersen (I149271)
 
8135 Cand.jur., Kommunesekretaer og Kasserer i Gentofte Kommune Jantzen (Jantzen of Drenderupgaard), Harald August (I117620)
 
8136 Cand.jur., Kongelig Borgmester i Aalborg og Odense, Amtmand i Thisted og Odense, Stiftamtmand i Fyn Simony (Simony), Johan Frederik (I161590)
 
8137 Cand.jur., Konstitueret Landfoged i Sydgroenland Voldborg, Gunnar Otto (I434018)
 
8138 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bang, Kirsten (I407301)
 
8139 Cand.jur., Konsulent hos Slots- og Ejendomsstyrelsen Bugge (Hansen), Poul Erik Wilhelm (I232670)
 
8140 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Vibeke Lundmark (I431956)
 
8141 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Brun, Susanne (I45752)
 
8142 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jensen, Carl E (I52829)
 
8143 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hartmann, Marianne (I91899)
 
8144 Cand.jur., Kontorchef Fabricius-Bjerre (Bjerre), Eigil (I156378)
 
8145 Cand.jur., Kontorchef Lage, Carl Ludvig (I163652)
 
8146 Cand.jur., Kontorchef Heramb, Frederik Jørgen (I163656)
 
8147 Cand.jur., Kontorchef Buchwald of Gudumlund (Buchwaldt), Charles von (I169561)
 
8148 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Munck, Preben (I173731)
 
8149 Cand.jur., Kontorchef Nielsen, Finn Aggergaard (I182460)
 
8150 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rütt, Ester (I229501)
 
8151 Cand.jur., Kontorchef Skadegaard, Povl S (I391196)
 
8152 Cand.jur., Kontorchef for Anden Kontor, Trafikkontoret i De Danske Statsbaner (DSB) Zachariae, Rasmus Nielsen (I187646)
 
8153 Cand.jur., Kontorchef for Bogholder- og Korrespondancekontoret hos Den Kongelige Groenlandske Handel, Overregistrator Krenchel, Henrik Berthel (I171563)
 
8154 Cand.jur., Kontorchef for Bogholderikontoret i Overformynderiet Bülow (Bülow), Frantz Christian Viggo von (I170993)
 
8155 Cand.jur., Kontorchef for Foerste Revisionskontor i Krigsministeriet (Forsvarsministeriet) Smidth (Smidth), Carl (I200799)
 
8156 Cand.jur., Kontorchef for Soenderjylland i Statsministeriet og Udenrigsministeriet, BFM og Adm. Kreditforeningsdirektoer i Soenderjydsk Hypotheklaanefond Hammerich, Martin (I161024)
 
8157 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Busck, Lars (I200138)
 
8158 Cand.jur., Kontorchef hos Krigsministeriet Petersen, Christiane (I243320)
 
8159 Cand.jur., Kontorchef hos Overformynderiet Nygaard (Nygaard of Nygaard), Povl Sigurd (I247131)
 
8160 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Munck, Claus (I27491)
 
8161 Cand.jur., Kontorchef i A/S Privatbanken, Adm. Direktoer i J.H. Schultz A/S, Bankdirektoer i Fyens Disconto Kasse Bank-A/S og A/S Den Danske Provinsbank (PB - DDB) Slebsager, Erik (I48803)
 
8162 Cand.jur., Kontorchef i Arbejds- og Socialministeriet og Socialministeriet Lassen, Erik Alfred Viggo Pers (I163710)
 
8163 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Møller, Birgitte Tyge (I14995)
 
8164 Cand.jur., Kontorchef i Boligministeriet, Kongelig Borgmester for Aarhus Holten of Oberndorf (Holten), Hans Emil von (I103614)
 
8165 Cand.jur., Kontorchef i De Danske Statsbaner (DSB) Lunn, Erik (I169262)
 
8166 Cand.jur., Kontorchef i De Danske Statsbaner (DSB) Harhoff (Harhoff), Johan Christian Wibe (I200267)
 
8167 Cand.jur., Kontorchef i de Juridiske Forvaltnings Sekretariat i Frederiksberg Kommune Bergsøe (Bergsøe), Kay (I79189)
 
8168 Cand.jur., Kontorchef i Decca-Navigator A/S, Administrationschef i A/S Det Kjoebenhavnske Reassurance-Compagni, Ekspeditionssekretaer i Rigsrevision Moltke (Moltke), Kay Aage, Count (I184880)
 
8169 Cand.jur., Kontorchef i direktoeratet i Statens Hospitalsvaesen i Sindslidende Ammitzbøll, Hans Rasmus (I45840)
 
8170 Cand.jur., Kontorchef i direktoeratetet i Sygehusvaesenet Ammentorp, Verner Emil Anker (I147987)
 
8171 Cand.jur., Kontorchef i Finansministeriet Neergaard-Petersen, Carl Abel Severin (I13441)
 
8172 Cand.jur., Kontorchef i Finansministeriet Folsach (Folsach), Johannes Frederik Hans von (I48838)
 
8173 Cand.jur., kontorchef i Finansministeriet Trier (Trier), Sophus Emil (I135332)
 
8174 Cand.jur., Kontorchef i Finansministeriet Puggaard-Müller, Gunnar (I165418)
 
8175 Cand.jur., Kontorchef i Finansministeriet Packness, Mogens Kay Bøegh (I201781)
 
8176 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Birkmand, Susan Pia Annette (I201093)
 
8177 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Knuth-Winterfeldt (Knuth), Henrik Gustav, Count (I154670)
 
8178 Cand.jur., Kontorchef i Handelsministeriet Stage, Kai (I197565)
 
8179 Cand.jur., Kontorchef i Handelsministeriet, Direktoer i Statens Patent- og Varemaerkevaesenet, Godsejer af Kjellerup, Ouegaard og Vivebrogaard Neergaard-Petersen, Frantz Carl Lauritz (I200182)
 
8180 Cand.jur., Kontorchef i Husmandskreditforeningen for Oeststifterne Lose, Carl Johan (I178905)
 
8181 Cand.jur., Kontorchef i Indenrigsministeriet, Formand for Overfredningsnaevnet, Ankechef for Miljoeankenaevnet Garde, Johan (I161482)
 
8182 Cand.jur., Kontorchef i Indenrigsministeriet, Forretningskyndig Direktoer i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekaempelse Saxild, Knud (I170924)
 
8183 Cand.jur., Kontorchef i Indenrigsministeriet, Hoejesteretsdommer, Juridisk Forfatter Larsen, Erhard Florian (I40420)
 
8184 Cand.jur., Kontorchef i Indenrigsministeriet, Kreditforeningsdirektoer i Finansinstitutet Finsen, Aage (I195425)
 
8185 Cand.jur., Kontorchef i Industriraadet, Redaktoer Hansen, Johannes (I192603)
 
8186 Cand.jur., Kontorchef i Juridisk Kontor hos Statsradiosymfonien (DR), Administrator i Det Wedell-Scheelske Fideikommis Scheel (Scheel of Ribe), Louis Henrik (I147758)
 
8187 Cand.jur., Kontorchef i Justitsministeriet Algreen-Ussing (Ussing), Otto (I196510)
 
8188 Cand.jur., Kontorchef i Justitsministeriet, Borgmester og Byfoged i Roskilde, Adm. Forsikringsdirektoer i Kjoebstaedernes almindelige Brandforsikring Hammerich, Kai August (I161005)
 
8189 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Sørensen, Per (I390221)
 
8190 Cand.jur., Kontorchef i Justitsministeriet, Hoejesteretsdommer Berning, Hugo Godwin (I195413)
 
8191 Cand.jur., Kontorchef i Justitsministeriet, Hoejesteretsdommer, Adm. Direktoer i Den Suhrske Stiftelse Grüner (Grüner), Axel Peter (I155653)
 
8192 Cand.jur., Kontorchef i Justitsministeriet, Hoejesteretsdommer, Direktionsmedlem i Thorvaldsens Museum Poulsen, Jonas Nicolai Johannes (I121528)
 
8193 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Christiansen, Marianne Selchau (I15412)
 
8194 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lemming, Hans Andreas (I192561)
 
8195 Cand.jur., Kontorchef i Kirkeministeriet & Unvervisningsministeriet, i Unvervisningsministeriet, Amtmand i Thisted Lehmann, Henrik Julius (I133527)
 
8196 Cand.jur., Kontorchef i Koebenhavns Gudme, Paul Adam de Hemmer (I102067)
 
8197 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Cold, Steen Adam (I2848)
 
8198 Cand.jur., Kontorchef i Koebenhavns Hospitalsvaesen, Hospitalsinspektoer for Bispebjerg Hospital Avnslev, Henry (I83449)
 
8199 Cand.jur., Kontorchef i Koebenhavns Kommune Topsøe-Jensen, Johannes (I45998)
 
8200 Cand.jur., Kontorchef i Koebenhavns Kommune, Sekretaer i Sundhedskollegiet Dahlerup, Henrik Levetzau (I150439)
 
8201 Cand.jur., Kontorchef i Kulturministeriet, Kvaestor hos Koebenhavns Universitet og Soroe Akademi Goos, Karl Adolf (I200565)
 
8202 Cand.jur., Kontorchef i Landbrugsministeriet Holbøll, Carl Theodor Thorel (I147065)
 
8203 Cand.jur., Kontorchef i Landbrugsministeriet Richter, William Gustav Ditlev Frederik (I197185)
 
8204 Cand.jur., Kontorchef i Ministeriet for Offentlige Arbejder Eigtved, Cai Ebbe (I120800)
 
8205 Cand.jur., Kontorchef i Ministeriet for Offentlige Arbejder (Trafikministeriet) Garde, Svend Georg (I161520)
 
8206 Cand.jur., Kontorchef i Ministeriet for Offentlige Arbejder, Generalsekretaer ved De Danske Statsbaner (DSB), Statsraadssekretaer og Departementschef i Konsejlspraesidiet (Statsministeriet), Petersen, Frederik Vilhelm (I126644)
 
8207 Cand.jur., Kontorchef i Oestifternes Kreditforening Platou, Christian (I211502)
 
8208 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kümmel, Britta (I155960)
 
8209 Cand.jur., Kontorchef i Revisionen hos De Danske Statsbaner (DSB) Rothe (Rothe), Johannes (I34606)
 
8210 Cand.jur., Kontorchef i Skattedepartementet hos Finansministeriet Nyegaard (Nyegaard of Nyegaard), Axel Elliot Wederkinch (I182302)
 
8211 Cand.jur., Kontorchef i Skattedirekoratet hos Koebenhavns Kommune Kønigsfeldt, Albert Hedemann (I147972)
 
8212 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lomholt, Vibeke Finsen (I116838)
 
8213 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rasmussen, Hanne Naetz (I26071)
 
8214 Cand.jur., Kontorchef i Statsministeriet, Medredaktoer af Den Kongelige Hof- og Statskaldender Holck (Holck of Stord), Harald von (I47251)
 
8215 Cand.jur., Kontorchef i Statsministeriet, Sekretariatschef for Sekretariatet for Civilt Beredskab, Departementschef Toft-Nielsen, Børge Gunner (I84792)
 
8216 Cand.jur., Kontorchef i Sundhedsministeriet og Direktoer for Det Sociale Saerforsorg Fenger, Otto Svante Duvall (I5381)
 
8217 Cand.jur., Kontorchef i Tredje Kontor i Koebenhavns Kommune Müller (Müller of Boller), Peter Erasmus (I85720)
 
8218 Cand.jur., Kontorchef i Udenrigsministeriet, Adm. Direktoer i A/B Melwo (Djursholm, Sverige) Worsaae, Carl Gustav (I191399)
 
8219 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Nielsen, Anne Flindt (I390217)
 
8220 Cand.jur., Kontorchef i Undervisningsministeriet, Formand i Overvaergeraadet Koch, Einer (I120914)
 
8221 Cand.jur., Kontorchef i Undervisningsministeriet, Teaterchef for Det Kongelige Teater, Formand for Den Internationale Hoejskole Hegermann-Lindencrone, Cai Ditlev (I157700)
 
8222 Cand.jur., Kontorchef og Amtsraadssekretaer og Amtsdirektoer i Viborg Amt Schiøler (Schiøler), Tyge (I196)
 
8223 Cand.jur., Kontorchef og Bureauchef for Eksportbureauet i Industriraadet, Adm. Direktoer i Erhverves Eksportfremme Sekretariat, Proprietaer Teisen, Nils (I92053)
 
8224 Cand.jur., Kontorchef og Chef for 3. hovedrevisorats 3. kontor i Finansmimisteriet, Redaktoer af Kgl. dansk Hof- og Statskalender, Revisor i Ordenskapitlet (Hoffet) Falk-Jensen, Arild (I17735)
 
8225 Cand.jur., Kontorchef og Chef for Den Kongelige Civilliste hos Hofmarskallatet (Hoffet) Damm, Edwin (I170481)
 
8226 Cand.jur., Kontorchef og Chef for Visum- og Fremmedafdeling hos Rigspolitiet, Politiinspektoer og Chef for Tilsynet med Udlaendige) hos Rigspolitiet Linstow (Linstow), Otto Wilhelm von (I73822)
 
8227 Cand.jur., Kontorchef og Fungerende Departementschef for Undervisningsdepartementet i Kirke- og Undervisningsministeriet Aagesen (Aagesen), Viggo (I76979)
 
8228 Cand.jur., Kontorchef ved Stadsingenioerens Direktorat hos Koebenhavns Kommune Grundtvig (Grundtvig), Svend Erland (I448709)
 
8229 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Pontoppidan (Pontoppidan), Erling Daniel Vilhelm (I447953)
 
8230 Cand.jur., kontorchef vid Overformynderiet Rist, Bror August (I139800)
 
8231 Cand.jur., kontorchef, billedhugger Jersild, Einar Viggo (I198788)
 
8232 Cand.jur., kontorchef, Direktoer i Transatlantisk Kompagni Rée (Rée), Paul Ferdinand (I139783)
 
8233 Cand.jur., Kontorchef, Godsejer af Elsborg, Koerup og Agernaesgaard Wedel-Heinen (Vedel of Copenhagen), Theodor Sigismund von (I147845)
 
8234 Cand.jur., Kontorchef, Overretsassesor (Overretsdommer) Amdrup, Carl Emil (I187788)
 
8235 Cand.jur., Kontorrchef og Vicechef for Revisionsafdelingen hos Departementet for Told- og Forbrugsafgifter Schou-Nielsen, Jens Valdemar (I447489)
 
8236 Cand.jur., Kopist i det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Landvaesenskontor under Rentekammeret Rindom (Rindom), Hans (I192368)
 
8237 Cand.jur., Kopist, Oversaetter Moltke (Moltke), Adam Ludvig Joachim von (I159697)
 
8238 Cand.jur., Kreditforeningsdirektoer i Oestifternes Kreditforening Lundsteen, Hugo (I168677)
 
8239 Cand.jur., kreditforeningsfuldmaegtig Krog, Leo Svend Arnold Seest (I141268)
 
8240 Cand.jur., Kreditkassedirektoer og Direktionsformand i Creditkassen i Landejendomme i Oestifterne Bardenfleth (Bardenfleth), Hemming Løvenørn von (I192000)
 
8241 Cand.jur., Kriminaldommer i Hjoerring og Broenderslev Bystader samt Vennebjerg og Boerglum Herreder Licht (Licht), Aage Holger de Fine (I175612)
 
8242 Cand.jur., Kriminaldommer ved Frederikshavn Ret, Byretsdommer i Foerste Afdeling hos Lyngby Ret Sølling (Sølling of Skydebjerg), Poul (I180953)
 
8243 Cand.jur., Kriminalretsdommer i Odense, Herredsretsdommer i Odense Lunøe (Lunøe of Denmark), Erik (I275196)
 
8244 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Topsøe (Topsøe), Vilhelm (I111917)
 
8245 cand.jur., ktch., lign.dir Kayser, Kristian Valdemar (I275814)
 
8246 Cand.jur., Kunstmaler, Direktoer ved Den Kongelige Norske Kunst- og Haandvaerkerskole Holter, Iver Andreas Wilhelm Marius (I73767)
 
8247 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Frølund, Sven Frode (I150951)
 
8248 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rømeling (Rømeling), Peter von (I199594)
 
8249 Cand.jur., L.L.M., Advokat, Partner i Advokatfirmaet Poul Schmith Auken, David (I175680)
 
8250 Cand.jur., Landfoged (Politimester) hos Faeroeerne, Politimester i Odense Westerby, Niels Preben (I40396)
 
8251 Cand.jur., Landretsdommer i Vestre Landsret Oldenburg (Oldenburg), Erik (I154814)
 
8252 Cand.jur., LandretsSagfoerer (Advokat) Lassen (Lassen of Hejls), Otto (I163720)
 
8253 Cand.jur., LandretsSagfoerer (Advokat) Jørck, Erik Meding (I178713)
 
8254 Cand.jur., Landsfoged i Nordgroenland, Kontorchef i Statsministeriets Groenlandsdepartement Rosendahl, Philip (I85942)
 
8255 Cand.jur., Landsover- samt Hof- og Stadsretsdommer Cold, Carl Emil (I145057)
 
8256 Cand.jur., Landsover- samt Hof- og Stadsretskopist Holm (Holm of Holmstrand), Edvard Bartholomæus Christopher (I186134)
 
8257 Cand.jur., Landsoverretsdommer (Landsretsdommer), Formand for Overvaergeraadet, Filantrop Brun, Lars Christian (I165486)
 
8258 Cand.jur., Landsoverretsdommer i Viborg Landsoveret, Godsejer af Rindsholm Bruun (Bruun of Fredericia), Bertel (I61570)
 
8259 Cand.jur., Landsoverretsdommer ved Landsoverretten for Noerrejylland Hammerich, Emil (I160998)
 
8260 Cand.jur., LandsresSagfoerer (Advokat) Prytz (Prytz), Rud (I170839)
 
8261 Cand.jur., LandsretSagfoerer (Advokat) Holm, Carl Heinrich (I99903)
 
8262 Cand.jur., Landsretsdommer Reserer, Maximilian (I119407)
 
8263 Cand.jur., Landsretsdommer Rohbeck, Rasmus Alfred (I121382)
 
8264 Cand.jur., Landsretsdommer Heramb, Kaj Frederik Jørgen (I122839)
 
8265 Cand.jur., Landsretsdommer Glarbro, Gunnar Bruun Nielsen (I138517)
 
8266 Cand.jur., Landsretsdommer Mundt (Mundt), Jørgen (I159972)
 
8267 Cand.jur., Landsretsdommer Brøndsted, Henning Koës (I173091)
 
8268 Cand.jur., Landsretsdommer Brun, Erik (I176634)
 
8269 Cand.jur., Landsretsdommer Spang-Hanssen, Torben (I185856)
 
8270 Cand.jur., Landsretsdommer Ussing (Ussing 1), Edele Elisa (I196563)
 
8271 Cand.jur., Landsretsdommer Burrenæus, Rudolf (I224874)
 
8272 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Niels Jørgen (I242527)
 
8273 Cand.jur., Landsretsdommer Nellemann, Georg Poul (I243396)
 
8274 Cand.jur., Landsretsdommer hos Ostre Landsret Henningsen, Erik Rud (I290596)
 
8275 Cand.jur., Landsretsdommer i ? Landsret Scharling (Scharling of Copenhagen), Johannes Abild (I51319)
 
8276 Cand.jur., Landsretsdommer i Landsret Scharling (Scharling of Copenhagen), Johannes Abild (I51319)
 
8277 Cand.jur., Landsretsdommer i Oestre Landsret Fischer (Fischer of Denmark), Johan Arnold Peter de (I21187)
 
8278 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lerche (Lerche), Michael Ulrik (I164631)
 
8279 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Feilberg (Feilberg), Jens (I189961)
 
8280 Cand.jur., Landsretsdommer i Vestre Landsret Karsten, Hans Anton William (I155800)
 
8281 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rørdam (Rørdam), Peter Johannes (I161274)
 
8282 Cand.jur., Landsretsdommer i Vestre Landsret, Forfatter Ricard, Frederik Cecil Jean "Ric" (I150659)
 
8283 Cand.jur., Landsretsdommer i Vestre Landsret, Generalauditoer for Haeren og Soevaernet (Forsvaret) Pürschel, Victor August Alexander (I114768)
 
8284 Cand.jur., Landsretsdommer paaLolland og Rektor for Nykoebing Falster Fischer, J T (I225876)
 
8285 Cand.jur., Landsretsdommer ved og Retspraesident for Vestre Landsret Vest, Christian Frederik Vilhelm (I201101)
 
8286 Cand.jur., Landsretsdommer ved Vestre Landsret Rønnov, Poul (I13381)
 
8287 Cand.jur., Landsretsdommer ved Vestre Landsret Bentsen, Helge Castberg (I86048)
 
8288 Cand.jur., Landsretsdommer ved Vestre Landsret Schæffer, Børge (I175535)
 
8289 Cand.jur., Landsretsdommer, Amtmand Bærentsen, Christian (I27457)
 
8290 Cand.jur., Landsretsdommer, Retspraesident Seidelin-Larsen, Carl (I157465)
 
8291 Cand.jur., Landsretssagfoerer Sebbelov, Aage (I407218)
 
8292 Cand.jur., Landsretssagfoerer Nikolajsen, Kjeld Steenberg (I409321)
 
8293 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Korch, Karl Ejnar (I20625)
 
8294 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Larsen, Ernst Vilhelm Nicolai Lloyd (I20449)
 
8295 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Rasmussen, Erik Frederik (I18881)
 
8296 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Levison, Vilhelm (I16090)
 
8297 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Simonsen, Sven (I16013)
 
8298 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Monberg, Niels (I12611)
 
8299 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Ilfeldt, Arthur Harry (I7105)
 
8300 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Bech (Bech of Taarnborg and Valbygaard), Lennard Knud (I3037)
 
8301 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Gleerup (Gleerup), Frits (I1495)
 
8302 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Henriksen, Asger Preben Knud Wissing (I28467)
 
8303 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Fischer-Hansen, Henry (I31311)
 
8304 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Pedersen, Elvin (I33955)
 
8305 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Haume, Henning (I42017)
 
8306 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Høgsbro, Erik Raunsøe (I44949)
 
8307 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jacobsen, Axel (I46315)
 
8308 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Holm, Ejvind Høgsbro (I53673)
 
8309 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Mygind (Sandager), Peter Freuchen (I67127)
 
8310 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Bryld, Børge Michael Bering (I77253)
 
8311 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Federspiel, Per Torben (I82089)
 
8312 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Schrøder, Flemming (I82765)
 
8313 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Grüner (Grüner), Flemming Gustav (I86303)
 
8314 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Lenstrup, Eyvind (I88739)
 
8315 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Mollerup (Mollerup of Oerum), Terje (I91720)
 
8316 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Salomon (Dessau-Meisling-Salomon), Jakob (I93147)
 
8317 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Kofod (Kofod of Kofodgaard), Erling (I98125)
 
8318 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Lunøe (Lunøe of Denmark), Svend (I101597)
 
8319 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Breum, Jens-Christian Juulsgaard (I102597)
 
8320 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Graff, Axel (I103721)
 
8321 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Pontoppidan (Pontoppidan), Erik (I107806)
 
8322 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Holst-Knudsen, Viggo (I113351)
 
8323 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Marcussen-Schack of Gültzow (Marcussen), Aksel (I117520)
 
8324 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Elmholt, Kirsten (I118141)
 
8325 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Strøm, Lisbeth (I118713)
 
8326 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hansen, Vagn Victor (I118715)
 
8327 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Bang, Jørgen Carl (I119708)
 
8328 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Kjølbye (Kjølbye), Aksel Theodor (I121774)
 
8329 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Stoustrup, Axel (I122755)
 
8330 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Vibe-Hastrup, Hans-Henrik (I123102)
 
8331 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Lunøe (Lunøe of Denmark), Erik Martin (I125272)
 
8332 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Larsen, Knud (I138399)
 
8333 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Jacobsen, Anker Victor (I138417)
 
8334 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Ventegodt, Niels Ole (I141140)
 
8335 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Heegaard (Heegaard), Erik Anker (I142546)
 
8336 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Levin, Léon (I142826)
 
8337 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Plum (Plum), Eskild Munk (I142955)
 
8338 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Cold, Jørgen Hector (I145083)
 
8339 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Green, Gunnar Børge (I145169)
 
8340 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Henriksen, Inga Rigmor Wissing (I146048)
 
8341 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Andersen, Olaf Smedegaard (I146777)
 
8342 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Marcussen-Schack of Gültzow (Marcussen), Karl Ludvig (I146926)
 
8343 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Buchwald of Gudumlund (Buchwaldt), Frants von (I147548)
 
8344 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Helsted, Benjamin (I148297)
 
8345 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Petersen, Ernst Anders Lysholdt (I148433)
 
8346 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Petri, Erik Vilhelm (I148483)
 
8347 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Hagens, Christian Vilhelm (I148997)
 
8348 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Uldall, Helmer (I150403)
 
8349 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Kampmann (Kampmann), Tage Hacksen (I156986)
 
8350 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dresing, Dennis Gerald (I157601)
 
8351 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Jerichow, Ernst Bernhard (I158208)
 
8352 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Segilman, Knud Birkerod (I160270)
 
8353 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Michaelsen, Jørgen (I161136)
 
8354 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Bohr (Bohr), Ernest David (I162042)
 
8355 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Thide, Anker (I162247)
 
8356 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Slebsager, Laust Jørgen (I162454)
 
8357 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Mikkelsen, Hans Martin Kabbelgaard (I163057)
 
8358 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Zahle, Jørgen (I163910)
 
8359 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Hoff, Erik Dybron (I165598)
 
8360 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Schmidt, Axel Mathias (I165813)
 
8361 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Pontoppidan (Pontoppidan), Svend Ove (I166968)
 
8362 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Hersløw, Martin Peter (I168152)
 
8363 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Salomon (Dessau-Meisling-Salomon), Jacob Eskjeld (I168640)
 
8364 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Martved, Elith (I169097)
 
8365 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Vøhtz, Gustav (I170191)
 
8366 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Bræstrup, Andreas Tycho (I170767)
 
8367 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Trolle-Christensen, Aage (I172344)
 
8368 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Lindhardt, Valdemar Bendt Vincentz (I172346)
 
8369 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Lundgren, Kjeld Mogens (I172797)
 
8370 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Fischer, Leo Gotlieb (I172841)
 
8371 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Meyer, Hjalmar (I174135)
 
8372 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Harboe (Harboe of Odense), Holger Rasmus Gunnersen (I174145)
 
8373 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Møller, Julius Verner (I174287)
 
8374 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Møller, Harald (I177338)
 
8375 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Holberg (Holberg of Soroe), Christian Krog-Meyer (I178666)
 
8376 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Dahl, Poul (I179487)
 
8377 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Staal (Staal of Vordingborg), Jacob Emil (I179547)
 
8378 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Bredmose, Enevold Jensen (I180241)
 
8379 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Molsted, Jørgen Bent (I180952)
 
8380 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Mynborg, Poul (I181150)
 
8381 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Dahl, Aage (I181683)
 
8382 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Simonsen, Kai (I182625)
 
8383 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Ramsing, Svend Aage (I183237)
 
8384 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Berning, Asger Godvin (I184713)
 
8385 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Berning, Sigurd Godvin (I184716)
 
8386 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Svanholm, Poul Hakon Oppermann (I186765)
 
8387 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Pontoppidan (Pontoppidan), Ole Jørgen (I187537)
 
8388 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Juulsgaard, Hugo (I188386)
 
8389 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Marcussen (Marcussen), Johannes (I189022)
 
8390 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Thorball, Poul (I189569)
 
8391 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Collin (Collin of Denmark), Jonas (I189647)
 
8392 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Hansen, Marius (I191087)
 
8393 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Trolle (Trolle of Krabbesholm), Arne (I191864)
 
8394 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Jørgensen, Jørgen Gunnar (I192886)
 
8395 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Dahl, Vibeke (I194895)
 
8396 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dahl, Asger Andreas (I194896)
 
8397 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Wanscher (Wanscher), Bent Torben (I197041)
 
8398 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Ipsen (Ipsen of Copenhagen), Henning Johannes (I198557)
 
8399 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Baller, Viggo (I198700)
 
8400 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Eberth, Ole Constantin (I198813)
 
8401 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Park (Park), Jørgen (I199031)
 
8402 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Hauch (Hauch), Adam Erik Carsten von (I199178)
 
8403 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Larsen, Adolf Andreas (I199323)
 
8404 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Helweg-Larsen, Jørgen Meincke (I199619)
 
8405 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Eegholm (Eegholm), Erik Andreas Vilhelm (I201327)
 
8406 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Heering (Heering), Steffen (I225553)
 
8407 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Bruun (Bruun of Seest), Svend Tønsberg (I226635)
 
8408 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Jensen, Jette Ellen Stampe (I242578)
 
8409 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Barfoed (Pedersen), Troels Victor (I244134)
 
8410 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Birksted, Hans Axel Brockmeyer (I262262)
 
8411 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Svendsen, Niels Borup (I267594)
 
8412 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Glistrup, Mogens (I267707)
 
8413 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Poulsen, Markus Finn (I392201)
 
8414 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Stakemann (Stakemann), Per Emil (I396525)
 
8415 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Blicher (Blicher), Kai (I400556)
 
8416 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Jeppesen, Aage (I447886)
 
8417 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Satz, Margot (I448047)
 
8418 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) Engell, Jens Peter (I448723)
 
8419 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) hos Advokatfirmaet C.B. Henriques Henriques (Henriques), John Edmund Holm (I102701)
 
8420 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat) i Herlev Knudsen, Niels (I92618)
 
8421 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Heegaard (Heegaard), Povl (I290175)
 
8422 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Adm. Direktoer i A/S De Danske Spritfabriker (DDSF - Danisco) Thygesen, Jacob Christoffer (I131172)
 
8423 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dithmer, Jørgen (I189655)
 
8424 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Adm. Direktoer i Sophus Berendsen A/S (Sophus Berendsen) Langebæk (Langebæk), Steen Tage (I132132)
 
8425 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Adm. Forsikringsdirektoer i A/S Nordisk Gjenforsikrings-Selskab (Baltica - Tryg) Torp-Pedersen, Uffe (I46087)
 
8426 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Adm. Forsikringsdirektoer i Tryg Forsikring Busky-Neergaard, Preben Carl Sofus (I167875)
 
8427 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Ansat i A/S Det Oestasiatiske Kompagni (EAC) Bornemann (Bornemann), Preben von (I160669)
 
8428 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Attaché ved Gesandtskabet i USA, Juridisk Kreditforeningsdirektoer i Grundejernes Hypothekforening Hede, Poul Christian (I199027)
 
8429 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Hemmingsen, Rudolf Vilhelm (I52475)
 
8430 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Auktionsleder, BFM i Aarhus Universitet og A/S Thomas Ths. Sabroe & Co. Holst-Knudsen, Carl (I197454)
 
8431 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BFM i A/S Aakerlund & Rausing og A/S Tetra Pak Jensen, Eigil (I179301)
 
8432 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Riemer, Arne Jørgen (I153591)
 
8433 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BFM i A/S Potagua (FLS) (FLS) Ejlers, Carl Ejler (I159771)
 
8434 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BFM i A/S Thomas Ths. Sabroe & Co. (Sabroe - JL Gruppen) og Kulsyre- og Toerisfabrikken Union A/S Kier, Knud (I198583)
 
8435 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BFM i Carl Allers Etablissement A/S Sand, Arne Rudolf (I159323)
 
8436 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BFM i Dagbladet Nordsjaelland (Helsingoers Avis) og A/S Fredensborg Gas- og Vandvaerk Linde, Harald Julius (I389844)
 
8437 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Dragsted, Esbern (I146178)
 
8438 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BFM i ISS International Service System A/S (ISS) Finsen, Olaf (I115305)
 
8439 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BM i A/S Kemisk Vaerk Koege (KVK) (SaHo) Marcussen-Schack of Gültzow (Marcussen), Einar (I89196)
 
8440 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), BNFM i A/S Louis Poulsen & Co. (LP) Jantzen (Jantzen of Drenderupgaard), Povl Jacob (I96539)
 
8441 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Borgmester for Magistratens Anden Afdeling i Koebenhavns Kommune Saunte, Edel Margareta Enrica Els Høst (I196495)
 
8442 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktionsformand og Kreditforeningsdirektoer hos Fyens Stifts Kreditforening og Direktionsformand og Kreditforeningsdirektoer hos Forenede Kreditforeninger (Nykredit) Andersen, Knud (I392200)
 
8443 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktionssekretaer i Nordisk Livsforsikrings-A/S af 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings-A/S af 1898 (Hafnia - Codan) Pedersen, Niels Aage (I187243)
 
8444 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Tillisch (Tillisch), Palle (I158614)
 
8445 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktoer Wegener (Wegener of Nienburg 1), Erik (I150059)
 
8446 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktoer Gjessing (Gjessing), Asger Bo (I170643)
 
8447 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktoer i A/S Oeresunds Chemiske Fabriker / Oeresunds Kemiske Fabrikker (Kryolith - Oeresund) Holm (Holm of Gunderslev), Torben Jacob (I67062)
 
8448 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktoer i Amsterdamgaardens Fabriker, Godsejer af Dronninglund Høgsbro, Harald (I44964)
 
8449 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktoer i Dansk almindelige Boligselskab af 1942 A/S, Scandinavian Airlines Systems Tyrkiet-Oestrig (SAS Airline) og A/S Hede Nielsen Christgau, Ejnar Valdemar (I153628)
 
8450 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Direktoer i Danske Phoenix A/S, Adm. Direktoer i Haand-i-Haand A/S Dreyer, Jørgen Schow (I166891)
 
8451 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Ejendomsforvaltningsdirektoer i Nye Danske Lloyd (Baltica - Tryg) Hoffmeyer (Hoffmeyer), Henrik (I121128)
 
8452 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Ejer af Dagbladet Information Sally, Henning (I162668)
 
8453 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Ejer af Firmaet Tofte & Co., Juridisk Forsikringsdirektoer i A/S Forsikringsselskabet London af Heuser, Viggo Axel Gustav (I121691)
 
8454 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Ejer af I/S Selmer & Matthiasen, A/S Delmec og Skandinavisk Motor Co. A/S Christiansen, Poul (I161903)
 
8455 Cand.jur., Landsretssagfoerer (Advokat), Ejer af og Direktoer i Det Udenrigspolitiske Selskab&